Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Nhiệm Vụ Map 110 " Anh Hùng Thành Alexandria

 1. #1

  Mặc định Nhiệm Vụ Map 110 " Anh Hùng Thành Alexandria

  Sắp Tới 3Job Update Map 110 : " Anh Hùng Thành Alexandria " . Để giúp anh chị em chuẩn bị tốt hơn mình post lại toàn bộ Q của Map 110 bao gồm : Nhiệm Vụ MAp từ 100 - 110 , Nhiệm Vụ Thế Giới Lãng Quên 110 Bãi Biển Phẫn Nộ , Nhiệm Vụ tước Hiệu 105 Phấn Vũ Tướng Quân -Asia + Tử Tước - EU / Tước Hiệu 110 Chấn Vũ Tướng Quân - Bá Tước . Sau đây .


  - Nhiệm Vụ Cấp Độ 100
  Meet the Governor (1)
  Gặp Governor (1)
  NPC nhận nhiệm vụ: Snefru
  NPC trả nhiệm vụ: Senmute
  Quái vật yêu cầu: Không
  Nội dung: Trò chuyện với Thống đốc Senmute
  Phần thưởng: 4,669,234 Kinh nghiệm / 600 Điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,340 Vàng

  Meet the Governor (2)
  Gặp Governor (2)
  NPC nhận nhiệm vụ: Senmute
  NPC trả nhiệm vụ: Senmute
  Quái vật liên quan: Uneg

  Nội dung: Săn 50 con quái vật Uneg
  Phần thưởng: 9,338,467 Kinh nghiệm / 1,100 Điểm kinh nghiệm kỹ năng/ 2,340 Vàng

  Managing the Harbor
  NPC nhận nhiệm vụ: Marwa
  NPC trả nhiệm vụ: Marwa
  Quái vật liên quan: Uneg và Wenegs
  Wenegs
  Nội dung: Săn 100 con Uneg, 100 con Wenegs
  Phần thưởng: 28,015,403 điểm kinh nghiệm / 1600 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 9,362 Vàng

  Cấp độ 101:

  Tax Due Notice (Weapon Trader)
  Thông báo thuế (Thương buôn Vũ khí)
  NPC nhận nhiệm vụ: Maneto
  NPC trả nhiệm vụ: Hemaka (Thương buôn Vũ khí)
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Chuyển lời cảnh cáo về sự chậm thuế đến Hamaka
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  Tax Due Notice (Grocery Trader)
  Thông báo thuế (Chủ tiệm tạp hóa)
  NPC nhận nhiệm vụ: Maneto
  NPC trả nhiệm vụ: Melit (Chủ tiệm tạp hóa)
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Chuyển lời cảnh cáo về sự chậm thuế đến Melit
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  Tax Due Notice (Potion Marchant)
  Thông báo thuế (Thầy thuốc)
  NPC nhận nhiệm vụ: Maneto
  NPC trả nhiệm vụ: Titi (Thầy thuốc)
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Chuyển lời cảnh cáo về sự chậm thuế đến Melit
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  Tax Due Notice (Specialty Trader)
  Thông báo thuế
  NPC nhận nhiệm vụ: Maneto
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Chuyển lời cảnh cáo về sự chậm thuế đến Wasdi
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  The Weapon Trader's Tax Payment (1)
  Sự chi trả thuế của thương buôn vũ khí (1)
  NPC nhận nhiệm vụ: Hemaka (Thương buôn vũ khí)
  NPC trả nhiệm vụ: Hemaka
  Quái vật liên quan: Weneg, Tathen
  Weneg:
  Tathen:
  Nội dung:
  Thu thập 30 Hard Shells.
  Thu thập 50 Soft Green Leathers
  Phần thưởng: 9,618,622 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,725 Vàng

  The Weapon Trader's Tax Payment (2)
  Sự chi trả thuế của thương buôn vũ khí (2)
  NPC nhận nhiệm vụ: Hemaka
  NPC trả nhiệm vụ: Maneto
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển hòm vũ khí hạng nặng đến Maneto
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  The Grocery Trader's Tax Payment (1)
  Sự chi trả thuế của chủ tiệm tạp hóa (1)
  NPC nhận nhiệm vụ: Melit (Chủ tiệm tạp hóa)
  NPC trả nhiệm vụ:Melit
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung:Thu thập 50 Gold Articles
  Phần thưởng: 9,618,622 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,725 Vàng

