Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 16

Chủ đề: Nhiệm vụ Map 110 (Update)

 1. #1

 2. #2
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Nhiệm vụ Map 110 Egypt !
  Cấp độ 100

  Meet the Governor (1)
  Gặp Governor (1)

  NPC nhận nhiệm vụ: Snefru
  NPC trả nhiệm vụ: Senmute
  Quái vật yêu cầu: Không
  Nội dung: Trò chuyện với Thống đốc Senmute
  Phần thưởng: 4,669,234 Kinh nghiệm / 600 Điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,340 Vàng

  Meet the Governor (2)
  Gặp Governor (2)

  NPC nhận nhiệm vụ: Senmute
  NPC trả nhiệm vụ: Senmute
  Quái vật liên quan: Uneg

  Nội dung: Săn 50 con quái vật Uneg
  Phần thưởng: 9,338,467 Kinh nghiệm / 1,100 Điểm kinh nghiệm kỹ năng/ 2,340 Vàng

  Managing the Harbor
  NPC nhận nhiệm vụ: Marwa
  NPC trả nhiệm vụ: Marwa
  Quái vật liên quan: Uneg và Wenegs
  Wenegs
  Nội dung: Săn 100 con Uneg, 100 con Wenegs
  Phần thưởng: 28,015,403 điểm kinh nghiệm / 1600 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 9,362 Vàng

  Cấp độ 101:

  Tax Due Notice (Weapon Trader)
  Thông báo thuế (Thương buôn Vũ khí)

  NPC nhận nhiệm vụ: Maneto
  NPC trả nhiệm vụ: Hemaka (Thương buôn Vũ khí)
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Chuyển lời cảnh cáo về sự chậm thuế đến Hamaka
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  Tax Due Notice (Grocery Trader)
  Thông báo thuế (Chủ tiệm tạp hóa)

  NPC nhận nhiệm vụ: Maneto
  NPC trả nhiệm vụ: Melit (Chủ tiệm tạp hóa)
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Chuyển lời cảnh cáo về sự chậm thuế đến Melit
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  Tax Due Notice (Potion Marchant)
  Thông báo thuế (Thầy thuốc)

  NPC nhận nhiệm vụ: Maneto
  NPC trả nhiệm vụ: Titi (Thầy thuốc)
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Chuyển lời cảnh cáo về sự chậm thuế đến Melit
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  Tax Due Notice (Specialty Trader)
  Thông báo thuế

  NPC nhận nhiệm vụ: Maneto
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Chuyển lời cảnh cáo về sự chậm thuế đến Wasdi
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  The Weapon Trader's Tax Payment (1)
  Sự chi trả thuế của thương buôn vũ khí (1)

  NPC nhận nhiệm vụ: Hemaka (Thương buôn vũ khí)
  NPC trả nhiệm vụ: Hemaka
  Quái vật liên quan: Weneg, Tathen
  Weneg:
  Tathen:
  Nội dung:
  Thu thập 30 Hard Shells.
  Thu thập 50 Soft Green Leathers
  Phần thưởng: 9,618,622 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,725 Vàng

  The Weapon Trader's Tax Payment (2)
  Sự chi trả thuế của thương buôn vũ khí (2)

  NPC nhận nhiệm vụ: Hemaka
  NPC trả nhiệm vụ: Maneto
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển hòm vũ khí hạng nặng đến Maneto
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  The Grocery Trader's Tax Payment (1)
  Sự chi trả thuế của chủ tiệm tạp hóa (1)

  NPC nhận nhiệm vụ: Melit (Chủ tiệm tạp hóa)
  NPC trả nhiệm vụ:Melit
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung:Thu thập 50 Gold Articles
  Phần thưởng: 9,618,622 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,725 Vàng

  The Grocery Trader's Tax Payment (2)
  Sự chi trả thuế của chủ tiệm tạp hóa (2)

  NPC nhận nhiệm vụ: Melit
  NPC trả nhiệm vụ: Maneto
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển hòm trang sức đá quý đến Maneto
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  The Potion Marchant's Tax Payment
  Sự chi trả thuế của thầy thuốc

  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Maneto
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển Gold sack đến Maneto
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  The Specialty Trader's Tax Payment
  Sự chi trả thuế

  NPC nhận nhiệm vụ: Wasdi
  NPC trả nhiệm vụ: Maneto
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Trò chuyện với sĩ quan quản lý tiêu cục Maneto
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  Feed for the Horses
  Cho đàn ngựa ăn

  NPC nhận nhiệm vụ: Nefret
  NPC trả nhiệm vụ: Nefret
  Quái vật liên quan: Dark Khepri

  Nội dung: Thu thập 100 bãi cỏ của Dark Khepri
  Phần thưởng: 9,618,622 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,725 Vàng

  Cấp độ 102:

  Returning Stored Items (Librarian)
  Trở về kho trang bị

  NPC nhận nhiệm vụ: Khamererne
  NPC trả nhiệm vụ: Ahha
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển đến Ahha
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  Returning Stored Items (Specialty Trader)
  Trở về kho trang bị

  NPC nhận nhiệm vụ: Khamererne
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển đến Specialty Trader Wasdi
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  The Librarian's Claim
  Lời thỉnh cầu của Ahha

  NPC nhận nhiệm vụ: Ahha
  NPC trả nhiệm vụ: Ahha
  Quái vật liên quan: Dark Scout

  Phần thưởng: 9,907,180 điểm kinh nghiệm / 1,300 điểm kinh nghiệm kỹ năng/ 3,815 Vàng

  Wasdi's Plan
  Kế hoạch của Wasdi

  NPC nhận nhiệm vụ: Wasdi
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan:
  Wind Spider

  Desert Bug

  Nội dung:
  Thu thập 50 Shiny Spider Webs.
  Thu thập30 Hardened Insect Shells
  Phần thưởng: 9,907,180 điểm kinh nghiệm / 1,300 điểm kinh nghiệm kỹ năng/ 4,768 Vàng

  Collecting Additional Service Fee (Ahha)
  Thu thập thêm tiền thù lao phục vụ (Ahha)

  NPC nhận nhiệm vụ: Ahha
  NPC trả nhiệm vụ: Khamererne
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển Gold sack cho Ahha
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  Collecting Additional Service Fee (Wasdi)
  Thu thập thêm tiền thù lao phục vụ (Wasdi)

  NPC nhận nhiệm vụ: Wasdi
  NPC trả nhiệm vụ: Khamererne
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển Gold sack cho Ahha
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  The Undelivered Book (1)
  Quyển sách chưa đọc (1)

  NPC nhận nhiệm vụ: Snefru
  NPC trả nhiệm vụ: Meilit
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Trò chuyện với chủ tiệm tạp hóa Melit
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  The Undelivered Book (2)
  Quyển sách chưa đọc (2)

