hàng trai của Ninjas in Pyjamas cùng trò chuyện với giới game thủ về CS: GO…
Học chơi Counter Strike: Global Offensive với nEiLZiNHo
Đã rất lâu, kể từ tháng 8 năm ngoái cho đến giờ Valve mới lại tung ra một video clip hướng dẫn chơi Counter Strike: Global Offensive với sự xuất hiện của một game thủ chuyên nghiệp. Lần này, tay súng chủ lực của Ninjas in Pyjamas là Robin “Fifflaren” Johansson sẽ tiết lộ một số chiến thuật cơ bản trên map de_nuke_vn. Anh cũng sẽ giúp các bạn hiểu thêm về cách sắp xếp tactic cho cả phe CT và T.
<center><object width='425' height='350' classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0'><embed width='425' height='350' type='application/x-shockwave-flash' src='http://www.youtube.com/v/KLKrxaxIw_4' wmode='transparent'></object>
Sau đây là các phần video trước đó:
<center><object width='425' height='350' classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0'><embed width='425' height='350' type='application/x-shockwave-flash' src='http://www.youtube.com/v/3zzLHeqcW8w' wmode='transparent'></object>
<center><object width='425' height='350' classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0'><embed width='425' height='350' type='application/x-shockwave-flash' src='http://www.youtube.com/v/Y8gTD7hDV_c' wmode='transparent'></object>
<center><object width='425' height='350' classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0'><embed width='425' height='350' type='application/x-shockwave-flash' src='http://www.youtube.com/v/-PHVREHiJYM' wmode='transparent'></object>
<center><object width='425' height='350' classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0'><embed width='425' height='350' type='application/x-shockwave-flash' src='http://www.youtube.com/v/PWsw1BPiDzQ' wmode='transparent'></object>
<center><object width='425' height='350' classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0'><embed width='425' height='350' type='application/x-shockwave-flash' src='http://www.youtube.com/v/9pxOdhxLuhs' wmode='transparent'></object>
<center><object width='425' height='350' classid='clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000' codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0'><embed width='425' height='350' type='application/x-shockwave-flash' src='http://www.youtube.com/v/wWlD2TX8uLw' wmode='transparent'></object>
Theo IGN

</center></center></center></center></center></center></center>
<center> </center>

Theo : Nega.vn