Tình Hình mình log 2 ạc sro mình log 1 ạc vào tiếp ạc thứ 2 thì dis ạc thứ nhất ADM biết cách khắc phục chỉ mình với TKs nhiều