Các Lữ Khách thân mến !

Để các Lữ Khách dễ dàng hơn trong việc nâng cấp các bộ trang bị nghề nghiệp của mình. BQT xin gửi tới các bạn :
Hướng dẫn đập dòng blue cho trang bị nghề nghiệp
Bước 1: Chuẩn bị Item
Item nghề nghiệp

Đá luyện kim nghề nghiệp

Bước 2:
Sử dụng chức năng giả kim thuật để nâng cấp trang bị nghề nghiệp (Phím tắt Y).

Hình ảnh trang bị đã có dòng blue sau khi nâng cấp:

Đặc biệt, đá luyện kim nghề nghiệp có tỷ lệ thành công 100% khi người chơi nâng cấp cho trang bị nghề nghiệp.
Ngoài ra người chơi cần lưu ý, với mỗi loại đá luyện kim sẽ tương ứng với cấp độ của trang bị nghề nghiệp.

Trân Trọng.