[*]Phần thưởng của Q Title gồm có :
 • Chuỗi Q 95 : 10% dam hấp thụ / Tên hiệu màu vàng
 • Chuỗi Q 100 : 15% dam hấp thụ / Tên hiệu màu vàng
[/LIST][/SIZE][/COLOR][/B]
Nhiệm vụ lấy title vàng - Cấp độ 95:

----========----
Nhiệm vụ thứ 1
----========----
Bài kiểm tra
Npc :
 • Châu Á : Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu : Tướng quân Ratcherd (Constatinople)
Cách làm :
 • Khi bạn nói chuyện lần thứ 2 với NPC Tôn Huyền hoặc Ratcherd . bạn sẽ đc dịch chuyển đến đấu trường Trường An hoặc Colosseum

  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 194KB.
 • Đây là nơi bạn sẽ phải chiến đấu với quái vật , bạn sẽ phải sống sót trong khoảng thời gian là 10'
 • Khi hết h , bạn sẽ đc dịch chuyển về Trường An hoặc Const , báo cáo với NPC Tôn Huyền (Hoặc Ratcherd)
----========----
Nhiệm vụ thứ 2
----========----

Nguyên liệu của đơn duợc
Npc :
 • Châu Á : Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu : Tướng quân Ratcherd (Constatinople)
Cách làm : Nói chuyện với NPC Thầy mo Tố Linh


----========----
Nhiệm vụ thứ 3
----========----

Chuông của quái vật tượng đá :
Npc :
 • Châu Á :Thầy mo Tố Linh(Trường An)
 • Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm : Xuống tầng 2 lăng mộ TTH , giết 2 con sư tử đá để lấy chiếc chuông . Về báo cáo lại với Đinh Tuệ Hòa Thượng ( Trường An )


----========----
Nhiệm vụ thứ 4
----========----

Vỏ bọc của linh hồn
Npc : Đinh Tuệ Hòa Thượng ( Trường An )
Cách làm : Bạn sẽ đc 1 chiếc chuông vàng vào ô vật phẩm
Đến phía Nam lăng mộ TTH (Tọa độ X: 7175 Y: 309) và ấn vào chiếc chuông , sẽ xuất hiện quái vật Tử Thạch Linh Khí , giết nó và nhận đc vật phẩm Quest
Quay lại và báo cáo với Thầy mo Tố Linh hoặc phù thủy Sunset

----========----
Nhiệm vụ thứ 5
----========----


Bùa của ma nữ
Npc :
 • Châu Á :Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm : Bạn sẽ đc 1 vật phẩm
 • Châu Á :Đến đưa và nói chuyện với Trưởng tiêu cục bảo tiêu Quách Uy (Trường An)
 • Châu Âu : Đến đưa và nói chuyện với Trưởng tiêu cục bảo tiêu Adria (Constatinople)

----========----
Nhiệm vụ thứ 6
----========----

Linh hồn của các linh hồn
Npc :
 • Châu Á :Trưởng tiêu cục bảo tiêu Quách Uy (Trường An)
 • Châu Âu : Trưởng tiêu cục bảo tiêu Adria (Constatinople)
Cách làm :
 • Bạn sẽ nhận đc 100 vật phẩm để bắt Tướng quân Niya ( Nghe có vẻ khoai ^^) và di chuyển về nơi trả Q = ngựa hoặc chạy bộ
 • Có 1 tin tốt là bạn sẽ ko phải bắt cả con Tướng quân mà chỉ bắt linh hồn của hắn
 • Và 1 tin xấu là có thể bạn sẽ bắt phải 1 linh hồn đã vỡ (Giống Q thu thập bùa giả bùa thật bên asia)<ul><li style="">Linh hồn xịn có tên là Honbaek sane
 • Linh hồn đểu có tên là Neodeol distance honbaek
</li>[*]Quay về Trường An (hoặc Const) gặp Thầy mo Tố Linh (hoặc Phù thủy Sunset) để trả Q</ul>
----========----
Nhiệm vụ thứ 7
----========----

Linh hồn của tàn tích
Npc :
 • Châu Á :Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm : Sau khi nhận Quest , bạn nói chuyện tiếp với NPC nhận Q và sẽ đc dịch chuyển tới đấu trường
 • Chắc chắn rằng bạn đã có đủ ngọc cuồng nộ
 • Bạn sẽ phải sử dụng cuồng nộ tại đấu trường
 • Quái vật sẽ đóng băng bạn lại
  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 115KB.
  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 189KB.
  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 188KB.
  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 189KB.
 • Sau khi giết và hoàn thành nhiệm vụ , quay trở lại trả Q cho Thầy mo Tố linh (Hoặc phù thủy Sunset)

----========----
Nhiệm vụ thứ 8
----========----

Thế lực mới
Npc :
 • Châu Á :Thầy mo Tố Linh (Trường An)
 • Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm :
 • Châu Á : Bạn sẽ nhận đc 1 vật phẩm , đưa nó cho Trưởng tiêu cục Quách Uy (Trường An)
 • Châu Âu : Bạn sẽ nhận đc 1 vật phẩm , đưa nó cho Trưởng tiêu cục Adria (Constatinople)
Xong . Bạn đã có 1 title màu vàng . Chúc May mắn và vui vẻ
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 146KB.

