Ryze tiếp tục có những thay đổi quan trọng nhằm hướng đến sự ổn định chính là phần tin tức cập nhât LMHT nổi bật trong ngày 11/6.
Hình ảnh các gói đa sắc mới
Caitlyn

Darius

Morgana

Tristana

Zac

Tiếp tục thứ nghiệm giao diện mới

Hệ thống giao diện HUD trong game tiếp tục được Riot Games đưa vào thử nghiệm ở máy chủ PBE ngày hôm nay. Có lẽ nó sẽ được xuất hiện trong phiên bản LMHT 5.12!
Chỉnh sửa khác
Sửa lỗi hình ảnh của trang phục Rumble Siêu Nhân Thiên Hà

Khoan máy cũng sẽ đổi màu khi Rumble bắt đầu quá tải.
Chỉnh sửa cân bằng
Lulu

Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây tăng từ 6 lên 8.5
Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây gia tăng theo cấp độ giảm từ 0.8 xuống 0.6.
(Thay đổi của Lulu vào ngày hôm qua đã được hoàn trả lại giống với phiên bản hiện tại)
Ryze

Bậc Thầy Cổ Thuật (Nội tại)
  • <li style='text-align: justify;'>Nội tại mới: Khả năng giảm thời gian hồi chiêu của Bậc Thầy Cổ Thuật (Nội tại) sẽ gia tăng khả năng hồi chiêu của Quá Tải (Q) là: 60/70/80/90/100 %. Các kỹ năng khác sẽ làm giảm thời gian hồi chiêu của Quá Tải (Q) thay vì hồi lại hoàn toàn.

Ngục Cổ Ngữ (W)
  • <li style='text-align: justify;'>Thời gian hồi chiêu giảm từ 24 giây mọi cấp xuống 22/21/20/19/18 (phiên bản hiện tại đang là 14 giây mọi cấp).
    Dòng Chảy Ma Pháp (E)
    <li style='text-align: justify;'>Năng lượng tiêu hao giảm từ 60/65/70/75/80 xuống 50/55/60/65/70 (phiên bản hiện tại đang là 60/70/80/90/100).Thời gian hồi chiêu giảm từ 7.25/6.75/6.25/5.75/5.25 xuống 6.25/5.75/5.25/4.75/4.25 giây (phiên bản hiện tại đang là 7 giây mọi cấp).

Sức Mạnh Tối Hậu (R)
  • <li style='text-align: justify;'>Thời gian duy trì hiệu lực tăng từ 4 lên 6 giây (giống với phiên bản hiện tại).


Theo : Nega.vn