Nhiệm vụ Trung Hoa 1-80Cấp độ 1

Nhiệm vụ tân khách
NPC: Đại tướng quân Tôn Huyền (gần cổng Tây)
Bước 1: Tới gặp Trương Phu Nhân-chủ cửa hàng giáp/ quay lại nói chuyện với Tôn Huyền
Bước 2: Tới gặp Trân Trân-chủ cửa hàng trang sức, trang bị đồ mà cô ấy đưa cho bạn, sau đó nói chuyện lại với cô ấy/ quay lại báo cáo với Tôn Huyền
Bước 3: Tới gặp Dương Ích Chi-thầy thuốc/ mua một cành Hồi Huyết Thảo/ quay lại đưa cho Tôn Huyền
Bước 4: Giết 30 con Ma Rơm/ quay lại nhận thưởng của Tôn Huyền
Phần thưởng: trang bị cho người mới/ thuốc phục hồi HP

Cấp độ 3

Thư của thợ rèn
NPC: Thợ rèn Thiết Huyền
Bước 1: Nói chuyện với Trần Kiên (lính gác cổng Nam)
Bước 2: Quay lại nói chuyện với Thiết Huyền
Phần thưởng: 225 điểm kinh nghiệm, 205 vàng

Đứa trẻ thất lạc
NPC: Trưởng lão Hoàng Lão Đầu(ở cổng bắc của thôn giàu có)
Cách làm: Giết quái vật (Tiểu) Độc Nhãn Quỷ, cho đến khi rơi ra "Chiếc giày của đứa trẻ" thì quay lại đưa cho Hoàng Lão Đầu.
Phần thưởng: 375 điểm kinh nghiệm, 475 vàng

Đại chiến Chồn Tinh
NPC: Lý Lang (lính gác cổng Đông)
Cách làm: Giết 40 con Chồn Tinh/Chồn Tinh Vàng, chúng có rất nhiều ở ngoài cổng phía Đông, quay lại khi bạn hoàn thành.
Phần thưởng: 1.900 điểm kinh nghiệm, 1.000 vàng

Cấp độ 5

Mối lo của Dương Ích Chi
NPC: Thầy thuốc Dương Ích Chi
Cách làm: Giết 50 Quỷ Đầm/Quỷ Đầm lâu la, chúng ở khắp vùng đầm lầy phía bắc Trường An, về gặp Dương Ích Chi khi bạn hoàn thành.
Phần thưởng: 3.800 điểm kinh nghiệm, thuốc phục hồi HP
Cấp độ 6

Chất độc của Quỷ Đầm (Cần làm “Mối lo của Dương Ích Chi”)
NPC: Thầy thuốc Dương Ích Chi
Cách làm: Giết Quỷ Đầm/Quỷ Đầm Lâu La sẽ nhận được chất độc, trở về gặp Dương Ích Chi khi kiếm đủ 20 cái.
Phần thưởng: 6.600 điểm kinh nghiệm, 4.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, thuốc phục hồi MP
Cấp độ 7

Diệt trừ sư tử đá
NPC: Thượng Quan Nam (lính gác cổng Đông)
Cách làm: Giết 40 Thạch Sư/Kim Thạch Sư. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy chúng ở Lăng mộ Tần Thủy Hoàng hoặc Nghĩa địa. Quay lại khi hoàn thành.
Phần thưởng: 4.500 điểm kinh nghiệm, 2000 vàng


Đánh đuổi ma bia
NPC: Định Huệ (trong sân của chùa Từ Ân)
Cách làm: Thu thập tất cả các mảnh thạch bản (xem nhật ký nhiệm vụ để biết chi tiết). Về gặp hòa thượng Định Tuệ để nhận phần thưởng.
Phần thưởng: 10.500 điểm kinh nghiệm, 3.800 vàng và 1 bùa triệu tập ngựa cấp độ 10.
Cấp độ 8

Mộc Yêu giảo hoạt
NPC: Miêu Tố Linh (ở am của thầy mo)
Cách làm: Giết Tàn Mộc Yêu/Mộc Yêu sẽ rơi ra "Mộc Yêu hắc huyết”. Về gặp Miêu Tố Linh để nhận phần thưởng.
Phần thưởng: một vũ khí cấp độ 10
Cấp độ 9

Viên đá của nhà thám hiểm
NPC: Phổ Lạc La (ở Tiệm bán đồ buôn)
Cách làm: Giết Thạch Sư để lấy “Viên đá của nhà thám hiểm” , thu thập 20 cái và trở về gặp Phổ Lạc La để nhận thưởng.
Phần thưởng: 5.000 điểm kinh nghiệm, 3.500 vàng, 1 cuộn bùa phép.
Chú ý: Nếu bạn vẫn chưa làm xong nhiệm vụ Diệt trừ sư tử đá, đánh thạch sư sẽ không rơi ra "Viên đá của nhà thám hiểm" cho đến khi bạn hoàn thành nhiệm vụ đó.
Cấp độ 10

Làm trong sạch đất(Cần làm “Mộc Yêu giào hoạt”)
NPC: Miêu Tố Linh (ở am của thầy mo)
Bước 1: Đưa "Mộc Yêu hắc huyết" cho hòa thượng ấn độ KUSHYAN.
Bước 2: Trở lại nói chuyện với Miêu Tố Linh và nhận thưởng.
Phần thưởng: 12.700 điểm kinh nghiệm, 4.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng and 4.000 vàng