  NPC nhận nhiệm vụ: Meilit
  NPC trả nhiệm vụ: Meilit
  Quái vật liên quan:
  Tenen:
  Wind Spider:
  Dark Scout:
  Nội dung: Trò chuyện với chủ tiệm tạp hóa Melit
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  The Undelivered Book (3)
  Quyển sách chưa đọc (3)

  NPC nhận nhiệm vụ: MeilitSnefru
  NPC trả nhiệm vụ: Snefru
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển quyền sách yêu cầu đến Snefru.
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  Cấp độ 103:

  Items to Stock
  NPC nhận nhiệm vụ: Asagon
  NPC trả nhiệm vụ: Asagon
  Quái vật liên quan:
  Dark Sandman

  Nội dung: Thu thập 100 hòm châu báu của Dark Sandman
  Phần thưởng: 10,204,396 điểm kinh nghiệm / 1,400 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,812 Vàng

  High-gloss Finishing Material
  NPC nhận nhiệm vụ: Chunmoo
  NPC trả nhiệm vụ: Chunmoo
  Quái vật liên quan:
  Dark Sandman

  Blood Sandman

  Nội dung: Thu thập 50 Magical Finishing Materials
  Phần thưởng: 10,204,396 điểm kinh nghiệm / 1,400 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,812 Vàng

  Spring Water Potion
  NPC nhận nhiệm vụ: Thiara
  NPC trả nhiệm vụ: Thiara
  Quái vật liên quan:
  Dark Sandman

  Nội dung: Thu thập 100 Magic Spring Waters
  Phần thưởng: 10,204,396 điểm kinh nghiệm / 1,400 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,812 Vàng

  Materials for the Box
  Nguyên liệu cho chiếc hộp

  NPC nhận nhiệm vụ: Kapra
  NPC trả nhiệm vụ: Kapra
  Quái vật liên quan:
  Camel Spider

  Nội dung: Thu thập 50 Camel Shells
  Phần thưởng: 10,204,396 điểm kinh nghiệm / 1,400 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,812 Vàng

  Cấp độ 104:

  Medicine for the Horses (1)
  Thuốc chữa trị cho đàn ngựa (1)

  NPC nhận nhiệm vụ: Nefret
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Nói chuyện với thầy thuốc Titi
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

  Medicine for the Horses (2)
  Thuốc chữa trị cho đàn ngựa (2)

  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan:
  Blood Hyena

  Nội dung: Thu thập 70 Hyena's Bodily Fluids (Thể xác lỏng)
  Phần thưởng: 10,510,528 điểm kinh nghiệm / 1,500 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,856 Vàng

  Medicine for the Horses (3)
  Thuốc chữa trị cho đàn ngựa (3)

  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Nefret
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển thuốc bệnh Infedtious
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

  The Sparkling Bone Powder
  NPC nhận nhiệm vụ: Kaella
  NPC trả nhiệm vụ: Kaella
  Quái vật liên quan: Ure'uth
  Nội dung: Thu thập 50 Xương cánh của Ure'uth
  Phần thưởng: 10,510,528 điểm kinh nghiệm / 1,500 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,856 Vàng

  Arranging Surgery Equipment
  Sắp xếp trang bị

  NPC nhận nhiệm vụ: Renenutet
  NPC trả nhiệm vụ: Renenutet
  Quái vật liên quan:
  Blood Hyena

  Nội dung: Thu thập 50 Răng nanh của Blood Hyena
  Phần thưởng: 10,510,528 điểm kinh nghiệm / 1,500 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,856 Vàng

  The Prescription (1)
  Đơn thuốc (1)

  NPC nhận nhiệm vụ: Renenutet
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa đơn thuốc đến Titi
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

  The Prescription (2)
  Đơn thuốc (2)

  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan: Ure'uth
  Nội dung: Thu thập 100 vảy của Ure'uth
  Phần thưởng: 10,510,528 điểm kinh nghiệm / 1,500 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,856 Vàng

  The Prescription (3)
  Đơn thuốc (3)

  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Renenutet
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa thuốc cho Renenutet
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

  Cấp độ 105:

  Developing a New Weapon
  Triển khai vũ khí mới

  NPC nhận nhiệm vụ: Hemaka
  NPC trả nhiệm vụ: Hemaka
  Quái vật liên quan: Ure'uth
  Nội dung: Thu thập 30 khoanh thịt Ure'uth
  Phần thưởng: 10,825,843 điểm kinh nghiệm /1,600 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,900 Vàng

  Herb Delivery (Weapon Trader)
  Vận chuyển dược thảo (Thương buôn Vũ khí)

  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Hemaka
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển túi dược thảo đến Hemaka
  Phần thưởng: 5,412,921 điểm kinh nghiệm / 1,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2450 Vàng

  Herb Delivery (Grocery Trader)
  Vận chuyển dược thảo (Chủ tiệm tạp hóa)

  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Melit
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển túi dược thảo đến Melit
  Phần thưởng: 5,412,921 điểm kinh nghiệm / 1,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2450 Vàng

  Retrieving the Stolen Goods
  Tìm lại của cải bị đánh cắp

  NPC nhận nhiệm vụ: Melit
  NPC trả nhiệm vụ: Melit
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Thu thập 60 sản phẩm của Melit
  Phần thưởng: 10,825,843 điểm kinh nghiệm /1,600 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,900 Vàng

 3. #3

  Mặc định

  Cấp độ 106:

  Find the Rare Item (1)
  Đi tìm đồ vật quý hiếm (1)

  NPC nhận nhiệm vụ: Wasdi
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Thu thập 30 Trang sức vỏ sâu bọ
  Phần thưởng: 11,150,619 điểm kinh nghiệm /1,700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,943 Vàng

  Weapon Delivery (Librarian)
  Vận chuyển vũ khí

  NPC nhận nhiệm vụ: Hemaka
  NPC trả nhiệm vụ: Ahha
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa vũ khí (dao găm) tự vệ cho Ahha
  Phần thưởng: 5,575,309 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,471 Vàng

  Weapon Delivery (Specialty Trader)
  Vận chuyển vũ khí

  NPC nhận nhiệm vụ: Hemaka
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa vũ khí (dao găm) tự vệ cho Wasdi
  Phần thưởng: 5,575,309 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,471 Vàng

  The Unreturned Book (1)
  Quyển sách không trở lại (1)

  NPC nhận nhiệm vụ: Ahha
  NPC trả nhiệm vụ: Elia
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đến gặp Elia - Quản lý bang hội
  Phần thưởng: 5,575,309 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,471 Vàng

