Kết quả 1 đến 5 của 5

Chủ đề: Nhiệm vụ Thế Giới Bị Lãng Quên

 1. #1
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  0

 2. #2
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  I. Ảo ảnh dòng máu đỏ (Phần 1) </font>
  1. Bộ sưu tập ảo ảnh của dòng máu:
  - Nhiệm vụ: hoàn thành bộ sưu tập ảo ảnh của dòng máu (Nước mắt đỏ, Kinh thánh phương Tây, Mặt nạ Togui, Bùa đỏ, Con rối, Dao làm bếp, Tờ giấy phép thuật, Gậy phép)
  - Phần thưởng: vũ khí Nhật Ấn cấp 8 tự chọn
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Asaman - Hội trưởng thương hội
  - Quái vật liên quan: Togui Elder
  2. Sự cố kỳ lạ:
  - Nhiệm vụ: nói chuyện với A Lực Mộc
  - Phần thưởng: EXP 1.100, kinh nghiệm kỹ năng 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Tôn Huyền/ A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: không có
  3. Manh mối các vụ việc:
  - Nhiệm vụ: chuyển mảnh vỡ bí ẩn cho Asaman
  - Phần thưởng: EXP 1.100, kinh nghiệm kỹ năng 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc/ Asaman
  - Quái vật liên quan: không có
  4. Đi tìm thủ phạm:
  - Nhiệm vụ: thu thập 60 mảnh vỡ bí ẩn
  - Phần thưởng: EXP 27.600, kinh nghiệm kỹ năng 30.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Asaman
  - Quái vật liên quan: Togui (Làng thổ quỷ - cấp độ 35~50)
  5. Phát hiện thủ phạm:
  - Nhiệm vụ: nói chuyện với A Lực Mộc
  - Phần thưởng: EXP 1.100, kinh nghiệm kỹ năng 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Asaman - A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: không có
  6. Lý do bắt cóc:
  - Nhiệm vụ: thu thập 80 tài liệu của Togui
  - Phần thưởng: EXP 9.200, kinh nghiệm kỹ năng 10.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Togui Magician (Làng thổ quỷ - cấp độ 35~50)
  7. Giải mã tài liệu của Togui:
  - Nhiệm vụ: cung cấp tài liệu của Togui cho Miêu Tố Linh
  - Phần thưởng: EXP 1.100, kinh nghiệm kỹ năng 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc/ Thầy mo Miêu Tố Linh
  - Quái vật liên quan: không có
  8. Áo choàng của người lính:
  - Nhiệm vụ: thu thập 20 áo choàng người lính
  - Phần thưởng: EXP 9.200, kinh nghiệm kỹ năng 10.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Thầy mo Miêu Tố Linh
  - Quái vật liên quan: Togui Soldier (Làng thổ quỷ - cấp độ 35~50)
  9. Cung cấp tài liệu giải mã:
  - Nhiệm vụ: cung cấp tài liệu giải mã cho A Lực Mộc
  - Phần thưởng: EXP 1.100, kinh nghiệm kỹ năng 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Thầy mo Miêu Tố Linh/ A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: không có
  10. Tiêu diệt những hình nhân thế mạng:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 150 Togui Dolls
  - Phần thưởng: EXP 3.200, kinh nghiệm kỹ năng 3.500, một vũ khí Nguyệt Ấn cấp 6 bất kỳ
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Togui Doll (Làng thổ quỷ - cấp độ 35~50)
  11. Bắt lại những linh hồn:
  - Nhiệm vụ: thu thập 100 linh hồn bị giới hạn
  - Phần thưởng: EXP 9.620, kinh nghiệm kỹ năng 3.500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Togui Doll (Làng thổ quỷ - cấp độ 51~60)
