Công ty TNHH là một loại hình doanh nghiệp phù hợp với rất nhiều mô hình kinh doanh. Vậy bạn đã biết thành lập công ty TNHH có bao nhiêu loại hình và nên chọn loại hình doanh nghiệp nào để phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty mình hay chưa?

Các loại hình doanh nghiệp TNHH

Công ty TNHH có hai loại hình

Doanh nghiệp TNHH là loại hình công ty mà thành viên sáng lập ra có thể là tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên số lượng thành viên không quá 50 người, vì vậy lại hình doanh nghiệp này phù hợp với những công ty có quy mô vừa và nhỏ.
Những thành viện tham ra sáng lập doanh nghiệp TNHH phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩ vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy đăng kí thành lập doanh nghiệp. Các thành viên trong công ty chỉ chuyển nhượng được phần vốn của mình theo đúng với quy định của pháp luật. Ngoài ra loại hình doanh nghiệp này không được phép ban hành cổ phiếu để huy động vốn kinh doanh.

Hiện nay doanh nghiệp TNHH có hai loại hình:

• Doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên: là công ty có từ 2 người trở lên và số lượng thành viên không quá năm mươi.
• Doanh nghiệp TNHH 1 thành viên: Chủ sở hữu doanh nghiệp có thể do 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân chị trách nhiệm toàn bộ về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong số vốn của công ty.

Các trường hợp không được thành lập công ty TNHH

Người chưa đến tuổi thành niên không được thành lập công ty TNHH

Thông thường tất cả những cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài để có quyền thành lập loại hình doanh nghiệp TNHH này ở nước ta. Tuy nhiên một số trường hợp sau đây sẽ không được thành lập loại hình doanh nghiệp này:

• Những đối tượng sử dụng tài sản của nhà nước để thành lập công ty TNHH trục lợi cho cá nhân mình.
• Các thành viên thuộc đơn vị công an nhân dân Việt Nam.
• Các cấp lãnh đạo quản lý đang làm việc trong các công ty có 100% vốn của nhà nước.
• Người bị mất năng lực và hành vi dân sự.
• Người chưa đến tuổi thành niên.
• Những người đang chịu hình phạt tù và đang bị tòa án cấm quyền kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp TNHH có hai loại hình. Bạn nên chú ý đến điều kiện và mô hình kinh doanh của công ty mình rồi chọn lựa một loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất. Tốt nhất bạn hãy tìm đến một công ty cung cấp dịch vụ thành lập uy tín để quá trình được nhanh chóng nhất.