Nhiệm vụ 70-90 Lạc Khắc Sơn

[/URL]


Bản đồ nè :1: Người bán vé thuyền bay Ajati
2. Sa Bồ Lỗ - Nô lệ
3. Bộ Khắc La - Trưởng Thôn
4. A Na Sa - Người dân trong thôn
5. Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
6. Người bán vé thuyền bay Sayun
7. Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
8. Sa Lý Hãn - Người dân trong thôn
9. Isan - Người dân trong thôn
10. Osaman - Thương gia buôn hàng đặc biệtTúi đồ bị cướp (Cấp độ 70 – Level có thể nhận đc 60)
NPC: Bộ Khắc La – Trưởng Thôn
Cách làm: Giết Linh Vũ Binh và Mạng Vũ Binh thu thập 100 chiêc túi đựng thức ăn bị cướp và 100 chiếc túi sinh hoạt hang ngày.Nhiệm vụ được thực hiện 1 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 2300000, điểm Kỹ Năng: 50000 và Gold : 240000


Tiêu diệt Hắc Ưng (Cấp độ 72 – Level có thể nhận đc 62)
NPC: Sa Lý Hãn – Người dân trong thôn
Cách làm: Giết Hạ 1500 con Hắc Ưng .Nhiệm vụ đc lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 3060000 điểm kinh nghiệm, 311000 Gold


Sự phục thù của người Thổ Trước (Cấp độ 73 – Level có thể nhận đc 63)
NPC: Bộ Khắc La – Trưởng Thôn
Cần làm: Túi đồ bị cướp
Cách làm: Giết hạ 1600 tên vệ sĩ Mạng Vũ Binh
Phần thưởng: 3375000 điểm KN, 80000 điểm KN kỹ năng, Rượu hoa quả của Peter Mask (Tăng 20% độ chính xác có hiệu quả trong vòng 1 tiếng)Chất liệu làm sừng dê (Cấp độ 75 – Level có thể nhận đc 65)
NPC : Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Đánh Sơn Dương Tà Ác Thu thập 600 chiếc sừng Sơn Dương. Lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 3700000 điểm KN, 355000 vàngY phục chất liệu tốt (Cấp độ 78 – Level có thể nhận đc 68)
NPC: A Na Sa – Người dân trong thôn
Cần làm:

Cách làm: Giết Quỷ Tượng Đá Thu thập 200 con Bạch Mao, Thu thập 200 con hắc mao Lặp lại 3 lần
Phần thưởng: 4874000 điểm KN , 450000 vàng


Sự nhờ vả thứ nhất ( Cấp độ 80 – Level có thể nhận đc 70)
NPC: Người bán vé thuyền bay Sayun
Cách làm: Giết Quỷ tượng đá hộ vệ , Thu thập 200 châu báu (Viên đá quý) của Kation ,
Phần thưởng: Điểm KN: 5170000 , 457000 gold , Điểm KN kỹ năng : 100000


Sự nhờ vả thứ hai (Cấp độ 80 – Level có thể nhận đc 70)
NPC: Người bán vé thuyền bay Sayun
Cần làm: Sự nhờ vả thứ nhất , khi làm nhiệm vụ này bạn phải vào pt 8 chia điểm chia đồ
Cách làm: Đi giết thủ lĩnh Quỷ tượng đá hộ vệ ,Tạo ra 100 đồ châu báu (Viên ngọc chứa linh hồn)
Phần thưởng: Điểm KN kỹ năng 20000 , 1 cái : Certificate of Advanced Armor Gender Transfer , 10 cuộn giấy berserker 100% <= cái này hay này


Âm mưu của tình yêu tội lỗi (Cấp độ 82 – Level có thể nhận đc 72)
NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Sự nhờ vả thứ hai
Cách làm: Giết Antinock thu thập 200 cái móc của Antinock
Phần thưởng: Điểm KN: 5485000 , 467000 vàng, Điểm KN kỹ năng 100000Sự nhờ vả của Asachi (Cấp độ 82 – Level có thể nhận đc 72)
NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Âm mưa của tình yêu tội lỗi
Cách làm: Chuyển thư của Ajati cho Sayun
Phần thưởng: Điểm KN: 132000 , đc thêm 5 cái búa sửa đồBắt kẻ chậm chạp (Cấp độ 82 – Level có thể nhận đc 72)
NPC: Người bán vé thuyền bay Ajati
Cần làm: Sự nhờ vả của Asachi …. Thời gian thực hiện nhiệm vụ 50 phút
Cách làm: Nhận mồi để đi nhử con Antinock, nhử nó về chỗ NPC này sẽ hoàn thành nhiệm vụ (Có vẻ củ khoai đây)
Phần thưởng: Điểm KN: 290000 , Đc them 3 cái giấy có tên: Kết quả của sự chịu đựng (Tăng tốc độ di chuyển 75%, thời gian hiệu lực là 3 giờ)


Giết Antelope (Cấp độ 83 – Level có thể nhận đc 73)
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Bắt 1800 con Antelope - Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 5100000 , Vàng: 425000Kế hoạch bỏ trốn 1 ( Cấp độ 85 – Level có thể nhận đc 75)
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cách làm: Giết 600 con Quỷ Tượng Đá Động – Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần Thưởng: Điểm KN: 1800000 , Vàng: 145000
Kế hoạch bỏ trốn 2 ( Cấp độ 85 – Level có thể nhận đc 75)
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 1
Cách làm: Chuyển bản kế hoạc bỏ trốn cho NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ và NPC: Sa Bồ Lỗ - Nô Lệ
Phần thưởng: Điểm KN: 120000Kế hoạch bỏ trốn 3 ( Cấp độ 85 – Level có thể nhận đc 75)
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 2
Cách làm: Đưa chìa khóa của Shipur cho NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Phần thưởng: Điểm KN: 36000