  The Unreturned Book (2)
  Quyển sách không trở lại (2)

  NPC nhận nhiệm vụ: Elia
  NPC trả nhiệm vụ: Elia
  Quái vật liên quan:
  Sand Bug

  Nội dung: Thu thập 100 mẩu giấy bị xé nát của quyển sách
  Phần thưởng: 11,150,619 điểm kinh nghiệm /1,700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,943 Vàng

  The Unreturned Book (3)
  Quyển sách không trở lại (3)

  NPC nhận nhiệm vụ: Elia
  NPC trả nhiệm vụ: Ahha
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa quyển sách rời rạc đến Ahha
  Phần thưởng: 5,575,309 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,471 Vàng

  Cấp độ 108:

  The Secret Herbal Ingredients
  Thành phần dược thảo bí mật

  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan:
  Sand Sting

  Nội dung: Thu thập 50 Nọc độc đỏ
  Phần thưởng: 11,829,691 điểm kinh nghiệm / 1,900 điểm kinh nghiệm kỹ năng/ 5,031 Vàng

  Find the Rare Item (2)
  Đi tìm đồ vật quý hiếm (2)

  NPC nhận nhiệm vụ: Wasdi
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan: Sylaken
  Nội dung: Thu thập 50 vỏ Sylaken
  Phần thưởng: 11,150,619 điểm kinh nghiệm /1,900 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,031 Vàng

  The Exclusive Rights
  NPC nhận nhiệm vụ: Naunakt
  NPC trả nhiệm vụ: Naunakt
  Quái vật liên quan:
  SandWorms

  Sant Sting

  Nội dung:
  Săn 50 Sandworms.
  Săn 50 Sand Stings.
  Phần thưởng: 11,150,619 điểm kinh nghiệm /1,900 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,031 Vàng

  The Magic Crystal
  Phê lê ma thuật

  NPC nhận nhiệm vụ: Narmer
  NPC trả nhiệm vụ: Narmer
  Quái vật liên quan:
  Sylaken
  SandWorms


  Nội dung:
  Thu thập 30 bột lạnh
  Thu thập 30 Bột nóng
  Phần thưởng: 11,150,619 điểm kinh nghiệm /1,900 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,031 Vàng

  Cấp độ 109:

  The Lost Union Directive
  Sự mất tích của Chỉ huy Liên minh

  NPC nhận nhiệm vụ: Tausert
  NPC trả nhiệm vụ: Tausert
  Quái vật liên quan:
  Akeru

  Nội dung: Thu thập 1 Mệnh lệnh bí mật
  Phần thưởng: 12,184,582 điểm kinh nghiệm /2,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,075 Vàng

  A Time of Recession
  Thời gian bị trì hoãn (lùi lại)

  NPC nhận nhiệm vụ: Elia
  NPC trả nhiệm vụ: Elia
  Quái vật liên quan:
  Akeru

  Nội dung:
  Thu thập 30 Desert Monster Armors.
  Thu thập 100 Desert Monster Swords
  Phần thưởng: 12,184,582 điểm kinh nghiệm /2,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,075 Vàng

  Cấp độ 110:

  The Lost Management Fund
  Sự mất tích của quản kho

  NPC nhận nhiệm vụ: Sennefer
  NPC trả nhiệm vụ: Sennefer
  Quái vật liên quan:
  Devil Worms

  Nội dung: Thu thập 1 hòm quỹ của bang hội
  Phần thưởng: 12,550,119 điểm kinh nghiệm /2,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,118 Vàng

  The Hero's Novel
  Tiểu thuyết của anh hùng

  NPC nhận nhiệm vụ: Ahha
  NPC trả nhiệm vụ: Ahha
  Quái vật liên quan:
  Devil Worms

  Nội dung:
  Săn 100 Devil Worms
  Săn 50 Hykes
  Phần thưởng: 12,550,119 điểm kinh nghiệm /2,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,118 Vàng

  The Stolen Specialties
  NPC nhận nhiệm vụ: Hujaan
  NPC trả nhiệm vụ: Hujaan
  Quái vật liên quan:
  Devil Worms

  Nội dung: Thu thập 10 kho báu vật của Pharaoh
  Phần thưởng: 12,550,119 điểm kinh nghiệm /2,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,118 Vàng

 4. #4

  Mặc định

  Nhiệm vụ Map 110 Alexandria
  Cấp độ 100:

  The Waiting Flower
  Sự chờ đợi hoa nở

  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan:
  Sand Raider

  Nội dung: Thu thập 50 Nước Hoa loa kèn (Huệ tây)
  Phần thưởng: 9,338,467 điểm kinh nghiệm / 1,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,681 Vàng

  Cấp độ 101:

  Memory of Love with My Husband (1)
  Ký ức về tình yêu với người chồng của tôi (1)

  NPC nhận nhiệm vụ: Maneto
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa chiếc nhẫn cũ cho Titi
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  Memory of Love with My Husband (2)
  Ký ức về tình yêu với người chồng của tôi (2)

  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan:
  Cruel Raider

  Nội dung: Thu thập 50 Soild Paper Fragments
  Phần thưởng: 9,618,622 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,725 Vàng

  Memory of Love with My Husband (3)
  Ký ức về tình yêu với người chồng của tôi (3)

  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan:
  Weneg

  Nội dung: Thu thập 100 Weneg Powders
  Phần thưởng: 9,618,622 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,725 Vàng

  Cấp độ 102:

  The Love Potion (1)
  Thuốc tình yêu (1)

  NPC nhận nhiệm vụ: Narmer
  NPC trả nhiệm vụ: Thiara
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Nói chuyện với thầy thuốc Thiara
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  The Love Potion (2)
  Thuốc tình yêu (2)

  NPC nhận nhiệm vụ: Thiara
  NPC trả nhiệm vụ: Thiara
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Thu thập 50 Desert Bug Sap
  Phần thưởng: 9,907,180 điểm kinh nghiệm / 1,300 điểm kinh nghiệm kỹ năng/ 4,768 Vàng

  The Love Potion (3)
  Thuốc tình yêu (3)

  NPC nhận nhiệm vụ: Thiara
  NPC trả nhiệm vụ: Narmer
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển thuốc tình yêu đến Narmer
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  Cấp độ 104:

  The Best Clothes (1)
  Quần áo tốt nhất (1)

  NPC nhận nhiệm vụ: Narmer
  NPC trả nhiệm vụ: Kapra
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Nói chuyện với chủ tiệm tạp hóa Kapra
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

  The Best Clothes (2)
  Quần áo tốt nhất (2)

  NPC nhận nhiệm vụ: Kapra
  NPC trả nhiệm vụ: Kapra
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung:
  Thu thập 30 miếng Vảy xanh trong suốt
  Thu thập 50 miếng Da đen bền
  Phần thưởng: 10,510,528 điểm kinh nghiệm / 1,500 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,856 Vàng

  The Best Clothes (3)
  Quần áo tốt nhất (3)

  NPC nhận nhiệm vụ: Kapra
  NPC trả nhiệm vụ: Narmer
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển High-Class Noble's Outfit
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

 5. #5
  Ngày tham gia
  Apr 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  HỆ THỐNG NHIỆM VỤ TẠI THÀNH ALEXANDRIA
  </font></font>


  Hệ thống nhiệm vụ trong phiên bản mới "Anh hùng thành Alexandria" được hình thành bởi hàng trăm nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau. Sau đây sẽ hệ thống các nhiệm vụ theo các NPC có liên quan.