Tiểu trừ Tiểu Cung Tặc
NPC: Chu Hổ
Cách làm: Giết 50 Tiểu Cung Tặc , sau đó về gặp Chu Hổ để nhận thưởng
Phần thưởng: 9.500 điểm kinh nghiệm, thuốc hồi phục MP
Cấp độ 11

Bản đồ tác chiến của bọn sơn tặc (Cần làm “Tiễu trừ Tiểu Cung Tặc”)
NPC: Chu Hổ
Cách làm: Giết bọn Tiểu Cung Tặc/Cung Tặc sẽ rơi ra Bản đồ tác chiến, kiếm đủ 20 cái rồi về gặp Chu Hổ để nhận thưởng.
Phần thưởng: 28.000 điểm kinh nghiệm, 5.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, thuốc hồi phục HP
Cấp độ 13

Những chiếc nanh hổ:
NPC: Triệu Đại Sơn (ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Mãnh Hổ sẽ rơi ra "Nanh hổ" thu thập 10 cái và về gặp Triệu Đại Sơn để nhận thưởng.
Phần thưởng: 15.300 điểm kinh nghiệm, 5.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 4.000 vàng

Cuộc thi săn mãnh hổ (Làm 3 lần)
NPC: Đại tướng quân Tôn Huyền
Lần 1: Giết 1 Mãnh Hổ Champion, 20 Mãnh Hổ và 20 Tiểu Mãnh Hổ.
Sau đó quay về nhận thưởng.
Lần 2: Giết 3 Mãnh Hổ Champion, 30 Mãnh Hổ, và 30 Tiểu Mãnh Hổ. Sau đó quay về nhận thưởng.
Lần 3: Giết 5 Mãnh Hổ Champion, 40 Mãnh Hổ và 40 Tiểu Mãnh Hổ
Phần thưởng: Tổng cộng được 33.000 điểm kinh nghiệm, 9.550 điểm kinh nghiệm, 3.600 vàng, 1 cuộn bùa phép và bình Hồi Huyết Thủy.

Tiễu trừ sơn tặc (Cần làm “Tiễu trừ tiểu cung tặc”)
NPC: Lý Bách Dũng (gần Tiêu Cục)
Cách làm: Giết 50 Sơn Tặc/Tiểu Sơn Tặc để hoàn thành nhiệm vụ.
Phần thưởng: 14.500 điểm kinh nghiệm, thuốc hồi phục HP
Cấp độ 15

Thiết Huyền nổi giận(Cần làm “Bản đồ tác chiến của sơn tặc”)
NPC: thợ rèn Thiết Huyền
Cách làm: Giết 200 Cung Tặc, sau đó quay về nhận thưởng.
Phần thưởng: 26.500 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và một món đồ có thể dùng chuyển đổi giới tính của đồ vạt từ cấp 3 trở xuống.
Cấp độ 16


Thanh kiếm bị đánh cắp
NPC: Quách Uy (Tiêu cục)
Cách làm: Đi đến Sơn tặc trại và giết Sơn tặc, nếu may mắn có thể thanh kiếm sẽ rơi ra ngay sau tên đầu tiên.; cũng có thể bạn sẽ phải đánh cả trăm con. Hãy kiên nhẫn !
Phần thưởng: 18.800 điểm kinh nghiệm, 5.000 vàng and 3.600 điểm kinh nghiệm kỹ năng


Săn bắt Bạch Hổ
NPC: Mã Thiên Lý (Chuồng Ngựa)
Cách làm: Giết 40 Bạch Hổ ở xung quanh Hắc Mạc Trại
Phần thưởng:
Cấp độ 17

Vận chuyển thảo dược
NPC: Dương Ích Chi (ở tiệm thuốc)
Cách làm: Bạn phải tới Trung Nguyên Bến Tây.
Phần thưởng: 14.400 điểm kinh nghiệm, 3.600 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 3.800 vàng

Lời yêu cầu của Dương Ích Chi (Làm 2 lần - Cần làm “Vận chuyển thảo dược”)
NPC: Dương Ích Chi
Bước 1: Đi tới Trung Nguyên Bến Đông
Bước 2: Đi tới Trung Nguyên Bến Tây
Phần thưởng: 18.000 điểm kinh nghiệm, 4.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 125 bình Phục Khí Dược loại nhỏ (+220 mp)

Nanh vuốt Hắc Hổ (Cần làm "Viên đá của nhà thám hiểm")
NPC: Phổ Lạc La (ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Hắc hổ sẽ rơi ra "Nanh vuốt Hắc hổ " thu thập đủ 60 cái rồi về gặp Phổ Lạc La để nhận thưởng.
Phần thưởng: 60.000 điểm kinh nghiệm, 15.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng and 15.700 vàng
Cấp độ 18

Da Bạch hổ (Làm 2 lần - Cần làm “Những chiếc nanh hổ”)
NPC: Triệu Đại Sơn (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Lần 1: Giết Bạch hổ sẽ rơi ra "Da Bạch hổ" thu thập 100 bộ da rồi về gặp Triệu Đại Sơn để nhận thưởng.
Lần 2: Giết Bạch hổ sẽ rơi ra "Da Bạch hổ" thu thập 100 bộ da rồi về gặp Triệu Đại Sơn để nhận thưởng.
Phần thưởng: Mỗi lần 42.300 điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 10.900 vàng.