Kế hoạch bỏ trốn 4 ( Cấp độ 85 – Level có thể nhận đc 75)
NPC: Trác Bộ Lỗ - Nô lệ / Hứu Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Kế hoạch bỏ trốn 3
Cách làm: Giết 10 tên lính canh nô lệ (ko hiểu nó ở đâu)
Phần thưởng: Thần chú hồi sinh cấp tập (5 cuốn)

Sự trả thù (Cấp độ 87 – Level có thể nhận đc 77)
NPC: Sa Lý Hãn – Người dân trong thôn
Cần làm: Tiêu diệt Hắc Ưng (ít nhất 1 lần)
Cách làm: Giết 1800 con quái vật Quỷ Tượng Đá Chiến – Nhiệm vụ lặp lại 3 lần
Phần thưởng: Điểm KN: 5700000 , Vàng: 445000


Ánh sáng 1 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Isan – Người dân trong thôn
Cách làm: Đưa thư của Isan đến cho Bộ Khắc La – Trưởng thôn (Thư về vấn đề con trai của Isan)
Phần thưởng: Không có (Theo file dịch thuật – theo 1 số trang web sẽ đc: 61000 điểm KN)


Ánh sáng 2 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Bộ Khắc La – Trưởng thôn
Cần làm: Ánh sáng 1
Cách làm: Chọn 1 trong 2 cách làm sau:
- Giết Lạc Khắc Quái (Rocky) Thu thập 200 bộ lông của thủ lĩnh Rocky
- Chờ đợi 2 tháng (Thời gian trong game) sau đó đến gặp lại NPC bạn sẽ đc chỉ dẫn các bước tiếp theo để làm nhiệm vụ ánh sang 3 (Ko phải đi săn Rocky)
Phần thưởng:
- Lựa chọn 1: Điểm KN: 4400000 , Điểm KN kỹ năng: 67000 , Thuốc thu hồi kỹ thuật 3 chiếc
- Lựa chọn 2: Ko đc gì


Ánh sáng 3 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Bộ Khắc La – Trưởng thôn và A Lực Mộc – Trưởng tiêu cục ở Hoa Điền
Cần làm: Ánh sáng 2
Cách làm: Nói chuyện với Bộ Khắc La rồi về Hoa Điền gặp A Lực Mộc hỏi về tin tức Rahit (Con trai của Isan)
Phần thưởng: Điểm KN: 253000


Ánh sáng 4 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: A Lực Mộc – Trưởng tiêu cục ở Hoa Điền
Cần làm: Ánh sáng 3
Cách làm: Quay lại nói chuyện với Bộ Khắc La – trưởng thôn về tin tức Rahit (Con trai của Isan)
Phần thưởng: Không có (Theo file dịch thuật – theo 1 số trang web sẽ đc: 111000 điểm KN)


Ánh sáng 5 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Ánh sáng 4
Cách làm: Đi săn Rocky Giant (Chim 90 xuất hiện ở các đỉnh) thu thập đủ 7 loại cỏ cầu vồng
- Dải cầu vồng (Đỏ)
- Dải cầu vồng (Cam)
- Dải cầu vồng(Vàng)
- Dải cầu vồng (Xanh lá cây)
- Dải cầu vồng(Xanh sẫm)
- Dải cầu vồng(Màu chàm)
- Dải cầu vồng (Màu tía)
Chú ý: Vì lỗi dịch thuật của VDC nên các bạn khi săn Rocky Giant các loại cỏ cầu vồng có rơi nhưng tên của nó chỉ là “Dải cầu vồng” chứ ko như tên mà tôi đưa lên và sẽ rất khó phân biệt
Phần thưởng: Điểm KN: 2200000 , Điểm KN kỹ năng : 320000


Ánh sáng 6 (BOSS WAR) ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ
Cần làm: Ánh sáng 5
Cách làm: Gọi Sa Tăng và bạn phải đánh bại nó
Lưu ý:
- Bạn phải ở trong pt 8 chia điểm chia đồ
- Nhân vật đã thực hiện NV này có thể dịch chuyển đến địa điểm khác hoặc nhân vật khác khi người đó đã hoàn tất nhiệm vụ này.
- Chỉ có trưởng nhóm mới gọi đc Sa Tăng
- Ngay cả khi bạn đã hy sinh, nếu Sa Tăngu bị đánh bại thì NV sẽ được hoàn thành
- Ko thể sử dụng bùa dịch chuyển nếu Sa Tăng đã đc gọi
Phần thưởng: ???????Ánh sáng 7 ( Cấp độ 89 – Level có thể nhận đc 79)
NPC: Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ và Isan – Người dân trong thôn
Cần làm: Ánh sáng 6
Cách làm: Gặp Hứa Phổ Lỗ - Nô lệ nhận “Chiếc vòng đeo cổ trắng” rồi chuyển về cho Isan – Người dân trong thôn
Phần thưởng: Điểm KN: 940000 , điểm KN kỹ năng : 12000 , Bàn tay mẫu tình (tăng HP 20% , MP 20%, thời gian hiệu lực 3 tiếng)