Tình hình là mình cài unibot về.log cứ đến acc thứ 2 là bị báo lỗi ntn?mới chơi nên k biết xử lí ra sao.mong ae chỉ giáo[IMG]images/smilies/rabbit/th_16.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_16.gif[/IMG]
MÌnh đã tạo 1 user limit roi mà vẫn tình trạng này