  12. Giải phóng linh hồn:
  - Nhiệm vụ: cung cấp linh hồn bị giới hạn cho Miêu Tố Linh
  - Phần thưởng: EXP 8.420, kinh nghiệm kỹ năng 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc / Thầy mo Miêu Tố Linh
  - Quái vật liên quan: không có
  13. Tìm hiểu phép thuật Togui:
  - Nhiệm vụ: thu thập 100 tài liệu phép thuật
  - Phần thưởng: EXP 27.500, kinh nghiệm kỹ năng 12.500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Thầy mo Miêu Tố Linh
  - Quái vật liên quan: Togui Magician (Làng thổ quỷ - cấp độ 51~60)
  14. Người nắm giữ linh hồn:
  - Nhiệm vụ: thu thập 100 đĩa linh hồn
  - Phần thưởng: EXP 19.200, kinh nghiệm kỹ năng 7.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Thầy mo Miêu Tố Linh
  - Quái vật liên quan: Togui Warrior (Làng thổ quỷ - cấp độ 51~60)
  15. Cõi niết bàn:
  - Nhiệm vụ: thu thập 100 linh hồn Togui
  - Phần thưởng: EXP 19.200, kinh nghiệm kỹ năng 7.000, một vũ khí Khuê Ấn cấp 7 tự chọn
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Thầy mo Miêu Tố Linh
  - Quái vật liên quan: Togui Soldier (Làng thổ quỷ - cấp độ 51~60)
  16. Togui đang phát triển trở lại:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 500 Toguis
  - Phần thưởng: EXP 50.800, kinh nghiệm kỹ năng 40.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Togui (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  17. Triệt hạ Togui (1):
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 180 Togui Boomers
  - Phần thưởng: EXP 19.800, kinh nghiệm kỹ năng 16.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Togui Boomer (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  18. Triệt hạ Togui (2):
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 160 Togui Magician
  - Phần thưởng: EXP 17.500, kinh nghiệm kỹ năng 14.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Togui Magician (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  19. Triệt hạ Togui (3):
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 120 Togui Warriors
  - Phần thưởng: EXP 12.250, kinh nghiệm kỹ năng 10.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Togui Warrior (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  20. Triệt hạ Togui (4):
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 120 Togui Soldiers
  - Phần thưởng: EXP 12.250, kinh nghiệm kỹ năng 10.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Togui Soldier (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  21. Triệt hạ Togui (5):
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 8 Togui Generals, 8 Togui Captians
  - Phần thưởng: EXP 30.800, kinh nghiệm kỹ năng 40.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Togui General, Togui Captian (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  22. Sự sụp đổ:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 1 Togui Elder
  - Phần thưởng: EXP 61.600, kinh nghiệm kỹ năng 50.000, một vũ khí Khuê Ấn cấp 8 tùy chọn
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Togui Elder (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)