Da Bạch hổ 2
NPC: Triệu Đại Sơn (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Thu thập 200 da Bạch hổ
Phần thưởng: 84.600 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 1 cuộn bùa phép, tăng 20% khả năng hấp thụ sát thương trong 1 giờ

Cấp độ 19

Phương thuốc cổ truyền
NPC: Hạ Vũ (người bán vé đò ở Trung Nguyên Bến Tây)
Cách làm: Giết (Tiểu) Thằn Lằn Quỷ sẽ rơi ra "Mắt của Thằn Lằn Quỷ" thu thập 100 con mắt rồi về gặp Hạ Vũ.
Phần thưởng: 112.000 điểm kinh nghiệm, 28.500 vàng, 25.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Trứng rệp
NPC: Thầy thuốc Bộ Lợi ở Đôn Hoàng
Cách làm: Giết Rệp Ma/Rệp Quỷ sẽ rơi ra Trứng Rệp, thu thập 10 cái rồi về gặp Bộ Lợi để nhận thưởng.
Phần thưởng: 14.800 điểm kinh nghiệm, 3800 vàng
Cấp độ 20

Săn Thằn Lằn Quỷ (Cần làm "Phương thuốc cổ truyền")
NPC: Hà Càn (người bán vé đò ở Tây Vực Bến Tây)
Cách làm: Giết 600 con (Tiểu) Thằn Lằn Quỷ rồi về gặp Hà Càn để nhận thưởng.
Phần thưởng: 141.000 điểm kinh nghiệm, 30.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 1 cuộn bùa phép.

Truy tìm thuốc tái sinh
NPC: Tất cả các thầy thuốc ở các thành (Tiệm thuốc)
Khi bạn Cấp độ 20, bạn có thể nhận nhiệm vụ này ở bất kì người bán máu nào. Bạn có thể bắt đầu làm nhiệm vụ ở người bán máu này, và có thể tiếp tục cho tới khi kết thúc ở người bán máu khác.

Cách làm chi tiết:
Nói chuyện với Thầy thuốc (người bán máu) và chọn "Thu hồi".
Vị trí người bán máu:


Sau khi chọn Thu Hồi sẽ xuất hiện 2 tùy chọn khác:

1. Truy tìm thuốc tái sinh
2. Kỹ năng trùng lặp


Bạn chọn mục 1 để nhận quest đi thu thập "Trái tim bị yểm bùa".

Tiếp đến bạn chọn “Chấp nhận”


Vậy là bạn đã nhận được nhiệm vụ “Truy tìm thuốc tái sinh”. Bây giờ bạn phải đi thu thập 10 (hoặc nhiều hơn) "Trái tim bị yểm bùa". Đánh bất kì quái vật nào cũng có thể thu nhặt được "Trái tim bị yểm bùa", thậm chí cả Đạo tặc - NPC cũng có thể rơi, nhưng việc tìm kiếm . Bạn có thể kiếm được tối đa là 300 "Trái tim bị yểm bùa" trong 1 lần làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có thể làm đi làm lại nhiều lần và không ảnh hưởng gì đến các nhiệm vụ khác, bạn có thể vừa làm nhiệm vụ này vừa làm nhiệm vụ khác một cách bình thường, đôi khi các "Trái tim bị yểm bùa" và item nhiệm vụ khác có thể rơi từ cùng một quái vật mà bạn đang đánh. Đây là hình "Trái tim bị yểm bùa":Khi mà bạn đã sẵn sang cho việc reset kỹ năng thì hãy mang"Trái tim bị yểm bùa" về chỗ bất kỳ Thầy thuốc nào và nói chuyện lại với ông ta, vẫn chọn “Thu hồi" và mục 1. Truy tìm thuốc tái sinh để tạo ra các bình “Thuốc nước tái sinh” (reset kỹ năng). Để tạo 1 bình reset kỹ năng thì cần 10 "Trái tim bị yểm bùa". Tạo các bình này không mất tiền và bạn chỉ có thể tạo được tối đa là 30 bình reset kỹ năng. Bình reset kỹ năng:Sau khi đã tạo bình reset kỹ năng, bạn không thể tiếp tục nhặt được các " Trái tim bị yểm bùa". Nếu bạn muốn tiếp tục kiếm "Trái tim bị yểm bùa" thì bạn lại phải nhận lại nhiệm vụ ở Thầy thuốc và làm lại từ đầu các bước tương tự như trên.

Khi đã có bình reset kỹ năng, bạn hãy nói chuyện lại với Thầy thuốc. Bạn vẫn chọn "Thu hồi" nhưng sau đó bạn chọn phần 2. Kỹ năng trùng lặp.


Nó sẽ hiển thị ra một bảng khác, bảng này giống với bảng để nâng cấp độ các kỹ năng. Bảng reset kỹ năng:


Chọn kỹ năng bạn muốn giảm(reset) cấp độ và bấm vào biểu tượng "DN" màu đỏ ở dưới kỹ năng đó. Một bảng mới sẽ hiện ra hỏi bạn cần reset bao nhiêu cấp độ của kỹ năng này. Bấm vào hình mũi tên lên, xuống để điều chỉnh số cấp độ của kỹ năng mà bạn muốn giảm. Nếu bạn muốn giảm cấp độ của kỹ năng nhiều hơn 1 cấp độ (có thể là 2 hoặc 3...), thì bạn cần phải có nhiều bình reset kỹ năng hơn. Mỗi bình reset kỹ năng sẽ giảm được 1 cấp độ kỹ năng của bạn. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải kiếm nhiều "Trái tim bị yểm bùa" hơn. Bảng điều chỉnh số cấp độ kỹ năng cần giảm:


Khi bạn reset cấp độ kỹ năng thì bạn chỉ nhận được 80% số SP mà bạn đã dùng để cộng vào kỹ năng đó. Trước khi bạn reset kỹ năng bạn nên tính toán một chút. Liệu số SP mà bạn có được sau khi reset có cần thiết không và có đáng với số tiền mà bạn bỏ ra hay không.

