e chưa có rành về cái trde buôn hàng đặc biệt lắm...mong các anh chỉ giúp về các nhiệm vụ hiện của các cấp buôn hàng và nhất là về cái thông tin đặc biệt ấy....như kiểu nó buôn từ đâu đến đâu của từng mặt hàng thì dc lời nhiều nhất ấy....xem mà k có hiểu :3 ....thank các anh nhé...giúp e tý