  <font color="#0070C0">II. Ảo ảnh dòng máu đỏ (Phần 2)

  1. Sự hủy diệt Togui:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 350 quái vật tại Làng Thổ Quỷ
  - Phần thưởng: EXP 291.600, kinh nghiệm kỹ năng 17.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Bá Ngô Nhĩ Giang - Binh lính
  - Quái vật liên quan: quái vật của Làng Thổ Quỷ (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  2. Thợ săn Togui:
  - Nhiệm vụ: thu thập 100 áo choàng thợ săn Togui
  - Phần thưởng: EXP 250.000, kinh nghiệm kỹ năng 15.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Thác Hồ Đề - Binh lính
  - Quái vật liên quan: Togui Tuolan (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  3. Quấy nhiễu Togui:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 140 Toguis
  - Phần thưởng: EXP 131.000, kinh nghiệm kỹ năng 7.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Mạc Hãn - Binh lính
  - Quái vật liên quan: Togui (Làng thổ quỷ - cấp độ 35~50)
  4. Thùng nước lạnh:
  - Nhiệm vụ: thu thập 40 gân Togui
  - Phần thưởng: EXP 91.000, kinh nghiệm kỹ năng 2.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Togui Fighter (Làng thổ quỷ - cấp độ 51~60)
  5. Chơi đùa cũng những trái bom:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 45 Togui Boomers
  - Phần thưởng: EXP 42.300, kinh nghiệm kỹ năng 2.250
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Mã Mộc Đề - Thợ đá quý
  - Quái vật liên quan: Togui Boomer (Làng thổ quỷ - cấp độ 35~50)
  6. Sự ớn lạnh:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 40 Togui Magician
  - Phần thưởng: EXP 91.000, kinh nghiệm kỹ năng 2.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: A Y San - Quản kho
  - Quái vật liên quan: Togui Magician (Làng thổ quỷ - cấp độ 51~60)
  7. Những con chiến binh Togui hung dữ:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 30 Togui Warrior
  - Phần thưởng: EXP 68.300, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Bảo Lực Cách - Binh lính
  - Quái vật liên quan: Togui Magician (Làng thổ quỷ - cấp độ 51~60)
  8. Mối đe dọa của những tên lính Togui:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 30 Togui Soldiers
  - Phần thưởng: EXP 25.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Sandick - Thương gia
  - Quái vật liên quan: Togui Soldier (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  9. Búp bê bị nguyền rủa:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 40 Togui Dolls
  - Phần thưởng: EXP 33.300, kinh nghiệm kỹ năng 2.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Sandick - Thương gia
  - Quái vật liên quan: Togui Doll (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  10. Nếu như không có bệnh tật này:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 2 Togui Generals
  - Phần thưởng: EXP 42.000, kinh nghiệm kỹ năng 2.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Ô Luân - Binh lính
  - Quái vật liên quan: Togui General (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  11. Hạ gục lính gác:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 2 Togui Captians
  - Phần thưởng: EXP 42.000, kinh nghiệm kỹ năng 2.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Lôi Khắc Mộc - Binh lính
  - Quái vật liên quan: Togui Captian (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)
  12. Thí nghiệm ruột:
  - Nhiệm vụ: thu thập 50 mảnh vỡ dao găm của Togui
  - Phần thưởng: EXP 113.000, kinh nghiệm kỹ năng 7.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Đô Luân Nhật - Binh lính
  - Quái vật liên quan: Togui (Làng thổ quỷ - cấp độ 35~50)
  13. Ma pháp của Togui:
  - Nhiệm vụ: thu thập 40 pháp thuật
  - Phần thưởng: EXP 37.600, kinh nghiệm kỹ năng 2.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Man Y Na - Thương nhân buôn dược liệu
  - Quái vật liên quan: Togui Magician (Làng thổ quỷ - cấp độ 35~50)
  14. Thứ gì đó của thân chủ:
  - Nhiệm vụ: thu thập 20 vảy Togui
  - Phần thưởng: EXP 273.000, kinh nghiệm kỹ năng 6.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Cổ Ni Sa - Thương nhân buôn giáp
  - Quái vật liên quan: Togui (Làng thổ quỷ - cấp độ 51~60)
  15. Trả thù:
  - Nhiệm vụ: thu thập 10 răng Togui
  - Phần thưởng: EXP 68.300, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Tô Phổ Nhĩ - Thợ rèn
  - Quái vật liên quan: Togui Warrior (Làng thổ quỷ - cấp độ 51~60)
  16. Người sành ăn Togui:
  - Nhiệm vụ: thu thập 30 con mắt đáng sợ
  - Phần thưởng: EXP 37.500, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Sa Lí Cáp - Người buôn ngựa
  - Quái vật liên quan: Togui Boomer (Làng thổ quỷ - cấp độ 61~70)

