Nega.vn � D� kh�ng ?�nh b?i ???c GTA V, nh?ng Saints Row IV ?� khi?n c�c fan th?t s? h�i l�ng khi ?em ??n m?t t?a game gi?i tr� ?�ng ngh?a v?i c�c t�nh ti?t c?c k? h�i h??c t??ng ch? c� trong t??ng t??ng.

B?n g?c ch?a ?? qu?y, nh� ph�t tri?n c�n ?em t?i h�ng lo?t DLC c?c b?a kh�c l�m ng??i ch?i ph?i c??i nghi�n ng?. Nh�n d?p Noel s?p t?i, th??ng th�n c�c game th? FA ? nh� m?t m�nh, Volition ?� mang t?i 1 DLC ho�n to�n m?i v?i nhi?m v? gi?i c?u �ng gi� Noel c�ng c�c nhi?m v? “b?n b?a” kh�c v?n theo phong c�ch Saints Row tr??c gi?. C�ng xem b? ?nh ?? hi?u th�m v? DLC n�y :


DLC n�y d? ??nh s? ra m?t cho Xbox 360 v� PC, phi�n b?n d�nh cho PS3 v?n ?ang ???c c�n nh?c.


<center> </center>

Theo : Nega.vn