Sau 1 tuần ra mắt, NPH MeCorp đã tung ra bản infographic tổng kết lại những kết quả mà gMO võ hiệp Mộng Giang Hồ đã đat được tại thị trường Việt Nam.


Trang chủ: http://mong.mobo.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/monggiangho.mecorp


Theo : Nega.vn