Reset Cấp độ tuyệt kỹ:Cách reset cấp độ tuyệt kỹ tương tự như cách reset các kỹ năng.
Cấp độ tuyệt kỹ chỉ được reset khi các kỹ năng yêu cầu cấp độ tuyệt kỹ thấp hơn so với cấp độ tuyệt kỹ hiện tại.
VD: Chiêu Lang Nha Thương của tôi cấp độ 5, Hệ Hắc Sát Tuyệt Kỹ cũng cấp độ 5. Nếu tôi muốn reset cấp độ của Hắc Sát Tuyệt Kỹ thì tôi phải reset cấp độ của Lang Nha Thương trước vì yêu cầu để học được chiêu Lang Nha Thương là Hắc Sát Tuyệt Kỹ cấp độ 5 trở lên.

Một số điểm lưu ý:
_Nhiệm vụ có thể thực hiện được nhiều lần.
_Kiếm được tối đa 300 "Trái tim bị yểm bùa" ở mỗi lần nhận nhiệm vụ.
_Cứ 10 "Trái tim bị yểm bùa" thì tạo được 1 bình reset kỹ năng
_Có thể tạo được tối đa 30 bình reset kỹ năng mỗi một lần nhân nhiệm vụ (tạo bình reset kỹ năng ko mất tiền).
_Giảm 1 cấp độ kỹ năng cần dùng 1 bình reset kỹ năng.
_Tất nhiên reset kỹ năng càng nhiều thì tốn càng nhiều tiền.

Cấp độ 21

Óan hồn Hung Nô
NPC: Hòa thượng Pháp Hiền (Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 30 Quỷ Hung Nô.
Phần thưởng: 12.000 điểm kinh nghiệm, vàng 3000

Bí mật của A Sử Đức (Cần làm “Trứng rệp”).
NPC: A Sử Đức(cửa hàng đặc sản ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Rệp Ma/Rệp Quỷ để kiếm đủ 150 “Trứng rệp”
Phần thưởng: 150.000 điểm kinh nghiệm, 30.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 37.000 vàng
Cấp độ 22

Hòa giải
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản)
Cách làm: Giết Rệp quỷ để kiếm đủ 100 "Cánh rệp" rồi về gặp Cáp Lý Khắc để nhận thưởng.
Phần thưởng: Phần thưởng: 132.000 điểm kinh nghiệm, 25.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép tăng 20% tỷ lệ né tránh
Cấp độ 23

Sự oán hận của Quỷ Mã
NPC: Mạc Cao – buôn ngựa ở Đôn Hoàng
Cách làm: Giết 60 con Quỷ Mã
Phần thưởng: 19.800 điểm kinh nghiệm, 4800 vàng

Lễ tế linh hồn ngựa (Cần làm “Sự óan hận của Quỷ Mã”)
NPC: Mạc Cao (buôn ngựa ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Mã/ Cuồng Mã Quỷ để kiếm đủ 50 “Móng ngựa”
Phần thưởng: 158.000 điểm kinh nghiệm, 25.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 35.000 vàng

Mưu mẹo gian dối
NPC: Mạo Hồ (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Binh Hung Nô để kiếm đủ 200 “Cờ của Quỷ Binh Hung Nô”
Phần thưởng: 211.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Kẻ cắp gặp bà già (Cần làm “Mưu mẹo gian dối”)
NPC: Hợp Đôn (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Quỷ Hung Nô để kiếm đủ 200 “Cờ của Quỷ Hung Nô”
Phần thưởng: 237.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng
Nhiệm vụ liên quan: Mưu mẹo gian dối
Cấp độ 24

Cuộc đấu võ thuật (Làm 2 lần - làm “Kẻ cắp gặp bà già” )
NPC: Hợp Đôn (lính gác cổng Đông Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An và nói chuyện với tướng quân Tôn Huyền
Bước 2: Trở về cổng Đông Đôn Hoàng gặp Hợp Đôn
Phần thưởng: 107.000 điểm kinh nghiệm, 30.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 250 bình Hồi Huyết Thủy (loại trung bình)
Cấp độ 26

Chế tạo pháo Như Tiên Cổ Lệ
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 20 “Đạn pháo”
Phần thưởng: 16.300 điểm kinh nghiệm, 3.800 vàng

Chiến thắng hiển hách (Làm 3 lần - Càn làm “Chế tạo pháo Như Tiên Cổ Lệ”)
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Lần 2: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Lần 3: Giết Hỏa Dược Quỷ/Hỏa Dược Tiểu Quỷ để kiếm đủ 200 “Đạn pháo”
Phần thưởng: 133.000 điểm kinh nghiệm, 20.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 34.500 vàng mỗi lần.

