trước m chơi sv thái dương, do có việc nên ko chơi được, bẵng đi hơn năm, trước cày kéo thì có tầm 10 acc lv122, h muốn chơi lại, thì hnay log vào thấy mất hết cả acc, trống trơn, nhưng trong 10 acc đấy thì lại có vài ba acc vẫn còn nguyên còn các acc khác thì lại mất hết, ko còn con nhân vật nào? h có cách nào lấy lại được không để mình chơi tiếp, dùng tiền mua acc mới thì đơn giản nhưng acc cũ nó là kỷ niệm gần chục năm chơi silkroad từ hồi mới mở