Sau khi ấn silkroad.exe. Tải xong thì hiện ra lỗi "Failed to load GFXFileManager.dll"
và sau khi ấn ok thì hiện tiếp lỗi "Failed to write updated version"

Ai biết sửa như thế nào hướng dẫn mình với. Cảm ơn