em cần mua 1 ít gold tại biên hoà ! tầm 1->3 tỷ thôi