Các Lữ Khách thân mến,

Để thuận tiện hơn cho các Lữ Khách trong quá trình gửi yêu cầu hỗ trợ tới bộ phận CSKH của Con Đường Tơ Lụa. Đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa Ban Điều Hành Con Đường Tơ Lụa và các Lữ Khách trong việc giải quyết các trường hợp báo hack, cheat, lỗi game… BQT Con Đường Tơ Lụa xin được gửi đến quý Lữ Khách MẪU YÊU CẦU HỖ TRỢ để quý vị Lữ Khách áp dụng, thực hiện.

Để được yêu cầu hỗ trợ, quý Lữ Khách vui lòng cung cấp thông tin chính xác theo mẫu sau:
- Tên tài khoản:
- Tên nhân vật:
- Máy chủ:
- Thời gian:
- Yêu cầu hỗ trợ:
- Nội dung: (Ghi rõ tên vật phẩm trong game, vui lòng không ghi tắt tên vật phẩm).
Mẩu yêu cầu:
http://www.mediafire.com/download/rd...GM%5DHoTro.rar
Lưu ý: Nếu yêu cầu hỗ trợ của quý Lữ Khách không đúng theo MẪU YÊU CẦU HỖ TRỢ trên, BQT Con Đường Tơ Lụa sẽ từ chối tiếp nhận bất kỳ yêu cầu hỗ trợ nào từ phía khách hàng.

Sauk hi gửi thư yêu cầu hỗ trợ, mọi yêu cầu hỗ trợ của các bạn sẽ được BQT Con Đường Tơ Lụa tiếp nhận và xử lý trong thời gian sớm nhất.