  I. Bác sỹ Renenutet

  1. Công cụ chữa trị vết thương:

  - Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 chiếc răng nanh Blood Hyena
  - Phần thưởng: EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Blood Hyena

  2. Đơn thuốc 1:

  - Nhiệm vụ: chuyển đơn thuốc cho Thầy thuốc của LM bảo tiêu
  - Phần thưởng: EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet và Titi
  - Quái vật liên quan: không có

  3. Công cụ nghi lễ:

  - Nhiệm vụ: thu thập 50 vật trang trí kỳ lạ từ quái vật
  - Phần thưởng: EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Sand Raider

  4. Vị linh mục bị mất tích 2:

  - Nhiệm vụ: nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto
  - Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet và Maneto
  - Quái vật liên quan: không có

  5. Tin tức đau lòng 2:

  - Nhiệm vụ: nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto
  - Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet và Maneto
  - Quái vật liên quan: không có

  6. Sự thật về những tin đồn lạ 1:

  - Nhiệm vụ: thu thập 50 mẫu từ Dark Khepri và 50 mẫu từ Desert Bug
  - Phần thưởng: EXP 19814361/ SP 2300/ 4768 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Dark Khepri / Desert Bug

  7. Sự thật về những tin đồn lạ 2:


  - Nhiệm vụ: thu thập 50 mẫu từ Dark Sandman, 50 mẫu từ Blood Sandman và 50 mẫu từ Blood Hyena
  - Phần thưởng: EXP 63063169/ SP 3500/ 7284 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Dark Sandman / Blood Sandman / Blood Hyena

  8. Sự thật về những tin đồn lạ 3:

  - Nhiệm vụ:thu thập 50 mẫu từ Ure’uth, 50 mẫu từ Mehen và 50 mẫu từ Aker
  - Phần thưởng: EXP 64955062/ SP 3600/ 7350 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Ure’uth / Mehen / Aker

  9. Deranged Mentuhotep:

  - Nhiệm vụ: nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
  - Phần thưởng: EXP 10204396/ SP 1400/ 2406 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet và Senmute
  Quái vật liên quan: không có

  <font size="4">II.Thầy thuốc Titi:


  1.Đơn thuốc 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 chiếc vẩy Ure’uth
  -Phần thưởng: EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Ure’uth

  2.Bông hoa chờ đợi:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 hoa loa kèn nước
  -Phần thưởng: EXP 9338467/ SP 1100/ 4681 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Sand Raider

  3.Thảo dược bí mật:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 nọc độc màu đỏ của Sand Sting
  -Phần thưởng: EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Sand Sting

  4.Đơn thuốc 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển đơn thuốc cho Bác sỹ
  -Phần thưởng: EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Renenutet
  -Quái vật liên quan: không có

  5.Ký ức về tình yêu với người chồng 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 mảnh giấy bẩn
  -Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Cruel Raider

  6.Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:
  -Nhiệm vụ: chuyển bao vàng của Titi tới Maneto
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Maneto
  -Quái vật liên quan: không có

  7.Thuốc cho đàn ngựa 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 70 chất lỏng cơ thể của Hyena
  -Phần thưởng: EXP 10510528/ SP 1500/ 48556 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  Quái vật liên quan: Blood Hyena

  8.Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:
  -Nhiệm vụ: chuyển bao vàng của Titi tới Maneto
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Maneto
  -Quái vật liên quan: không có

  9.Vận chuyển dược liệu cho thương nhân buôn vũ khí:
  -Nhiệm vụ: chuyển bao dược liệu tới Hemake
  -Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Hemaka
  Quái vật liên quan: không có

  10. Vận chuyển dược liệu cho chủ hàng tạp hóa:
  -Nhiệm vụ: chuyển bao dược liệu tới Melit
  -Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Melit
  -Quái vật liên quan: không có

  11.Ký ức về tình yêu với người chồng 3:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 bột của Weneg
  -Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Weneg

  12.Phản hồi của Titi 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 cát mịn
  -Phần thưởng: EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Sylakenth

  13.Thuốc cho đàn ngựa 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển phương pháp khắc phục bệnh truyền nhiễm cho Nefret
  -Phần thưởng: EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Nefret
  -Quái vật liên quan: không có

  14.Phản hồi của Titi 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển phản hồi của Titi tới người quản kho
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Khamererne
  -Quái vật liên quan: không có

  <font color="red">III.
  Turian - Lính Ai Cập:

  1.Trở thành một vị thần 1:
  -Nhiệm vụ: săn 300 Unegs
  -Phần thưởng: EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Uneg

  2.Trở thành một vị thần 2:
  -Nhiệm vụ: săn 300 Sand Raider
  -Phần thưởng: EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Sand Raider

  3.Tập luyện khởi động cùng Tathen:
  -Nhiệm vụ: săn 300 Tathens
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Tathen

  4.Tập luyện khởi động cùng Weneg:
  -Nhiệm vụ: săn 500 Wenegs
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Weneg

  5.Tập luyện khởi động cùng Cruel Raider:
  -Nhiệm vụ: săn 500 Cruel Raiders
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Cruel Raider

  6.Tập luyện khởi động cùng Tenen:
  -Nhiệm vụ: săn 500 Tenens
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Tenen

  7.Tập luyện khởi động cùng Wind Spider:
  -Nhiệm vụ: săn 500 Wind Spiders
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Wind Spiders

  8.Tập luyện khởi động cùng Dark Scout:
  -Nhiệm vụ: săn 500 Dark Scouts
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Dark Scouts

 6. #6
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  IV.</font></font>Nefret - Người bán ngựa:

  1.Vật phẩm trang trí quan tài:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 30
  -Phần thưởng: EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Nefret
  -Quái vật liên quan: Akeru

  2.Thức ăn cho đàn ngựa:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100
  -Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Nefret
  -Quái vật liên quan: Dark Khepri

  3.Thuốc cho đàn ngựa 1:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Thầy thuốc của LM Hunter
  -Phần thưởng: EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Nefret và Titi
  -Quái vật liên quan: không có

