Tình hình là e muốn sắm con tlk đặc biệt, không biết build bow int up tỉ lệ nhưng thế nào và max những bảng nào. E định úp tỉ lệ 2:1 còn bảng thì phá thiên+ băng+ lôi. Ai pro xin chỉ với