 3. #3
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  III. Vực thẳm bùng cháy (Phần 1) </font>
  1. Bộ sưu tập địa ngục bùng cháy:
  - Nhiệm vụ: hoàn thành bộ sưu tập Địa ngục bùng cháy (Hoa lửa, Sừng bò, Ngọn lửa của sự lãng quên, Giấy lửa, Ngọn lửa trung tâm, Vòng cổ của sự đam mê, Giáp của Hồng Hài Nhi, Kiếm của rang lửa)
  - Phần thưởng: vũ khí Nhật Ấn cấp 9 tự chọn
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc - Trưởng tiêu cục
  - Quái vật liên quan: Flame Cow King
  2. Tin đồn kỳ lạ:
  - Nhiệm vụ: nói chuyện với A Lực Mộc
  - Phần thưởng: EXP 2.600, kinh nghiệm kỹ năng 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Ratchel/ A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: không có
  3. Tin đồn về những con rồng đỏ:
  - Nhiệm vụ: thu thập 20 viên hồng ngọc
  - Phần thưởng: EXP 163.700, kinh nghiệm kỹ năng 12.500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Flame Salamander (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 71~80)
  4. Tinh chế đá quý:
  - Nhiệm vụ: chuyển những viên hồng ngọc cho Mã Mộc Đề
  - Phần thưởng: EXP 2.600, kinh nghiệm kỹ năng 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc/ Mã Mộc Đề
  - Quái vật liên quan: không có
  5. Mũi tên của Hỏa Diệm:
  - Nhiệm vụ: thu thập 20 mũi tên của Hỏa Diệm
  - Phần thưởng: EXP 130.900, kinh nghiệm kỹ năng 10.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Mã Mộc Đề
  - Quái vật liên quan: Flame Archer (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 71~80)
  6. Viên ngọc của quỷ:
  - Nhiệm vụ: thu thập 20 viên ngọc của quỷ
  - Phần thưởng: EXP 99.000, kinh nghiệm kỹ năng 7.500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Mã Mộc Đề
  - Quái vật liên quan: Flame Evil (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 71~80)
  7. Báo cáo điều tra:
  - Nhiệm vụ: chuyển báo cáo điều tra tới A Lực Mộc
  - Phần thưởng: EXP 2.600, kinh nghiệm kỹ năng 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Mã Mộc Đề/ A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: không có
  8. Âm mưu của Hồng Hài Nhi:
  - Nhiệm vụ: thu thập 2 trái tim của Hồng Hài Nhi
  - Phần thưởng: EXP 327.300, kinh nghiệm kỹ năng 40.000, một vũ khí Khuê Ấn cấp 9 tự chọn
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Flame Adjutant Honghaea (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 71~80)
  9. Làm suy yếu ngọn núi lửa (1):
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 120 Flame Gigante
  - Phần thưởng: EXP 205.000, kinh nghiệm kỹ năng 17.500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Flame Gigante (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 81~90)
  10. Làm suy yếu ngọn núi lửa (2):
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 100 Flame Master
  - Phần thưởng: EXP 150.000, kinh nghiệm kỹ năng 12.500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Flame Master (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 81~90)
  11. Nguyên nhân ngọn lửa (1):
  - Nhiệm vụ: thu thập 10 nguyên nhân của ngọn lửa khôn ngoan
  - Phần thưởng: EXP 125.000, kinh nghiệm kỹ năng 10.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Flame Witch (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 81~90)
  12. Nguyên nhân ngọn lửa (2):
  - Nhiệm vụ: thu thập 2 nguyên nhân của ngọn lửa can đảm
  - Phần thưởng: EXP 292.500, kinh nghiệm kỹ năng 40.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Flame Captian (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 81~90)
  13. Trừng phạt Ngưu Ma Vương:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 1 con Flame Cow King
  - Phần thưởng: EXP 37.840.200, kinh nghiệm kỹ năng 300.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Flame Cow King (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 81~90)

  <font color="#0070C0">IV. Vực thẳm bùng cháy (Phần 2)

