mìh vào unibot đăng nhập bih thường
khi khởi động game thì zô k đc xuất hiện nhửng bản này ae nào rảnh chỉ mìh với
http://i.imgur.com/HwZwLvT.png
bấm ok nó lại hiện thêm 1 bàn ji nửa
http://i.imgur.com/0U9Mr5s.png
ad hay bạn nào bt cach sửa lổi này chỉ mìh nhé. Thân