Mình cần mua khoảng 2-3 tỷ G tại HN ai bán PMMM sdt 0945575789 nhé !!!!!!!!!!!