  4.Thuốc nhuộm Bạch Mã 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 chất lỏng cơ thể của quái vật
  -Phần thưởng: EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Nefret
  -Quái vật liên quan: Sand Bug

  5.Thuốc nhuộm Bạch Mã 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển thuốc nhuộm bạch mã cho chủ LM bảo tiêu
  -Phần thưởng: EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Nefret và Narmer
  -Quái vật liên quan: không có

  V.
  Khamererne - Quản kho:

  1.Vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn:
  -Nhiệm vụ: vận chuyển hàng lưu trữ và hóa đơn cho người quản lý thư viện
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Khamererne và Ahha
  -Quái vật liên quan: không có

  2.Vật phẩm lưu trữ:
  -Nhiệm vụ: vận chuyển hàng lưu trữ và bổ sung hóa đơn tới Thương gia
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Khamererne và Wasdi
  -Quái vật liên quan: không có

  3.Phản hồi của Titi:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Titi
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Khamererne và Titi
  Quái vật liên quan: không có

  4.Phản hồi của Wasdi:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Wasdi
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Khamererne và Wasdi
  Quái vật liên quan: không có

  5.Phản hồi của Melit:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Melit
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Khamererne và Melit
  -Quái vật liên quan: không có

  VI.Elia - Quản lý các hội:

  1. Thời gian của sự suy thoái kinh tế:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 thanh gươm của quái vật sa mạc
  -Phần thưởng: EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Elia
  -Quái vật liên quan: Akeru

  2.Cuốn sách không trở lại 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 mảnh rách của cuốn sách
  -Phần thưởng: EXP 11150619/ SP 1700/ 4943 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Elia
  -Quái vật liên quan: Sand Bug

  3.Cuốn sách không trở lại 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển cuốn sách nát cho Người quản lý thư viện
  -Phần thưởng: EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Elia và Ahha
  -Quái vật liên quan: không có

  VII.<font color="red">Tausert - Chủ liên minh Đạo Tặc:


  Những chỉ thị công đoàn bị mất
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 1 đề nghị bí mật
  -Phần thưởng: EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Tausert
  -Quái vật liên quan: Akeru

  VIII.Asagon - Quản kho:


  Vật phẩm của giấy chứng nhận
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 ngực của Sandman
  -Phần thưởng: EXP 10204396/ SP 1300/ 4812 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Asagon
  -Quái vật liên quan: Dark Sandman

  IX.<font color="red">Kamori - Lính Ai Cập:

  1.Tập luyện cùng Dark Khepri:
  -Nhiệm vụ: săn 800 Dark Khepris
  -Phần thưởng: EXP 7694897/ SP 450/ 37800 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Dark Khepri

  2.Tập luyện cùng Desert Bug:
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  3.Tập luyện cùng Camel Spider:
  -Nhiệm vụ: săn 800 Camel Spiders
  -Phần thưởng: EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Camel Spider

  4.Tập luyện cùng Dark Sandman:
  -Nhiệm vụ: săn 800 Dark Sandmen
  -Phần thưởng: EXP 8163517/ SP 650/ 38500 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Dark Sandman

  5.Tập luyện cùng Blood Sandman:
  -Nhiệm vụ: săn 800 Blood Sandmen
  -Phần thưởng: EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Blood Sandman

  6.Tập luyện cùng Dark Sandman:
  -Nhiệm vụ: săn 800 Blood Hyenas
  -Phần thưởng: EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Blood Hyenas

  7.Tập luyện cùng Ure’uth:
  -Nhiệm vụ: săn 800 Ure’uth
  -Phần thưởng: EXP 8408422/ SP 750/ 38850 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Ure’uth

  8.Tập luyện cùng Mehens:
  -Nhiệm vụ: săn 800 Mehens
  -Phần thưởng: EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Mehen

  9.Tập luyện cùng Aker:
  -Nhiệm vụ: săn 800 Akers
  -Phần thưởng: EXP 8660675/ SP 850/ 39200 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Aker

  X.</font></font>Kapra - Chủ hàng tạp hóa:

  1. Vật liệu cho cái hộp:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 da lạc đà
  -Phần thưởng: EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Kapra
  -Quái vật liên quan: Camel Spider

  2. Bộ quần áo tốt nhất 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 30 vảy màu xanh trong suốt và 50 da cứng màu đen của quái vật
  -Phần thưởng: EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Kapra
  -Quái vật liên quan: Ure’uth / Blood Hyena

  3. Bộ quần áo tốt nhất 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển bộ đồ quý tộc tới cho chủ LM bảo tiêu
  -Phần thưởng: EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Kapra và Narmer
  -Quái vật liên quan: không có

  <font size="4">XI.
  <font color="red">Thiara - Thương nhân buôn dược liệu:

  1.Sự lừa đảo không thể tha thứ 1:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Thương nhân buôn vũ khí
  -Phần thưởng: EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Thiara và Chunmoo
  -Quái vật liên quan: không có

  2.Lọ thuốc nước mùa xuân:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 nước mùa xuân ma thuật
  -Phần thưởng: EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Thiara
  -Quái vật liên quan: Dark Sandman

  3.Sự lừa đảo không thể tha thứ 3:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 30 nọc độc của sâu quỷ
  -Phần thưởng: EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Thiara
  -Quái vật liên quan: Devil Worm

  4.Sự lừa đảo không thể tha thứ 4:
  -Nhiệm vụ: chuyển chiếc vòng đeo tay độc cho thương nhân buôn vũ khí
  -Phần thưởng: EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Thiara và Chunmoo
  -Quái vật liên quan: không có

  5.Sự lừa đảo không thể tha thứ 6:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 bột của sâu quỷ
  -Phần thưởng: EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Thiara
  -Quái vật liên quan: Devil Worm

  6.Sự lừa đảo không thể tha thứ 7:
  -Nhiệm vụ: chuyển lọ thuốc giải độc đắng
  -Phần thưởng: EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Thiara và Chunmoo
  -Quái vật liên quan: không có

  7.Phản hồi của Thiara 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm ? độc từ quái vật Aknish
  -Phần thưởng: EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Thiara
  -Quái vật liên quan: Aknish

  8.Lọ thuốc tình yêu 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 nhựa của quái vật
  -Phần thưởng: EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Thiara
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  9.Phản hồi của Thiara 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển phản hồi của Thiara tới Hemaka
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Thiara và Hemaka
  -Quái vật liên quan: không có

  10.Lọ thuốc tình yêu 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển lọ thuốc cho chủ LM bảo tiêu
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Thiara và Narmer
  -Quái vật liên quan: không có

