Hỏi tình hình sever thế nào thôi. Ai có lòng tốt nghỉ game ko chơi thì cho xin acc nghịch nhé. hê hê