Mình Mới Chơi Game này lại nên không biết phải làm sao để có đựoc 1 set thời trang chuẩn
Mình CHơi Đại Đao
vậy set TT đập dòng sao cho chuẩn và dame cao khó chết đây các bác pro game chỉ em với.[IMG]images/smilies/rabbit/th_124.gif[/IMG]
TKS CÁC BÁC TRƯỚC[IMG]images/smilies/rabbit/th_89.gif[/IMG]