 7. #7
  Ngày tham gia
  May 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  XII.</font></font>Chunmoo - Thương nhân buôn vũ khí:

  1.Sự lừa đảo không thể tha thứ 2:
  -Nhiệm vụ: chuyển trang sức đắt tiền cho Thương nhân buôn dược liệu
  -Phần thưởng: EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Chunmoo và Thiara
  -Quái vật liên quan: không có

  2.Hoàn thiện vật liệu cao bóng:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 5 vật liệu hoàn thiện ma thuật
  -Phần thưởng: EXP 10204396/ SP 1400/ 4812 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Chunmoo
  -Quái vật liên quan: Dark Sandman / Blood Sandman

  3.Sự lừa đảo không thể tha thứ 5:
  -Nhiệm vụ: chuyển lời xin lỗi về sự giao hàng lỗi tới Thương nhân buôn dược liệu
  -Phần thưởng: EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Chunmoo và Thiara
  -Quái vật liên quan: không có

  4.Phản hồi của Chunmoo 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 70 đùi của quái vật Aknish
  -Phần thưởng: EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Chunmoo
  -Quái vật liên quan: Aknish

  5.Phản hồi của Chunmoo 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển phản hồi của Chunmoo tới Hemaka
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Chunmoo và Hemake
  -Quái vật liên quan: không có

  XIII.Ahha - Người quản lý thư viện:

  1.Yêu cầu của Librarian:
  -Nhiệm vụ: săn 80 Dark Scouts
  -Phần thưởng: EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Librarian
  -Quái vật liên quan: Dark Scouts

  2.Cuốn sách không trở lại:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Người quản lý các Hội
  -Phần thưởng: EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Ahha và Elia
  -Quái vật liên quan: không có

  3.Tiểu thuyết của người anh hùng:
  -Nhiệm vụ: săn 100 sâu quỷ
  -Phần thưởng: EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Ahha
  -Quái vật liên quan: Devil Worm

  4.Lệ phí dịch vụ bổ sung hóa đơn:
  -Nhiệm vụ: chuyển bao vàng của Ahha tới Khamererne
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Ahha và Khamererne
  -Quái vật liên quan: không có

  5.Lời thú tội của tình yêu 2:
  -Nhiệm vụ: tiêu diệt 100 quái vật Sylakens
  -Phần thưởng: EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Ahha
  -Quái vật liên quan: Sylaken

  6.Lời thú tội của tình yêu 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển lời của người quản lý thư viện tới chủ LM bảo tiêu
  -Phần thưởng: EXP 5914845/ SP 1400/ 2515 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Ahha và Narmer
  -Quái vật liên quan: không có

  XV.Maneto - Nhân viên tài chính:

  1.Ký ức về tình yêu với người chồng 1:
  -Nhiệm vụ: săn 80 Dark Scouts
  -Phần thưởng: EXP 9907180/ SP 1300/ 3815 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Librarian
  -Quái vật liên quan: Dark Scouts

  2.Thông báo thuế của thương nhân buôn vũ khí:
  -Nhiệm vụ: chuyển thông báo thuế quá hạn tới Hemaka
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Maneto và Hemaka
  -Quái vật liên quan: không có

  3.Thông báo thuế của thương nhân buôn tạp hóa:
  -Nhiệm vụ: chuyển thông báo thuế tới Melit
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Maneto và Melit
  -Quái vật liên quan: không có

  4.Thông báo thuế của thương nhân buôn dược liệu:
  -Nhiệm vụ: chuyển thông báo thuế quá hạn tới Titi
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Maneto và Hemaka
  -Quái vật liên quan: không có

  5.Thông báo thuế của thương gia:
  -Nhiệm vụ: chuyển thông báo thuế quá hạn tới Wasdi
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Maneto và Wasdi
  -Quái vật liên quan: không có

  6.Phản đối con trai ngài Thống đốc:
  -Nhiệm vụ: chuyển lời nhắn của Maneto tới Thống đốc Ai Cập
  -Phần thưởng: EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Maneto và Senmute
  -Quái vật liên quan: không có

  7.Dừng nghi lễ:
  -Nhiệm vụ: tiêu diệt 50 quái vật Uneg và 50 Sand Raiders
  -Phần thưởng: EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Maneto
  -Quái vật liên quan: Uneg / Sand Raider

  8.Dấu vết của Berenice:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 1 y phục rách của Berenice
  -Phần thưởng: EXP 19237244/ SP 2200/ 4725 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Maneto
  -Quái vật liên quan: Tathen

  9.Tin tức đau lòng 1:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Maneto và Renenutet
  -Quái vật liên quan: không có

  10.Cảm giác bất ổn:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
  -Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Maneto và Senmute
  -Quái vật liên quan: không có

  XV.Melit - Chủ hàng tạp hóa:

  1.Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 1:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 vật phẩm vàng đã bị đánh cắp
  -Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Melit
  -Quái vật liên quan: Cruel Raider

  2.Hàng hóa bị đánh cắp:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 60 hàng hóa của Melit
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ 4900 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Melit
  -Quái vật liên quan: Mehen

  3.Phiếu thanh toán thuế của chủ hàng tạp hóa 2:
  -Nhiệm vụ: chuyển ? trang trí lộng lẫy cho Nhân viên tài chính
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Melit và Maneto
  -Quái vật liên quan: không có

  4.Phản ứng của Melit 2:
  -Nhiệm vụ: chuyển phản hồi của Melit cho quản kho
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Melit và Khamererne
  -Quái vật liên quan: không có

  5.Cuốn sách bị thất lạc 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 chiếc hộp của Melit
  -Phần thưởng: EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Melit
  -Quái vật liên quan: Tenen / Wind Spider / Dark Scout

  6.Cuốn sách bị thất lạc 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển cuốn sách tới Snefru
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Melit và Snefru
  -Quái vật liên quan: không có

  <font size="4">XVI.
  <font color="red">Senmute - Thống đốc Ai Cập:

  1.Sự hy sinh đáng ngờ:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 thịt mục nát
  -Phần thưởng: EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Senmute
  -Quái vật liên quan: Uneg

  2.Tin đồn về các vị thần:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với lính Ai Cập Turian
  -Phần thưởng: EXP 466923/ SP 150/ 2340 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Senmute và Turian
  -Quái vật liên quan: không có

  3.Gặp gỡ thống đốc 2:
  -Nhiệm vụ: tiêu diệt 50 quái vật Unegs
  -Phần thưởng: EXP 9338467/ SP 1100/ 2340 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Senmute
  -Quái vật liên quan: Uneg

  4.Món quà từ thiên đường 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 viên đá quý từ sâu quỷ
  -Phần thưởng: EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Senmute
  -Quái vật liên quan: Devil Worm

  5.Món quà từ thiên đường 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển món quà từ Thống đốc tới chủ LM bảo tiêu
  -Phần thưởng: EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Senmute và Narmer
  -Quái vật liên quan: không có

  6.Vị linh mục bị mất tích 1:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Senmute và Renenutet
  -Quái vật liên quan: không có

  7.Điều tra về những tin đồn lạ:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Senmute và Renenutet
  -Quái vật liên quan: không có

  8.Chứng minh năng lực của tôi:
  -Nhiệm vụ: săn boss Apis (cổng vào lăng mộ Pharaoh)
  -Phần thưởng: EXP 64955062/ SP 3600/ 14700 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Senmute
  -Quái vật liên quan: Apis

 8. #8
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  XVII.</font></font>Khả năng của các vị thần:

  1.Khả năng thần thánh (Sand Bug):
  -Nhiệm vụ: săn 800 Dark Khepris
  -Phần thưởng: EXP 7694897/ SP 450/ 37800 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Dark Khepri

  2.Khả năng thần thánh (Sylakenth):
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  3.Khả năng thần thánh (Evil Bug):
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  4.Khả năng thần thánh (Aknish):
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  5.Khả năng thần thánh (Sand Sting):
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  6.Khả năng thần thánh (Sylaken):
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  7.Khả năng thần thánh (Sandworm):
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  8.Khả năng thần thánh (Aknish Lama):
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  9.Khả năng thần thánh (Mhont Killer):
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  10.Khả năng thần thánh (Akeru):
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  11.Khả năng thần thánh (Devil Worm
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  12.Khả năng thần thánh (Hykem):
  -Nhiệm vụ: săn 800 Desert Bugs
  -Phần thưởng: EXP 7925744/ SP 550/ 38150 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Kamori
  -Quái vật liên quan: Desert Bug

  XVIII.Hemaka - Thương nhân buôn vũ khí:

  1.Tin đồn về người quản kho:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với người quản kho
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Hemake và Khamererne
  -Quái vật liên quan: không có

  2.Phiếu thanh toán thuế của thương nhân buôn vũ khí:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 30 vỏ cứng và da mềm màu xanh của quái vật
  -Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Hemaka
  -Quái vật liên quan: Tathen / Weneg

  3.Sáng chế một vũ khí mới:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 30 khối thịt của Ure’uth
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ 4900 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Hemaka
  -Quái vật liên quan: Ure’uth

  4.Vận chuyển vũ khí tới Người quản lý thư viện:
  -Nhiệm vụ: chuyển chiếc dao găm tự vệ tới Ahha
  -Phần thưởng: EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Hemaka và Ahha
  -Quái vật liên quan: không có

  5.Vận chuyển vũ khí tới Thương gia Wasdi:
  -Nhiệm vụ: chuyển chiếc dao găm tự vệ tới Wasdi
  -Phần thưởng: EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Hemaka và Wasdi
  -Quái vật liên quan: không có

  6.Phản hồi của Chunmoo 1:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Chunmoo
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Hemaka và Chunmoo
  Quái vật liên quan: không có

  7.Phản hồi của Thiara 1:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Thiara
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Hemaka và Thiara
  -Quái vật liên quan: không có

  8.Phiếu thanh toán thuế của thương nhân buôn vũ khí 2:
  -Nhiệm vụ: chuyển hộp đựng vũ khí
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Hemaka và Maneto
  -Quái vật liên quan: không có

  XIX.Narmer - Chủ liên minh bảo tiêu:

  1.Lọ thuốc tình yêu:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với thương nhân buôn dược liệu
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Narmer và Thiara
  -Quái vật liên quan: không có

  2.Bình pha lê ma thuật:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 30 bột nóng và 30 bột lạnh của quái vật
  -Phần thưởng: EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Narmer
  -Quái vật liên quan: Sylaken / Sand Worm

  3.Bộ quần áo tốt nhất 1:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với chủ hàng tạp hóa
  -Phần thưởng: EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Narmer và Kapra
  -Quái vật liên quan: không có

  4.Thuốc nhuộm Bạch Mã 1:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với người bán ngựa Nefret
  -Phần thưởng: EXP 5575309/ SP 1200/ 2471 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Narmer và Nefret
  -Quái vật liên quan: không có

  5.Lời thú tội của tình yêu 1:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với người quản lý thư viện Ahha
  -Phần thưởng: EXP 5914845/ SP 1400/ 2515 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Narmer và Ahha
  -Quái vật liên quan: không có

  6.Món quà từ thiên đường 1:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
  -Phần thưởng: EXP 6275059/ SP 1600/ 2559 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Narmer và Senmute
  -Quái vật liên quan: không có

  XX.Sennefer - Quản lý các hội:

  1.Sự thất lạc quỹ quản lý:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 1 hộp quỹ hội
  -Phần thưởng: EXP 12550119/ SP 2100/ 5118 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Sennefer
  -Quái vật liên quan: Devil Worm

  <font size="4">XXI.
  <font color="red">Wasdi - Thương gia:

  1.Phản hồi của Wasdi 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 pha lê của Sylaketh và 50 pha lê của Aknish
  -Phần thưởng: EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Wasdi
  -Quái vật liên quan: Sylaketh / Aknish

  2.Phiếu thanh toán thuế của thương gia:
  -Nhiệm vụ: nói chuyện với Nhân viên tài chính Maneto
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Wasdi và Maneto
  -Quái vật liên quan: không có

  3.Kế hoạch của Wasdi:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 xúc tu lấp lánh và 30 vỏ cứng từ quái vật
  -Phần thưởng: EXP 9907180/ SP 1300/ 4768 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Wasdi
  -Quái vật liên quan: Wind Spider / Desert Bug

  4.Tìm kiếm những vật phẩm quý giá 1:
  -Nhiệm vụ: tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting
  -Phần thưởng: EXP 11829691/ SP 1700/ 4943 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Wasdi
  -Quái vật liên quan: Sand Bug

  5.Phản hồi của Wasdi 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển phản hồi của Wasdi tới người quản kho
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Wasdi và Khamererne
  -Quái vật liên quan: không có

  6.Phí dịch vụ bổ sung:
  -Nhiệm vụ: chuyển gói vàng của Wasdi tới Khamererne
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Wasdi và Khamererne
  -Quái vật liên quan: không có

  7.Tìm kiếm những vật phẩm quý giá 2:
  -Nhiệm vụ: tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting
  -Phần thưởng: EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Naunakt
  -Quái vật liên quan: Sand Worm / Sand Sting

 9. #9
  Ngày tham gia
  Feb 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  XXII.</font></font>Naunakt - Chủ liên minh thương nhân

  1.Sự độc quyền:
  -Nhiệm vụ: tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting
  -Phần thưởng: EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Naunakt
  -Quái vật liên quan: Sand Worm / Sand Sting

  2.Sự phân xử của Naunakt:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 phần của chiếc vòng cổ
  -Phần thưởng: EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Naunakt
  -Quái vật liên quan: Evil Bug

  3.Chuyển vòng cổ cho Hemaka:
  -Nhiệm vụ: chuyển chiếc vòng cổ cho Hemaka
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Naunakt và Hemaka
  -Quái vật liên quan: không có
  4.Chuyển vòng cổ cho Khamererne:
  -Nhiệm vụ: chuyển chiếc vòng cổ cho người quản kho
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Naunakt và Khamererne
  -Quái vật liên quan: không có

  XXIII.Marwa - Người quản lý cảng:

  1.Quản lý các bến cảng:
  -Nhiệm vụ: tiêu diệt 100 Unegs và 100 Wenegs
  -Phần thưởng: EXP 28015403/ SP 1600/ 9362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Marwa
  -Quái vật liên quan: Uneg / Weneg

  <font size="4">XXIV.
  <font color="red">Snefru - Người gác hải đăng:

  1.Vật kỷ niệm của người gác hải đăng:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 5 chiếc gân khổng lồ quái dị
  -Phần thưởng: EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Snefru
  -Quái vật liên quan: Akeru

  2.Gặp gỡ thống đốc 1:
  -Nhiệm vụ: trò chuyện với thống đốc Senmute
  -Phần thưởng: EXP 4669234/ SP 600/ 2340 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Snefru và Senmute
  -Quái vật liên quan: không có

  3.Cuốn sách bị thất lạc 1:
  -Nhiệm vụ: trò chuyệnvới chủ hàng tạp hóa Melit
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Snefru và Melit
  Quái vật liên quan: không có

 10. #10
  Ngày tham gia
  Feb 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  <div style="text-align: center;">Khám phá bí ẩn lăng mộ Pharaoh</font></font>

  </div> I.Nhiệm vụ để vào tầng 2 của lăng mộ Pharaoh:

  Để vào được tầng 2 của lăng mộ Pharaoh các lữ khách phải hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ bao gồm 20 nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau liên quan tới các NPC: Senmute (X:- 16761| Y: - 153), bác sỹ Renenutet (X: - 16725| Y: - 386), Maneto - nhân viên tài chính (X: - 16446 |Y: - 77).

  1.Nhiệm vụ 1: Questionable Sacrifice
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 100
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt quái vật Wareneck và thu thập 50 vật phẩm đem về cho Senmute.
  -Phần thưởng: 18676935 EXP/ Skill Points 2100 / Gold 4681

  2.Nhiệm vụ 2: The Ceremonial Tool
  -NPC nhận: Bác sỹ Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 100
  -Nhiệm vụ liên quan: Questionable Sacrifice
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết Sand raider và thu thập đủ 50 vật phẩm Strange Decors
  -Phần thưởng: EXP 18676935 / Skill Points 2100 / Gold 4681

  3.Nhiệm vụ 3: His Protesting Son
  -NPC nhận: Maneto - nhân viên tài chính
  -Cấp độ cần thiết: 100
  -Nhiệm vụ liên quan: The Ceremonial Tool
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Chuyển thư tới Senmute
  -Phần thưởng: EXP 9338467 / Skill Points 1100 / Gold 2340

  4.Nhiệm vụ 4: Stopping the Ceremony
  -NPC nhận: Maneto - nhân viên tài chính
  -Cấp độ cần thiết: 100
  -Nhiệm vụ liên quan: His Protesting Son
  -Yêu cầu nhiệm vụ: săn 50 Wareneck và 50 Sand raider
  -Phần thưởng: EXP 18676935 / Skill Points 2100 / Gold 4681
  5.Nhiệm vụ 5: The Missing High Priest (1)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: Stopping the Ceremony
  -Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

  6.Nhiệm vụ 6: The Missing High Priest (2)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: The Missing High Priest (1)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với Maneto
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

  7.Nhiệm vụ 7: Berenice's Traces
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: The Missing High Priest (2)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Tathen và sưu tầm 1 torn garment
  -Phần thưởng: EXP 19237244 / Skill Points 2200 / Gold 4725

  8.Nhiệm vụ 8: The Heartbreaking News (1)
  -NPC nhận: Maneto
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: Berenice's Traces
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

  9.Nhiệm vụ 9: The Heartbreaking News (2)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: The Heartbreaking News (1)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Maneto
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / GOLD 2362

  10.Nhiệm vụ 10: An Ominous Sense
  -NPC nhận: Maneto
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: The Heartbreaking News (2)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

  11.Nhiệm vụ 11: Investigating the Strange Rumor
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: An Ominous Sense
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / GOLD 2362

  12.Nhiệm vụ 12: The Truth of the Strange Rumor (1)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 102
  -Nhiệm vụ liên quan: Investigating the Strange Rumor
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Dark Khepri và Desert Bug
  -Phần thưởng: EXP 19814361 / Skill Points 2300 / Gold 4768

  13.Nhiệm vụ 13: The Truth of the Strange Rumor (2)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 104
  -Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (1)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Dark Sadman, Blood Sadman và Blood Hyena
  -Phần thưởng: EXP 63063169 / Skill Points 3500 / Gold 7284

  14.Nhiệm vụ 14: The Truth of the Strange Rumor (3)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (2)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Ure’uth, Mehen, Aker
  -Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 7350

  15.Nhiệm vụ 15: Deranged Mentuhotep
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (3)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với Thống đốc Ai Cập Senmute
  -Phần thưởng: EXP 10204396/ SP 1400/ Gold 2406

  16.Nhiệm vụ 16: Proving My Abilities
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan:
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Apis (Cổng vào lăng mộ Pharaoh)
  -Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 14700


  <font size="4">II.Những nhiệm vụ chưa nhận được:
  (phải trong party chia điểm chia đồ)

  1.The Overdriving Heart (1)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan:
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Sphinx (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
  -Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 14700

  2.The Overdriving Heart (2)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 106
  -Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (1)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Sekhmet (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
  -Phần thưởng: EXP 66903714 / Skill Points 3700 / Gold 14831

  3.The Overdriving Heart (3)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 107
  -Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (2)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Nephthys (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
  Phần thưởng: EXP 68910826 / Skill Points 3800 / Gold 14962

  4.The Overdriving Heart (4)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 108
  -Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (3)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Horus (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
  -Phần thưởng: EXP 70978148 / Skill Points 3900 / Gold 15093

  5.The Overdriving Heart (5)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 109
  -Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (4)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Osiris (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
  -Phần thưởng: EXP 73107492 / Skill Points 4000 / Gold 15225


  <font color="red">

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •