bán 4 set thời trang carvanil nữ, halowen nư, hallowen nam, lễ phục bằng lông nam, giá 2 triệu VND
tặng thêm 4 acc lv 100 đầy đủ đồ đạc cấp cuối max blue. trong đó
1. acc int lv 100 3 bảng phép
1. acc lv 100 int kiếm khiên băng lôi
1. acc lv 98 int hắc sát, băng lôi
1. acc str lv 100 hắc sát hỏa nội công ( tất cả các acc đồ đạc cấp cuối ngon)
khuyến mại thêm 1
1 acc 90 int thương đồ đạc 85- 90 max blue đã MRHD
1 acc 90 int kiêm khiên băng lôi đồ 85- 90 max blue đã MRHD
1 acc str bow hỏa nội công đồ 85-90 max blue