Vận chuyển pháo (Làm 2 lần - Cần làm “Chiến thắng hiển hách”)
NPC: Như Tiên Cổ Lệ (chủ cửa hàng trang sức ở Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An nói chuyện với Trân Trân (cửa hàng trang sức)
Bước 2: Quay lại Đôn Hoàng gặp Như Tiên Cổ Lệ.
Phần thưởng: 120.000 điểm kinh nghiệm, 3.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 1 cuộn bùa phép
Cấp độ 27


Diệt thổ quỷ
NPC: Mạc Cao (buôn ngựa ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 500 Thổ Quỷ
Phần thưởng: 178.000 điểm kinh nghiệm, 25.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng
Cấp độ 28

Những lá bùa
NPC: Y Ly Na (quản kho)
Cách làm: Giết Thổ Lão Quỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 15 “Lá bùa”
Phần thưởng: 20.000 điểm kinh nghiệm, 4.000 vàng

Sự oán hận của A Sử Đức
NPC: A Sử Đức (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết 30 Hình Thiên
Phần thưởng: 14.000 điểm kinh nghiệm, 10 bình hồi phục HP(lọai trung bình)
Cấp độ 29

Những lá bùa giả (Làm 2 lần - Cần làm “Những lá bùa”)
NPC: Y Ly Na (quản kho ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Thổ Lão Quỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lá bùa thật".
Lần 2: Giết Thổ Lão Quỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lá bùa thật".
Phần thưởng: 169.000 điểm kinh nghiệm/ 20.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng mỗi lần.

Những lá bùa giả 2
NPC: Y Ly Na (quản kho ở Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Thổ Lão Quỷ/Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 200 "Lá bùa thật".
Chú ý: Khi bạn giết Thổ Lão Quỷ/ Thổ Pháp Quỷ, sẽ rơi ra “lá bùa”, nhấn chuột phải vào những lá bùa này sẽ phân loại được thật giả, đánh cho đến khi nào kiếm đủ số lượng bùa thật thì quay về.
Phần thưởng: 337.000 điểm kinh nghiệm /40.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 1 cuộn bùa phép (tăng 20% sát thương trong vòng 1 giờ)
Cấp độ 32

Món quà cảm động (Làm 3 lần - Cần làm “Sự oán hận của A Sử Đức”)
NPC: Bộ Lợi (thầy thuốc ở Đôn Hoàng)
Bước 1: Đi tới Trường An và nói chuyện với Trân Trân 2 lần (cửa hàng trang sức)
Bước 2: Nói chuyện với A Sử Đức (thương gia ở của hàng đặc sản) ở Đôn Hoàng.
Bước 3: Quay lại gặp Bộ Lợi để nhận thưởng
Phần thưởng: 65.000 điểm kinh nghiệm, 1.200 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 2 cuộn bùa phép hồi sinh 60% điểm kinh nghiệm khi chết.
Nhiệm vụ liên quan: Nguyên liệu làm quà sinh nhật

Nguyên liệu làm quà sinh nhật (Làm 2 lần - Cần làm “Món quà cảm động”)
NPC: Bộ Lợi (thầy thuốc ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Bọ cạp để kiếm đủ 200 "Chất độc của Bọ cạp"
Lần 2: Giết Bọ cạp để kiếm đủ 200 "Chất độc của Bọ cạp"
Phần thưởng: 371.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng mỗi lần.
Cấp độ 33

Yêu tinh cổ đại (Làm 3 lần)
NPC: Đồ Các (lính gác cổng Tây Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Lần 2: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Lần 3: Giết 1000 con Quỷ Hoa/Quỷ Tử Hoa
Phần thưởng: 487.000 điểm kinh nghiệm, 1 búa sửa đồ mỗi lần.

Chiếc nhẫn bị mất
NPC: Thác Man (lính gác cổng Tây Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Ong/Ong đỏ cho đến khi rơi ra nhẫn, sau đó quay về nhận thưởng.
Phần thưởng: 121.000 điểm kinh nghiệm, 12.500 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 200 bình hồi phục MP (loại trung bình)
Cấp độ 34

Ngọc quý của Cáp Lí Khắc
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết bọn Hắc Mạc để kiếm đủ 200 "Đá quý của Cáp Lý Khắc"
Phần thưởng: 250.000 vàng
Cấp độ 35

Thu thập da rắn (Làm 5 lần)
NPC: Cáp Lý Khắc (thương gia ở cửa hàng đặc sản Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 2: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 3: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 4: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Lần 5: Giết Hắc Oa Xà/Hồng Oa Xà để kiếm đủ 300 "Da của Oa Xà"
Phần thưởng: 322.000 điểm kinh nghiệm, 55.000 vàng mỗi lần.

Tâm sự của Asa
NPC: Sama (người bán vé đò ở bến Tháp Lý Mộc)
Cách làm: Đi tới chỗ Sama (bến Nam Tháp Lý Mộc) để nhận “Chiếc sáo của Asa”.

Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên (Cần làm Tâm sự của Asa)
NPC: Vương Đại Nguyên (sòng bạc ở Trường An)
Cách làm: Đi tới nói chuyện với Vương Đại Nguyên

Truy tìm Trung hoa tửu (Cần làm Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên)
NPC: Dương Ích Chi (thầy thuốc)
Bước 1: Giết Hình Thiên để kiếm đủ 100 "Bột của Hình Thiên"
Bước 2: Giết Ong để kiếm đủ 100 "Tua Ong"
Bước 3: Giết Tiểu Xích Cạp để kiếm đủ "Chân của Tiểu Xích Cạp"
Phần thưởng: 40.000 điểm kinh nghiệm and 18.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Truy tìm La mã tửu (Cần làm Lời thỉnh cầu của Vương Đại Nguyên)
NPC: Phổ Lạc La (Nhà thám hiểm thành Trường An)
Bước 1: Giết Thổ Pháp Quỷ để kiếm đủ 100 "Lông mày của Thổ Pháp Quỷ"
Bước 2: Giết Quỷ Tử Hoa để kiếm đủ 100 "Lá của Quỷ Tử Hoa"
Bước 3: Giết Xích Cạp để kiếm đủ 100 "Chân của Xích Cạp"
Phần thưởng: 40.000 điểm kinh nghiệm, 18.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng

Cuốn sổ của Hứa Hổ An (Cần làm Truy tìm Trung Hoa tửu & Truy tìm La Mã Tửu)
NPC: Hứa Hổ An (sòng bạc ở Trường An)
Cách làm: Đi tới nói chuyện với Hứa Hổ An (ở sòng bạc)

Uống rượu với Hứa Hổ An (Cần làm Cuốn sổ của Hứa Hổ An)
NPC: Hứa Hổ An (sòng bạc ở Trường An)
Bước 1: Đi tới nói chuyện với Hứa Hổ An (ở sòng bạc, sử dụng các bình rượu bạn lấy được từ 2 nhiệm vụ trên).
Bước 2: Khi anh ta muốn thêm rượu, hãy hỏi về quyển sổ, và trao đổi nó với cây sáo
Phần thưởng: lấy được cuốn sổ của Hứa Hổ An
Cấp độ 36

Viên đá quý bị cất giấu (Làm 5 lần - Cần làm “Ngọc quý của Cáp Lý Khắc”)
NPC: Ha La Hồ (tiêu cục Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 2: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 3: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 4: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Lần 5: Giết Hắc Mạc cung thủ để kiếm đủ 100 "ngọc quý hiếm"
Phần thưởng: 537.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 94.000 vàng mỗi lần.
Cấp độ 37

Cung tên của Hắc Mạc Xạ Thủ (Làm 3 lần - Cần làm “Viên đá quý bị cất giấu”)
NPC: Ha La Hồ (tiêu cục Thành Đôn Hoàng)
Lần 1: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Lần 2: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Lần 3: Giết Hắc Mạc xạ thủ để kiếm đủ “cung tên”
Phần thưởng: 592.000 điểm kinh nghiệm, 50.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng, 96.500 vàng mỗi lần

Cấp độ 38

Thu thập giáp liệu
NPC: Nhiệt Tỷ Á (cửa hàng giáp Thành Đôn Hoàng)
Cách làm: Giết Xích Cạp/Tiểu Xích Cạp để kiếm đủ 20 "vỏ đỏ"
Phần thưởng: 75.000 điểm kinh nghiệm, 13500 vàng
Cấp độ 39

Hẻm tử thần
NPC: A Cốt (thợ rèn Thành Đôn Hoàng)
Cách làm: Bạn có 2 giờ để giết 20 con Xích Nhãn Quỷ
Phần thưởng: 62.000 điểm kinh nghiệm, 6000 vàng


Cấp độ 40

Mái chèo gãy (Cần làm “Sự oán hận của A Sử Đức”)
NPC: Sama (bến Tháp Lý Mộc)
Cách làm: Giết Hình Thiên để kiếm đủ 100 “đá rắn”
Phần thưởng: 105.000 điểm kinh nghiệm


Cấp độ 45


Ngọc thượng hạng của Hầu Vương. (Làm 3 lần)
NPC: BaCa (chủ Tiệm Chế Tác Ngọc)
Lần 1: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Lần 2: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Lần 3: Giết Hầu Vương hoặc Tiểu Hầu Vương để kiếm 175 “Ngọc mềm thượng hạng”
Phần thưởng: 700.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.Cấp độ 46


Đánh đuổi Quỷ Sinh Hoa. (Làm 3 lần)
NPC: A Y San (Quản kho ở Hòa Điền)
Cách làm: Giết 750 Quỷ Sinh Hoa
Phần thưởng: 750.000 điểm kinh nghiệmCấp độ 48

Mối thù của Đô Luân Nhật.
NPC: Đô Luân Nhật (Lính gác cổng Nam thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết 820 Nhện Trắng hoặc Nhện Vàng
Phần thưởng: 800.000 điểm kinh nghiệm, 11.300 điểm kỹ năngCấp độ 49


Tử chiến Hầu Vương Phụ.
NPC: Ba Nhật Đề (Lính gác cổng Tây thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Hầu Vương Phụ hoặc Hầu Vương Mẫu để kiếm 225 “Móng vuốt dã nhân”
Phần thưởng: 1.075.000 điểm kinh nghiệm
Chú ý: Bạn chỉ có thể nhận được nhiệm vụ này vào ban đêm.