  1. Tiêu diệt quái vật lửa:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 250 quái vật ở núi lửa
  - Phần thưởng: EXP 2.082.000, kinh nghiệm kỹ năng 12.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Bảo Lực Cách - Binh lính
  - Quái vật liên quan: tất cả quái vật trong Hỏa Diệm Sơn cấp độ 81-90 (ngoại trừ Envy và Hộp châu báu)
  2. Kẻ săn quỷ:
  - Nhiệm vụ: thu thập 120 áo choàng của thợ săn quỷ
  - Phần thưởng: EXP 1.998.000, kinh nghiệm kỹ năng 12.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Mạc Hãn - Binh lính
  - Quái vật liên quan: tất cả quái vật trong Hỏa Diệm Sơn cấp độ 81-90 (ngoại trừ Envy và Hộp châu báu)
  3. Ký ức đáng xấu hổ:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 25 con rồng lửa
  - Phần thưởng: EXP 479.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.300
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Mao La - Người chèo thuyền
  - Quái vật liên quan: Flame Salamander (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 71~80)
  4. Tin đồn về gã khổng lồ lửa:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 25 Flame Giants
  - Phần thưởng: EXP 479.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.300
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Tô Phổ Nhĩ - Thợ rèn
  - Quái vật liên quan: Flame Giant (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 71~80)
  5. Sức mạnh của quỷ:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 30 Flame Ghosts
  - Phần thưởng: EXP 575.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Ô Luân - Binh lính
  - Quái vật liên quan: Flame Ghost (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 71~80)
  6. Quái vật cùng với mũi tên lửa:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 26 Flame Archer
  - Phần thưởng: EXP 498.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.300
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: Flame Archer (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 71~80)
  7. Sự xuất hiện khó chịu:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 25 Flame Evil
  - Phần thưởng: EXP 208.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.250
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: A Y San - Quản kho
  - Quái vật liên quan: Flame Evil (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 81~90)
  8. Trở nên mạnh mẽ hơn:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 40 Flame Gigante
  - Phần thưởng: EXP 333.000, kinh nghiệm kỹ năng 2.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Ba Nhật Đề - Binh lính
  - Quái vật liên quan: Flame Gigante (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 81~90)
  9. Người thầy nghiêm khắc:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 30 Flame Master
  - Phần thưởng: EXP 25.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Sa Lí Cáp - Người buôn ngựa
  - Quái vật liên quan: Flame Master (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 81~90)
  10. Yêu nữ quyến rũ con người:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 30 con yêu nữ lửa
  - Phần thưởng: EXP 250.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Asaman - Hội trưởng thương hội
  - Quái vật liên quan: Flame Witch (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 81~90)
  11. Mảnh vỡ của quái vật khổng lồ:
  - Nhiệm vụ: thu thập 10 mảnh vỡ của Flame Giant
  - Phần thưởng: EXP 540.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Cổ Ni Sa - Thương nhân buôn giáp
  - Quái vật liên quan: Flame Giant (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 71~80)
  12. Những viên đá lửa:
  - Nhiệm vụ: thu thập 30 đá quý của ngọn lửa
  - Phần thưởng: EXP 575.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Tô Phổ Nhĩ - Thợ rèn
  - Quái vật liên quan: Flame Master (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 71~80)
  13. Cây kẹp tóc của ma nữ:
  - Nhiệm vụ: thu thập 15 kẹp tóc của Flame Witch
  - Phần thưởng: EXP 575.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Asaman - Hội trưởng thương hội
  - Quái vật liên quan: Flame Witch (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 71~80)
  14. Cẩm thạch của quỷ:
  - Nhiệm vụ: thu thập 25 cẩm thạch của quỷ
  - Phần thưởng: EXP 208.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.250
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Ba Ca - Chủ tiệm chế tác ngọc
  - Quái vật liên quan: Flame Witch (Hỏa Diệm Sơn - cấp độ 81~90)

 4. #4
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  0

  Mặc định

  V. Biển xanh sâu thẳm (Phần 1) </font>
  1. Bộ sưu tập địa ngục xanh:
  - Nhiệm vụ: hoàn thành bộ sưu tập địa ngục xanh (Vòng cổ bạc, Ngọc lục bảo bạch kim, Nhật ký, Thư tình, Chân dung người đàn bà, Hộp trang sức, Đồng hồ kim cương, Nước mắt tiên cá)
  - Phần thưởng: vũ khí Nguyệt Ấn cấp 10 tự chọn
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Musai - Quản lý các Hội
  - Quái vật liên quan: Ghost Sereness (Tàu đắm - cấp độ 91~100)
  2. Sự xuất hiện của các bóng ma:
  - Nhiệm vụ: nói chuyện với A Lực Mộc
  - Phần thưởng: EXP 157.700, kinh nghiệm kỹ năng 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Tôn Huyền/ A Lực Mộc
  - Quái vật liên quan: không có
  3. Bộ sưu tập đá linh hồn (1):
  - Nhiệm vụ: thu thập 20 đá linh hồn của quỷ
  - Phần thưởng: EXP 1.261.600, kinh nghiệm kỹ năng 10.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc - Trưởng Tiêu cục
  - Quái vật liên quan: Ghost Seiren (Tàu đắm - cấp độ 91~100)
  4. Bộ sưu tập đá linh hồn (2):
  - Nhiệm vụ: thu thập 20 đá linh hồn của sự thù oán
  - Phần thưởng: EXP 1.261.600, kinh nghiệm kỹ năng 10.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc - Trưởng Tiêu cục
  - Quái vật liên quan: Ghost King Nipper (Tàu đắm - cấp độ 91~100)
  5. Mảnh vỡ linh hồn:
  - Nhiệm vụ: thu thập 100 mảnh vỡ linh hồn
  - Phần thưởng: EXP 47.788.160, kinh nghiệm kỹ năng 300.000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: A Lực Mộc - Trưởng Tiêu cục
  - Quái vật liên quan: tất cả quái vật trong Địa ngục xanh cấp độ 91-100 (ngoại trừ Envy và Hộp châu báu)

