bán gold SLL kể từ ngày 3/8/2015 nhé mấy bác ai cần alo 01628234802 gd trực tiếp tại Hn 1b = 300k