Cấp độ 51

Thu thập mảnh băng (Cần làm “Thu thập giáp liệu”)
NPC: Cổ Ni Sa (Thương nhân buôn giáp tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Tuyết Yêu hoặc Tàn Tuyết Yêu để kiếm 235 “Băng tảng của Tuyết Yêu”
Phần thưởng: 1.100.000 điểm kinh nghiệm Hồi Huyết Thủy (lớn) x50 bìnhCấp độ 53


Yêu cầu của Man Y Na. (Làm 3 lần)
NPC: Man Y Na (Thương nhân buôn dược liệu tại Hòa Điền)
Cách làm: Giết Bạch Diện Thù hoặc Thanh Diện Thù để kiếm 210 “Tơ nhện của Bạch Diện Thù”
Phần thưởng: Mỗi lần 100.000 vàng và 1.200.000 điểm kinh nghiệm.Cấp độ 59

Nguyện vọng của Tô Phổ Nhĩ. (Làm 3 lần)
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn ở Hòa Điền)
Lần 1: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Lần 2: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Lần 3: Giết Bạch Cổ Tượng hoặc Hắc Cổ Tượng để kiếm 120 “Cổ Tượng Khí”
Phần thưởng: 2.000.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.


Cấp độ 60

Nhiệm vụ mở rộng hòm đồ.
NPC: Mã Mộc Đề (Thợ đá quý Hòa Điền)
Cách làm: Thu thập 30 mạng nhện.
Quái vật liên quan: Bạch Diện Đại Thù
Phần thưởng: Mở rộng 4 ô trong hòm đồ cá nhân.Cấp độ 61


Vỏ của Thổ Cẩu(làm 3 lần)
NPC: Bá Nhạc Ngô (tọa độ X: 3502 Y: 1969 ở thành Đôn Hoàng)
Lần 1: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Lần 2: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Lần 3: Kiếm 15 Vỏ “Thổ Cẩu” từ Thổ Cẩu Quỷ, Thổ Cẩu Trùng trong Đôn Hoàng Thạch Động.
Phần thưởng: 2.200.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần.


Cấp độ 61

Bộ Tộc Kỳ Quái (làm 3 lần)
NPC: Mạc Hãn - Binh lính (Tọa độ X: 311, Y: 47 Thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Lần 2: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Lần 3: Giết 1200 con Sa Khắc Luân hoặc Ngải Đế Võ
Phần thưởng: 1.950.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần, 197.500 vàng.
Cấp độ 63

Chiêu mộ anh tài (làm 3 lần)
NPC: Ha La Hồ - (trưởng tiêu cục ở Đôn Hoàng)
Lần 1: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Lần 2: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Lần 3: Săn 1500 con Tráng Thổ Quỷ hoặc Đại Thổ Quỷ trong Thạch Động
Phần thưởng: 2.500.000 điểm kinh nghiệm và 250.000 vàng mỗi lần.
Chú ý: Một số trường hợp không thể nhận quest tiếp lần 2 hoặc lần 3 sau khi kết thúc lần trước. Để làm tiếp được lần 1 bạn hãy mặc 1 trong 3 loại đồ nghề (Thương nhân hoặc Đạo tặc hoặc Bảo Tiêu) sau đó ra ngoài thành.
- Đối với người mặc đồ Thương nhân hoặc Bảo tiêu thì chỉ cần giết 1 Đạo tặc NPC là có thể vào nhận lại nhiệm vụ.
- Đối với người mặc đồ Đạo tặc thì ngược lại, chỉ cần giết 1 Bảo tiêu hoặc Thương nhân hoặc lạc đà của Thương nhân là có thể nhận nhiệm vụ


Cấp độ 64

Thư của Bách Lý Cách
NPC: Bạch Lý Cách – binh lính ( lính canh ở cổng Nam Đôn Hoàng)
Cách làm: Đưa Thư của Bạch Lý Cách đến I Sa Khắc – Thương nhân Ba Tư ( Trường An) rồi tiếp tục đưa thư đến Sa Lí Cáp – người buôn ngựa ở Hòa Điền…sau đó chạy về Đôn Hoàng đưa lại cho Bạch Lý Cách.
Phần thưởng: 1.450.000 điểm kinh nghiệm, 140.000 vàng và 9.000 kỹ năng exp
Chú ý: Bạch Lý Cách chỉ giao nhiệm vụ cho 5 người trong 1 ngày. Vì vậy bạn phải hoành thành trước thời hạn, nếu không bạn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.


Cấp độ 65


Diệt trừ thổ Quỷ (làm 3 lần, phải làm nhiệm vụ “Chiêu Mộ anh tài”)
NPC: Hợp Đôn – Binh lính ( lính canh cổng Đông Đôn Hoàng)
Lần 1: Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Lần 2:Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Lần 3: Săn 1600 con Thổ Quỷ Chiến Binh hoặc Thổ Quỷ Lâu La trong Thạch Động
Phần thưởng: 3.000.000 điểm kinh nghiệm và 275.000 vàng mỗi lần.


Cấp độ 65


Sự thách đố của Mã Mộc Đề (làm 7 lần, cần làm nhiệm vụ “Thu thập mảnh băng”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 2: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 3: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 4: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 5: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 6: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Lần 7: Giết Ka La Hắc Ám Hoặc Ka La Tử Thần để kiếm 20 chiếc “răng của Ka La”
Phần thưởng: 425.000 điểm kinh nghiệm, 40.000 vàng mỗi lần, 12.500 điểm kinh nghiệm kỹ năngCấp độ 67

Vua đào đất (làm 5 lần)
NPC: Hỗn Vô Tà
Lần 1: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 3: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 3: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 4: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Lần 5: Giết Chuột Chũi hoặc Chuột Chũi Mù để kiếm 340 “Móng chuột”
Phần thưởng: 3.500.000 điểm kinh nghiệm mỗi lần


Cấp độ 68


Lần thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ) (Cần làm “Sự thách đố của Mã Mộc Đề” và "Nguyện vọng của Tô Phổ Nhĩ")
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Nhãn Yêu hoặc Nhãn Quỷ để kiếm 300 “mắt của yêu quái”
Phần thưởng: 3.400.000 điểm kinh nghiệm, 90.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.