__________________________________________________ ________________________

Nhiệm vụ lấy title vàng - Cấp độ 100:

<font color="lime">
----========----
Nhiệm vụ thứ 1
----========----


Bài kiểm tra 2
Npc :
 • Châu Á : Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu : Tướng quân Ratcherd (Constatinople)
Cách làm :
 • Khi bạn nói chuyện lần thứ 2 với NPC Tôn Huyền hoặc Ratcherd . bạn sẽ đc dịch chuyển đến đấu trường

  This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600 and weights 194KB.
 • Đây là nơi bạn sẽ phải chiến đấu với quái vật , bạn sẽ phải sống sót trong khoảng thời gian là 10'
 • Khi hết h , bạn sẽ đc dịch chuyển về Trường An hoặc Const , báo cáo với NPC Tôn Huyền (Hoặc Ratcherd)

----========----
Nhiệm vụ thứ 2
----========----


Thế lực mới
Npc :
 • Châu Á : Tướng quân Tôn Huyền (Trường An)
 • Châu Âu : Tướng quân Ratcherd (Constatinople)
Cách làm :
 • Châu Á : Nói chuyện với NPC Thầy mo Tố Linh
 • Châu Âu : Nói chuyện với NPC Phù thủy Sunset

----========----
Nhiệm vụ thứ 3
----========----


Nhánh cây của sự sống
Npc :
 • Châu Á :Thầy mo Tố Linh(Trường An)
 • Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm : Bạn sẽ phải đi tiêu diệt Ác linh Sơn Duơng và Sơn Dương Tà Ác để thu thập đồ vật nhiệm vụ (Nguồn gốc của núi đá) . Quay trở lại Trường An , tìm Mộc Yêu hoặc Tàn Mộc Yêu , dont kill him , ấn chuột phải vào đồ vật nhiệm vụ lúc nãy , bạn sẽ có "Nhánh cây của sự sống" . Xong việc , báo cáo với Thầy mo Tố Linh hoặc phù thủy Sunset


----========----
Nhiệm vụ thứ 4
----========----


Di vật của thần Thái Dương
Npc :
 • Châu Á :Thầy mo Tố Linh(Trường An)
 • Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm :
[list][*]Nọi chuyện lại với NPC nhận Q , bạn sẽ đc giao nhiệm vụ đi giết Tàn Tuyết Yêu và Tuyết Yêu để thu thập 20 viên pha lê lấp lánh (Oánh con nào rơi con đấy , rất nhanh)[*]Khi đã thu thập đủ 20 viên pha lê , quay trở lại Samakan (Tọa độ X:-6935 Y:1753 - Cửa Nữ Hoàng Cleopatra) , ấn chuột phải vào pha lê , (nếu xịt sẽ làm lại từ đầu ) Nếu thành công bạn sẽ nhận đc "Phế liệu của mặt trời"[*]Xong việc quay trở lại báo cáo với Thầy mo Tố Linh hoặc Phù thủy Sunset

----========----
Nhiệm vụ thứ 5
----========----


Linh hồn của Thế giới ngầm
Npc :
 • Châu Á :Thầy mo Tố Linh(Trường An)
 • Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm :
[list][*]Nói chuyện lại với NPC nhận Q (Ồ nói chuyện nhiều vãi - Nguyên văn tác giả) ,[*] Triệu hồi 1 linh hồn , nói chuyện lại với NPC nhận Q - Nghi lễ bắt đầu[*] Dùng cuồng nộ để tiêu diệt Linh hồn Xanh - Bạn sẽ nhận đc vật phẩm nhiệm vụ (Mảnh vỡ của Linh hồn ma quỷ)[*]Quay trở lại gặp Thầy mo Tố Linh hoặc Phù thủy Sunset để hoàn thành nhiệm vụ


----========----
Nhiệm vụ thứ 6
----========----

Sự trưởng thành nào đó
Npc :
 • Châu Á :Thầy mo Tố Linh(Trường An)
 • Châu Âu : Phù thủy Sunset (Constatinople)
Cách làm :
 • Châu Á : Bạn sẽ nhận đc 1 vật phẩm , đưa nó cho Trưởng tiêu cục Quách Uy (Trường An)
 • Châu Âu : Bạn sẽ nhận đc 1 vật phẩm , đưa nó cho Trưởng tiêu cục Adria (Constatinople)
  Vậy là bạn đã có tước hiệu chữ vàng cấp 100
[/I]</font>