Em mới chơi được 3 tháng mà chưa bao giờ đánh quái rớt luyện kim dược từ bãi cung thủ, bãi hổ, thằn lằn ma, ngựa 25, bò cạp quỷ hoa, ong các kiểu chưa nhìn thấy bình luyện kim dược nào chỉ rớt đồ thôi các bác cho hỏi đánh ở đâu mới rớt vậy?