Cấp độ 68


Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề) (Cần làm “Sự thách đố của Mã Mộc Đề”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Nhãn Yêu hoặc Nhãn Quỷ để kiếm 300 “mắt của yêu quái”
Phần thưởng: 925.000 điểm kinh nghiệm, 90.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.Cấp độ 69

Yêu nữ mê hoặc
NPC: Đại Sư Pháp Không ( X: 2526 Y: 2264)
Cách làm: Giết Hồn Ma La Sát hoặc La Sát Mặt Quỷ để tìm bình giải độc của “La Sát”
Chú ý: Sau khi lấy được chai giải độc của La Sát thì phải quay lại gặp lão sư giao Quest trong vòng 15 phút. Không được dùng cuộn dịch chuyển. Khi ra khỏi cửa hàng có thể dùng ngựa để về làng. Nhớ phải mua ngựa tốt để chạy cho nhanh.
Phần thưởng: 3.750.000 điểm kinh nghiệm và 50 bùa dịch chuyển hảo hạngCấp độ 70


Tham vọng của Bá Đô (làm 3 lần)
NPC: Bá Đô (Quản kho)
Lần 1: Giết Kim Ngân Dạ Xoa hoặc Kim Cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”
Lần 2: Giết Kim Ngân Dạ Xoa hoặc Kim Cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”.
Lần 3: Giết Kim ngân Dạ Xoa hoặc Kim cương Dạ Xoa để thu thập 250 “mảnh vỡ của kim cương” và 250 “mảnh vỡ của vàng”.
Phần thưởng: 4.250.000 điểm kinh nghiệm và 375.000 vàng mỗi lần.

Thu hồi kinh phật (Cần làm “Đánh đuổi ma bia”)
NPC: Đại Sư Huyền Trang ( X:3592 Y:2236)
Cách làm: Tìm 4 quyển kinh phật
1 Quyển từ con La Sát
1 Quyển từ con Dạ Xoa
1 Quyển từ con Chuột chũi
1 Quyển từ con Tráng Thổ Quỷ
Phần thưởng: 4.750.000 điểm kinh nghiệm, 24.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng và 425.000 vàng


Cấp độ 71


Lần thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ) (Cần làm “Lần thách đố thứ 2 (Tô Phổ Nhĩ)”)
NPC: Tô Phổ Nhĩ (Thợ rèn thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Lính Niya hoặc Gác binh Niya để thu thập 200 “dây chuyền của Lính Niya”
Phần thưởng: 4.000.000 điểm kinh nghiệm, 96.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.*


Cấp độ 71


Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề) (Cần làm “Lần thách đố thứ 2 (Mã Mộc Đề)”)
NPC: Mã Mộc Đề (Tiệm Tạp Hóa thành Hòa Điền)
Cách làm: Giết Lính Niya hoặc Gác binh Niya để thu thập 200 “Cây thương của Lính Niya”
Phần thưởng: 900.000 điểm kinh nghiệm, 96.000 điểm kinh nghiệm kỹ năng.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn 1 trong 2 nhiệm vụ: “Lần Thách đố cuối cùng (Tô Phổ Nhĩ)” hoặc “Lần thách đố cuối cùng (Mã Mộc Đề)”. Bạn nên chọn nhiệm vụ của Tô Phổ Nhĩ vì có nhiều điểm kinh nghiệm hơn.*


Cấp độ 74


Diệt trừ cung thủ Niya (Làm 3 lần)
NPC: Ô Luân – Binh lính (Tọa độ X:81, Y:41 Lính canh cổng phía Tây Hòa Điền)
Lần 1: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Lần 2: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Lần 3: Giết 1700 Xạ thủ Niya hoặc Thợ săn Niya trong Taklamanka
Lưu ý: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các bạn sẽ nhận được thêm "Mảnh vỡ của chiếc cung xương". Khi trả quest, những item này sẽ được quy đổi ra gold, càng nhiều item thì càng đổi được nhiều gold.
Phần thưởng: 3.700.000 điểm kinh nghiệm, 250.000 vàng.


Cấp độ 77


Di tích văn minh Niya (Làm 3 lần)
NPC: Man Y Na (Tiệm Thuôc thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Lần 2: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Lần 3: Giết Pháp Sư Niya hoặc Phù Thủy Niya để thu thập 200 “Vòng tay của pháp sư Niya”
Phần thưởng: 4.275.000 điểm kinh nghiệm, 350.000 vàng.


Cấp độ 79


Chiếc móng ngựa thất lạc (Làm 3 lần)
NPC: Sa Lý Cáp (Chuồng ngựa thành Hòa Điền)
Lần 1: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Lần 2: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Lần 3: Giết Cấm vệ quân Niya hoặc Tướng quân Niya để thu thập 400 “Móng ngựa của Sa Lý Cáp”
Phần thưởng: 4.775.000 điểm kinh nghiệm, 375.000 vàng.


Trên đây chỉ là hướng dẫn mình coppy của người khác thực tế kinh nghiệm và phần thưởng nhận từ Quest đã được sửa.Mọi người tham khảo nhé