  <font color="#0070C0">VI. Biển xanh sâu thẳm (Phần 2)

  1. Trận chiến tiêu diệt ác quỷ:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 200 quái vật của địa ngục xanh
  - Phần thưởng: EXP 5.150.000, kinh nghiệm kỹ năng 10.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Đô Luân Nhật - Binh lính
  - Quái vật liên quan: tất cả quái vật trong Địa ngục xanh cấp độ 91-100 (ngoại trừ Envy và Hộp châu báu)
  2. Món đồ quý giá của ta:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 35 con Ghost Marauders
  - Phần thưởng: EXP 901.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.750
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Ba Ca - Chủ tiệm chế tác ngọc
  - Quái vật liên quan: Ghost Marauders (Tàu đắm - cấp độ 91~100)
  - Bóng ma xinh đẹp của biển xanh: Nhiệm vụ: tiêu diệt 35 con Ghost Seiren
  - Phần thưởng: EXP 901.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.750
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Sandick - Thương gia
  - Quái vật liên quan: Ghost Seiren (Tàu đắm - cấp độ 91~100)
  3. Những móng vuốt nguy hiểm:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 30 con Ghost King Nipper
  - Phần thưởng: EXP 772.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Ô Luân - Binh lính
  - Quái vật liên quan: Ghost King Nipper (Tàu đắm - cấp độ 91~100)
  4. Bóng ma hải tặc hung dữ:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 14 con Ghost Pirates
  - Phần thưởng: EXP 360.000, kinh nghiệm kỹ năng 700
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: A Y San - Quản kho
  - Quái vật liên quan: Ghost Pirate (Tàu đắm - cấp độ 91~100)
  5. Chỉ huy của những bóng ma:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 30 con Ghost Commander
  - Phần thưởng: EXP 772.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Mạc Hãn - Binh lính
  - Quái vật liên quan: Ghost Commander (Tàu đắm - cấp độ 91~100)
  6. Tổ chức ma quỷ:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 30 con Ghost Specter
  - Phần thưởng: EXP 515.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: A Lực Mộc - Trưởng Tiêu cục
  - Quái vật liên quan: Ghost Specter (Tàu đắm - cấp độ 91~100)
  7. Bóng ma của xác tàu đắm:
  - Nhiệm vụ: tiêu diệt 20 con Ghost Wreck
  - Phần thưởng: EXP 515.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.000
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: A Lực Mộc - Trưởng Tiêu cục
  - Quái vật liên quan: Ghost Wreck (Tàu đắm - cấp độ 91~100)
  8. Sự hiếu kỳ của người thợ kim hoàn:
  - Nhiệm vụ: thu thập 35 đá của linh hồn thù oán
  - Phần thưởng: EXP 901.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.750
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Mã Mộc Đề - Thợ đá quý
  - Quái vật liên quan: Ghost Marauders (Tàu đắm - cấp độ 91~100)
  9. Nguyên liệu chế tạo áo giáp:
  - Nhiệm vụ: thu thập 30 vỏ của quái vật Ghost King Nipper
  - Phần thưởng: EXP 901.000, kinh nghiệm kỹ năng 1.500
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Cổ Ni Sa - Thương nhân buôn giáp
  - Quái vật liên quan: Ghost King Nipper (Tàu đắm - cấp độ 91~100)

