Tập trung vào niềm vui chơi game, nhiều game thủ đã chọn những tư thế không giống ai mà ngay chính bản thân họ cũng không biết.


Dùng hẳn 3 cái chậu để làm mát mùa hè khi chơi game.

Không có ghế thì quỳ chơi game vậy.

Có vẻ như trời quá nóng với nữ game thủ này.

Tư thế Tôn Ngộ Không này khó ai bắt chước được.

Vừa lặn vừa chơi game.

'Ninja' chơi game.

Không hiểu game thủ này đang trốn ai?

Sáng tạo xích đu lãng mạn để chơi game

Vừa tập yoga vừa chơi

Dùng tạm xe đạp làm ghế vậy

Tiện cả đôi đường.
Theo Gia Đình & Xã Hội


Theo : Nega.vn