TÍnh hình là sáng nay vào game ko dc? Xin hỏi mấy thím là bảo trì nữa sao??? Mà sao lâu quá vậy... có thím nào vào dc game chưa ta?[IMG]images/smilies/rabbit/th_126.gif[/IMG]