 5. #5
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  0

  Mặc định

  VII. Biển thù hận (Phần 1) </font>
  1. Bộ sưu tập biển thù hận:
  - Nhiệm vụ: hoàn thành bộ sưu tập biển thù hận (Chìa khóa gẫy, ???, Đàn ma, Tim quỷ, Đá của linh hồn thù oán, Tay móc câu, Miếng dán vết thương của chỉ hủy, Nước mắt của Sereness)
  - Phần thưởng: vũ khí Ai Cập Quang Ấn A
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Senmute - Thống đốc Ai Cập
  - Quái vật liên quan: Ghost Sereness (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  2. Linh hồn của quỷ:
  - Nhiệm vụ: nói chuyện với bác sỹ Renenutet
  - Phần thưởng: EXP 212.000, SP 700
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Senmute/ Renenutet
  - Quái vật liên quan: không có
  3. Thu thập mảnh vỡ của linh hồn quỷ (1):
  - Nhiệm vụ: thu thập 50 mảnh vỡ linh hồn của Seiren
  - Phần thưởng: EXP 270.700, SP 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Ghost Seiren (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  4. Thu thập mảnh vỡ của linh hồn quỷ (2):
  - Nhiệm vụ: thu thập 50 mảnh vỡ linh hồn của cướp biển
  - Phần thưởng: EXP 270.700, SP 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Ghost Pirate (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  5. Thu thập mảnh vỡ của linh hồn quỷ (3):
  - Nhiệm vụ: thu thập 50 mảnh vỡ linh hồn của viên chỉ huy
  - Phần thưởng: EXP 270.700, SP 500
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Ghost Commander (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  6. Sự phẫn nộ của linh hồn quỷ:
  - Nhiệm vụ: săn 1 con Sereness
  - Phần thưởng: EXP 63.671.500, SP 1000
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Ghost Sereness (Tàu đắm - cấp độ 101~110)

  <font color="#0070C0">VIII. Biển thù hận (Phần 2)

  1. Người săn linh hồn quỷ:
  - Nhiệm vụ: thu thập 200 áo choàng của thợ săn linh hồn quỷ
  - Phần thưởng: EXP 5.260.000, SP 100
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Senmute - Thống đốc Ai Cập
  - Quái vật liên quan: tất cả quái vật trong Con tàu đắm cấp độ 101-110 (ngoại trừ Envy và Hộp châu báu)
  2. Sự thù oán của linh hồn bị nguyền rủa:
  - Nhiệm vụ: săn 1 con Ghost Curse
  - Phần thưởng: EXP 1.316.770, SP 100
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Hemaka - Thương nhân buôn vũ khí
  - Quái vật liên quan: Ghost Curse (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  3. Kẻ ăn thịt người:
  - Nhiệm vụ: săn 1 con Ghost Gluttony
  - Phần thưởng: EXP 1.316.770, SP 100
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Ghost Gultton (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  4. Cuốn sách ???????:
  - Nhiệm vụ: săn 1 con Ghost Beast
  - Phần thưởng: EXP 1.316.770, SP 100
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Thủ thư Ahha
  - Quái vật liên quan: Ghost Beast (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  5. Những cây đàn ma:
  - Nhiệm vụ: thu thập 35 đàn của Seiren
  - Phần thưởng: EXP 921.000, SP 100
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Namer - Chủ liên minh Bảo Tiêu
  - Quái vật liên quan: Ghost Seiren (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  6. Tay móc câu ma quái:
  - Nhiệm vụ: thu thập 14 tay móc câu
  - Phần thưởng: EXP 368.000, SP 100
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Chunmoo - Thương nhân buôn vũ khí
  - Quái vật liên quan: Ghost Pirate (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  7. Cây kiếm của bóng ma:
  - Nhiệm vụ: thu thập 30 kiếm của tên chỉ huy
  - Phần thưởng: EXP 790.000, SP 100
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Hemaka - Thương nhân buôn vũ khí
  - Quái vật liên quan: Ghost Commander (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  8. Hàng hóa đặc biệt:
  - Nhiệm vụ: thu thập 10 lông chim của Commander
  - Phần thưởng: EXP 790.000, SP 100
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Wasdi - Thương gia
  - Quái vật liên quan: Ghost Commander (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  9. Kim loại hiếm:
  - Nhiệm vụ: thu thập 1 khoáng chất vực sâu
  - Phần thưởng: EXP 526.000, SP 100
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Naunakt - Chủ liên minh Thương Nhân
  - Quái vật liên quan: Ghost Specter (Tàu đắm - cấp độ 101~110)
  10. Thành phần của linh hồn ma quỷ:
  - Nhiệm vụ: thu thập 10 linh hồn bị nguyền rủa
  - Phần thưởng: EXP 526.000, SP 100
  - Kiểu nhiệm vụ: tuần hoàn (giới hạn mỗi ngày 1 lần)
  - NPC liên quan: Naunakt - Chủ liên minh Thương Nhân
  - Quái vật liên quan: Ghost Wreck (Tàu đắm - cấp độ 101~110)

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •