Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 16 của 16

Chủ đề: Nhiệm vụ Map 110 (Update)

 1. #11
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  III.</font></font>Nhiệm vụ vào tầng 3 của lăng mộ Pharaoh:

  Để vào được tầng 3 của lăng mộ Pharaoh, các lữ khách bắt buộc phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ để vào tầng 2 và phải hoàn thiện nhiệm vụ danh hiệu Phấn Vũ Tướng Quân (Châu Á)/ Tử Tước (Châu Âu).
  Tương tự như nhiệm vụ vào tầng 2, nhiệm vụ này được thực hiện thành chuỗi và phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu Vũ Tướng Quân/ Nam Tước.

  <font color="Blue">Chi tiết về làm nhiệm vụ danh hiệu Phấn Vũ Tướng Quân/ Tử Tước cấp 105 như sau:


  1.Nhiệm vụ 1: Higher Zenith (Intermediate)
  -NPC nhận: Tôn Huyền đại tướng quân / Tương quân Ratchel
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Đã hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu vũ tướng quân
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute - Thống đốc Alexandria
  -Phần thưởng:

  2.Nhiệm vụ 2: The Acient Power Of Egypt
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Higher Zenith (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng:

  3.Nhiệm vụ 3: Intermediate Insect Ostracon
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: The Acient Power Of Egypt
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Demon Bug sưu tầm 100 Insect Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  4.Nhiệm vụ 4: Intermediate Warrior Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Insect Ostracon
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Keisas hoặc Mhont sưu tầm 100 Insect Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  5.Nhiệm vụ 5: Intermediate Fairy Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Warrior Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron sưu tầm 100 Fairy Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  6.Nhiệm vụ 6: Intermediate Beholder Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Fairy Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron sưu tầm 100 Beholder Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  7.Nhiệm vụ 7: Intermediate Beast Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beholder Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Sand Hyena và Chief Hyena sưu tầm 100 Beast Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  8.Nhiệm vụ 8: Intermediate Dead Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beast Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Mummy Of Wrath và Mummy Of Arrogance sưu tầm 100 Dead Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  9.Nhiệm vụ 9: Intermediate God Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Dead Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 50 con trùm bất kì trong lăng mộ pharaoh tầng 2 (Sphinx, Sekhmet, Horus, Osiris, Nephthys) lấy 50 God Ostracon.
  -Phần thưởng: EXP 54129218/ SP 3100/ Gold 49437

  10.Nhiệm vụ 10: Delivering Inscriptions Of Egypt (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate God Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Tôn Huyền - Đại tướng quân/Rachel tướng quân
  -Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ Gold 2450.

  <font color="Blue">Chi tiết về làm nhiệm vụ danh hiệu Chấn Vũ Tướng Quân/ Bá Tước cấp 110 như sau:


  1.Nhiệm vụ 1: Higher Zenith (Advance)
  -NPC nhận: Tôn Huyền đại tướng quân/ Tướng quân Ratchel
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Đã hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu vũ tướng quân
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute – Thống đốc thành phố Alexandria
  -Phần thưởng:

  2.Nhiệm vụ 2: The Acient Power Of Egypt (Advance)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Higher Zenith (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng:

  3.Nhiệm vụ 3: Intermediate Insect Ostracon(Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: The Acient Power Of Egypt(Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Demon Bug tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Insect Ostracons (Advance)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  4.Nhiệm vụ 4: Intermediate Warrior Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Insect Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Keisas hoặc Mhont tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Insect Ostracons (Advance)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  5.Nhiệm vụ 5: Intermediate Fairy Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Warrior Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Fairy Ostracons (Advance)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  6.Nhiệm vụ 6: Intermediate Beholder Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Fairy Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Beholder Ostracons (Advance)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  7.Nhiệm vụ 7: Intermediate Beast Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beholder Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Sand Hyena và Chief Hyena tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Beast Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  8.Nhiệm vụ 8: Intermediate Dead Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beast Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Mummy Of Wrath và Mummy Of Arrogance tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Dead Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  9.Nhiệm vụ 9: Intermediate God Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Dead Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 50 con trùm bất kì trong lăng mộ pharaoh tầng 3 (Sphinx, Sekhmet, Horus, Osiris, Nephthys) lấy 50 God Ostracon.
  -Phần thưởng: EXP 54129218/ SP 3100/ Gold 49437

  10.Nhiệm vụ 10: Delivering Inscriptions Of Egypt (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate God Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Tôn Huyền đại tướng quân/ Tướng quân Ratchel
  -Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ Gold 2450

 2. #12

  Mặc định

  BẢN ĐỒ QUOÁI VÂT

  Thank CTV Chip_Chip, sẽ ủng hộ bạn hết mình

  Cách đây 1 năm mình cũng có giới thiệu về bản đồ và quái của Legend V (hồi đó ai cũng nghĩ là map 105)
  Quái vật Map 105-Alexandria-SRO sẽ là game kinh dị ư? 3. #13

  Mặc định

  http://forum.cdtl.ongame.vn/showthread.php?t=16824868[/URL]

  http://forum.gamevn.com/showthread.p...ang-Mo-Pharaoh

  BẢN ĐỒ NPC :

  http://forum.cdtl.ongame.vn/showthread.php?t=16829870

  NHIỆM VỤ TUẦN HOÀN
  http://forum.cdtl.ongame.vn/showthread.php?t=16829094
  http://forum.cdtl.ongame.vn/showthread.php?t=16827631

 4. #14
  Ngày tham gia
  Aug 2016
  Bài viết
  1

  Mặc định

  banj naof có bài viết hay hơn update dùm nha! ^^ ko thì cho vao chú ý phần nhiệm vu map 110

 5. #15
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  cos Ctv Nào Ko NhỈ GỘp Thêm Cái Này Vào NhiỆm Vu Map 110 Trên ChƯ ý Dùm Cái

 6. #16
  Ngày tham gia
  Jun 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  up``````````````````````````````````````````````

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •