Hi all,
Minh cũng là một tín đồ của game,mặc dù đã là 8x cuối nhưng vẫn dành thời gian cày game cho vui.
Nay mình nhờ anh em cao thủ hướng dẫn cho mình làm thế nàp để train game trend máy Macbook mà không cần phải cry them hệ điều hành Windows.[IMG]images/smilies/rabbit/th_41.gif[/IMG]
Rất cảm ơn sự chỉ dẫn của anh em.[IMG]images/smilies/rabbit/th_89.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_10.gif[/IMG]