  The Grocery Trader's Tax Payment (2)
  Sự chi trả thuế của chủ tiệm tạp hóa (2)
  NPC nhận nhiệm vụ: Melit
  NPC trả nhiệm vụ: Maneto
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển hòm trang sức đá quý đến Maneto
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  The Potion Marchant's Tax Payment
  Sự chi trả thuế của thầy thuốc
  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Maneto
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển Gold sack đến Maneto
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  The Specialty Trader's Tax Payment
  Sự chi trả thuế
  NPC nhận nhiệm vụ: Wasdi
  NPC trả nhiệm vụ: Maneto
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Trò chuyện với sĩ quan quản lý tiêu cục Maneto
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  Feed for the Horses
  Cho đàn ngựa ăn
  NPC nhận nhiệm vụ: Nefret
  NPC trả nhiệm vụ: Nefret
  Quái vật liên quan: Dark Khepri

  Nội dung: Thu thập 100 bãi cỏ của Dark Khepri
  Phần thưởng: 9,618,622 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,725 Vàng

  Cấp độ 102:

  Returning Stored Items (Librarian)
  Trở về kho trang bị
  NPC nhận nhiệm vụ: Khamererne
  NPC trả nhiệm vụ: Ahha
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển đến Ahha
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  Returning Stored Items (Specialty Trader)
  Trở về kho trang bị
  NPC nhận nhiệm vụ: Khamererne
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển đến Specialty Trader Wasdi
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  The Librarian's Claim
  Lời thỉnh cầu của Ahha
  NPC nhận nhiệm vụ: Ahha
  NPC trả nhiệm vụ: Ahha
  Quái vật liên quan: Dark Scout

  Phần thưởng: 9,907,180 điểm kinh nghiệm / 1,300 điểm kinh nghiệm kỹ năng/ 3,815 Vàng

  Wasdi's Plan
  Kế hoạch của Wasdi
  NPC nhận nhiệm vụ: Wasdi
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan:
  Wind Spider

  Desert Bug

  Nội dung:
  Thu thập 50 Shiny Spider Webs.
  Thu thập30 Hardened Insect Shells
  Phần thưởng: 9,907,180 điểm kinh nghiệm / 1,300 điểm kinh nghiệm kỹ năng/ 4,768 Vàng

  Collecting Additional Service Fee (Ahha)
  Thu thập thêm tiền thù lao phục vụ (Ahha)
  NPC nhận nhiệm vụ: Ahha
  NPC trả nhiệm vụ: Khamererne
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển Gold sack cho Ahha
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  Collecting Additional Service Fee (Wasdi)
  Thu thập thêm tiền thù lao phục vụ (Wasdi)
  NPC nhận nhiệm vụ: Wasdi
  NPC trả nhiệm vụ: Khamererne
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển Gold sack cho Ahha
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  The Undelivered Book (1)
  Quyển sách chưa đọc (1)
  NPC nhận nhiệm vụ: Snefru
  NPC trả nhiệm vụ: Meilit
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Trò chuyện với chủ tiệm tạp hóa Melit
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  The Undelivered Book (2)
  Quyển sách chưa đọc (2)
  NPC nhận nhiệm vụ: Meilit
  NPC trả nhiệm vụ: Meilit
  Quái vật liên quan:
  Tenen:
  Wind Spider:
  Dark Scout:
  Nội dung: Trò chuyện với chủ tiệm tạp hóa Melit
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  The Undelivered Book (3)
  Quyển sách chưa đọc (3)
  NPC nhận nhiệm vụ: MeilitSnefru
  NPC trả nhiệm vụ: Snefru
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển quyền sách yêu cầu đến Snefru.
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  Cấp độ 103:

  Items to Stock
  NPC nhận nhiệm vụ: Asagon
  NPC trả nhiệm vụ: Asagon
  Quái vật liên quan:
  Dark Sandman

  Nội dung: Thu thập 100 hòm châu báu của Dark Sandman
  Phần thưởng: 10,204,396 điểm kinh nghiệm / 1,400 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,812 Vàng

  High-gloss Finishing Material
  NPC nhận nhiệm vụ: Chunmoo
  NPC trả nhiệm vụ: Chunmoo
  Quái vật liên quan:
  Dark Sandman

  Blood Sandman

  Nội dung: Thu thập 50 Magical Finishing Materials
  Phần thưởng: 10,204,396 điểm kinh nghiệm / 1,400 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,812 Vàng

  Spring Water Potion
  NPC nhận nhiệm vụ: Thiara
  NPC trả nhiệm vụ: Thiara
  Quái vật liên quan:
  Dark Sandman

  Nội dung: Thu thập 100 Magic Spring Waters
  Phần thưởng: 10,204,396 điểm kinh nghiệm / 1,400 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,812 Vàng

  Materials for the Box
  Nguyên liệu cho chiếc hộp
  NPC nhận nhiệm vụ: Kapra
  NPC trả nhiệm vụ: Kapra
  Quái vật liên quan:
  Camel Spider

  Nội dung: Thu thập 50 Camel Shells
  Phần thưởng: 10,204,396 điểm kinh nghiệm / 1,400 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,812 Vàng

  Cấp độ 104:

  Medicine for the Horses (1)
  Thuốc chữa trị cho đàn ngựa (1)
  NPC nhận nhiệm vụ: Nefret
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Nói chuyện với thầy thuốc Titi
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

  Medicine for the Horses (2)
  Thuốc chữa trị cho đàn ngựa (2)
  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan:
  Blood Hyena

  Nội dung: Thu thập 70 Hyena's Bodily Fluids (Thể xác lỏng)
  Phần thưởng: 10,510,528 điểm kinh nghiệm / 1,500 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,856 Vàng

  Medicine for the Horses (3)
  Thuốc chữa trị cho đàn ngựa (3)
  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Nefret
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển thuốc bệnh Infedtious
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

  The Sparkling Bone Powder
  NPC nhận nhiệm vụ: Kaella
  NPC trả nhiệm vụ: Kaella
  Quái vật liên quan: Ure'uth
  Nội dung: Thu thập 50 Xương cánh của Ure'uth
  Phần thưởng: 10,510,528 điểm kinh nghiệm / 1,500 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,856 Vàng

  Arranging Surgery Equipment
  Sắp xếp trang bị
  NPC nhận nhiệm vụ: Renenutet
  NPC trả nhiệm vụ: Renenutet
  Quái vật liên quan:
  Blood Hyena

  Nội dung: Thu thập 50 Răng nanh của Blood Hyena
  Phần thưởng: 10,510,528 điểm kinh nghiệm / 1,500 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,856 Vàng

  The Prescription (1)
  Đơn thuốc (1)
  NPC nhận nhiệm vụ: Renenutet
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa đơn thuốc đến Titi
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

  The Prescription (2)
  Đơn thuốc (2)
  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan: Ure'uth
  Nội dung: Thu thập 100 vảy của Ure'uth
  Phần thưởng: 10,510,528 điểm kinh nghiệm / 1,500 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,856 Vàng

  The Prescription (3)
  Đơn thuốc (3)
  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Renenutet
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa thuốc cho Renenutet
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

  Cấp độ 105:

  Developing a New Weapon
  Triển khai vũ khí mới
  NPC nhận nhiệm vụ: Hemaka
  NPC trả nhiệm vụ: Hemaka
  Quái vật liên quan: Ure'uth
  Nội dung: Thu thập 30 khoanh thịt Ure'uth
  Phần thưởng: 10,825,843 điểm kinh nghiệm /1,600 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,900 Vàng

  Herb Delivery (Weapon Trader)
  Vận chuyển dược thảo (Thương buôn Vũ khí)
  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Hemaka
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển túi dược thảo đến Hemaka
  Phần thưởng: 5,412,921 điểm kinh nghiệm / 1,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2450 Vàng

  Herb Delivery (Grocery Trader)
  Vận chuyển dược thảo (Chủ tiệm tạp hóa)
  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Melit
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển túi dược thảo đến Melit
  Phần thưởng: 5,412,921 điểm kinh nghiệm / 1,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2450 Vàng

  Retrieving the Stolen Goods
  Tìm lại của cải bị đánh cắp
  NPC nhận nhiệm vụ: Melit
  NPC trả nhiệm vụ: Melit
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Thu thập 60 sản phẩm của Melit
  Phần thưởng: 10,825,843 điểm kinh nghiệm /1,600 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,900 Vàng

 2. #2
  Ngày tham gia
  May 2015
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Cấp độ 106:

  Find the Rare Item (1)
  Đi tìm đồ vật quý hiếm (1)
  NPC nhận nhiệm vụ: Wasdi
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Thu thập 30 Trang sức vỏ sâu bọ
  Phần thưởng: 11,150,619 điểm kinh nghiệm /1,700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,943 Vàng

  Weapon Delivery (Librarian)
  Vận chuyển vũ khí
  NPC nhận nhiệm vụ: Hemaka
  NPC trả nhiệm vụ: Ahha
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa vũ khí (dao găm) tự vệ cho Ahha
  Phần thưởng: 5,575,309 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,471 Vàng

  Weapon Delivery (Specialty Trader)
  Vận chuyển vũ khí
  NPC nhận nhiệm vụ: Hemaka
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa vũ khí (dao găm) tự vệ cho Wasdi
  Phần thưởng: 5,575,309 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,471 Vàng

  The Unreturned Book (1)
  Quyển sách không trở lại (1)
  NPC nhận nhiệm vụ: Ahha
  NPC trả nhiệm vụ: Elia
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đến gặp Elia - Quản lý bang hội
  Phần thưởng: 5,575,309 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,471 Vàng

  The Unreturned Book (2)
  Quyển sách không trở lại (2)
  NPC nhận nhiệm vụ: Elia
  NPC trả nhiệm vụ: Elia
  Quái vật liên quan:
  Sand Bug

  Nội dung: Thu thập 100 mẩu giấy bị xé nát của quyển sách
  Phần thưởng: 11,150,619 điểm kinh nghiệm /1,700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,943 Vàng

  The Unreturned Book (3)
  Quyển sách không trở lại (3)
  NPC nhận nhiệm vụ: Elia
  NPC trả nhiệm vụ: Ahha
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa quyển sách rời rạc đến Ahha
  Phần thưởng: 5,575,309 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,471 Vàng

  Cấp độ 108:

  The Secret Herbal Ingredients
  Thành phần dược thảo bí mật
  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan:
  Sand Sting

  Nội dung: Thu thập 50 Nọc độc đỏ
  Phần thưởng: 11,829,691 điểm kinh nghiệm / 1,900 điểm kinh nghiệm kỹ năng/ 5,031 Vàng

  Find the Rare Item (2)
  Đi tìm đồ vật quý hiếm (2)
  NPC nhận nhiệm vụ: Wasdi
  NPC trả nhiệm vụ: Wasdi
  Quái vật liên quan: Sylaken
  Nội dung: Thu thập 50 vỏ Sylaken
  Phần thưởng: 11,150,619 điểm kinh nghiệm /1,900 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,031 Vàng

  The Exclusive Rights
  NPC nhận nhiệm vụ: Naunakt
  NPC trả nhiệm vụ: Naunakt
  Quái vật liên quan:
  SandWorms

  Sant Sting

  Nội dung:
  Săn 50 Sandworms.
  Săn 50 Sand Stings.
  Phần thưởng: 11,150,619 điểm kinh nghiệm /1,900 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,031 Vàng

  The Magic Crystal
  Phê lê ma thuật
  NPC nhận nhiệm vụ: Narmer
  NPC trả nhiệm vụ: Narmer
  Quái vật liên quan:
  Sylaken
  SandWorms


  Nội dung:
  Thu thập 30 bột lạnh
  Thu thập 30 Bột nóng
  Phần thưởng: 11,150,619 điểm kinh nghiệm /1,900 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,031 Vàng

  Cấp độ 109:

  The Lost Union Directive
  Sự mất tích của Chỉ huy Liên minh
  NPC nhận nhiệm vụ: Tausert
  NPC trả nhiệm vụ: Tausert
  Quái vật liên quan:
  Akeru

  Nội dung: Thu thập 1 Mệnh lệnh bí mật
  Phần thưởng: 12,184,582 điểm kinh nghiệm /2,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,075 Vàng

  A Time of Recession
  Thời gian bị trì hoãn (lùi lại)
  NPC nhận nhiệm vụ: Elia
  NPC trả nhiệm vụ: Elia
  Quái vật liên quan:
  Akeru

  Nội dung:
  Thu thập 30 Desert Monster Armors.
  Thu thập 100 Desert Monster Swords
  Phần thưởng: 12,184,582 điểm kinh nghiệm /2,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,075 Vàng

  Cấp độ 110:

  The Lost Management Fund
  Sự mất tích của quản kho
  NPC nhận nhiệm vụ: Sennefer
  NPC trả nhiệm vụ: Sennefer
  Quái vật liên quan:
  Devil Worms

  Nội dung: Thu thập 1 hòm quỹ của bang hội
  Phần thưởng: 12,550,119 điểm kinh nghiệm /2,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,118 Vàng

  The Hero's Novel
  Tiểu thuyết của anh hùng
  NPC nhận nhiệm vụ: Ahha
  NPC trả nhiệm vụ: Ahha
  Quái vật liên quan:
  Devil Worms

  Nội dung:
  Săn 100 Devil Worms
  Săn 50 Hykes
  Phần thưởng: 12,550,119 điểm kinh nghiệm /2,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,118 Vàng

  The Stolen Specialties
  NPC nhận nhiệm vụ: Hujaan
  NPC trả nhiệm vụ: Hujaan
  Quái vật liên quan:
  Devil Worms

  Nội dung: Thu thập 10 kho báu vật của Pharaoh
  Phần thưởng: 12,550,119 điểm kinh nghiệm /2,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 5,118 Vàng

 3. #3
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  0

  Mặc định

  Nhiệm vụ Map 110 Alexandria</font></font>
  Cấp độ 100:

  The Waiting Flower
  Sự chờ đợi hoa nở
  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan:
  Sand Raider

  Nội dung: Thu thập 50 Nước Hoa loa kèn (Huệ tây)
  Phần thưởng: 9,338,467 điểm kinh nghiệm / 1,100 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,681 Vàng

  Cấp độ 101:

  Memory of Love with My Husband (1)
  Ký ức về tình yêu với người chồng của tôi (1)
  NPC nhận nhiệm vụ: Maneto
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Đưa chiếc nhẫn cũ cho Titi
  Phần thưởng: 4,809,311 điểm kinh nghiệm / 700 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,362 Vàng

  Memory of Love with My Husband (2)
  Ký ức về tình yêu với người chồng của tôi (2)
  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan:
  Cruel Raider

  Nội dung: Thu thập 50 Soild Paper Fragments
  Phần thưởng: 9,618,622 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,725 Vàng

  Memory of Love with My Husband (3)
  Ký ức về tình yêu với người chồng của tôi (3)
  NPC nhận nhiệm vụ: Titi
  NPC trả nhiệm vụ: Titi
  Quái vật liên quan:
  Weneg

  Nội dung: Thu thập 100 Weneg Powders
  Phần thưởng: 9,618,622 điểm kinh nghiệm / 1,200 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,725 Vàng

  <font color="#0000FF">Cấp độ 102:


  The Love Potion (1)
  Thuốc tình yêu (1)
  NPC nhận nhiệm vụ: Narmer
  NPC trả nhiệm vụ: Thiara
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Nói chuyện với thầy thuốc Thiara
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  The Love Potion (2)
  Thuốc tình yêu (2)
  NPC nhận nhiệm vụ: Thiara
  NPC trả nhiệm vụ: Thiara
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Thu thập 50 Desert Bug Sap
  Phần thưởng: 9,907,180 điểm kinh nghiệm / 1,300 điểm kinh nghiệm kỹ năng/ 4,768 Vàng

  The Love Potion (3)
  Thuốc tình yêu (3)
  NPC nhận nhiệm vụ: Thiara
  NPC trả nhiệm vụ: Narmer
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển thuốc tình yêu đến Narmer
  Phần thưởng: 4,953,590 điểm kinh nghiệm / 800 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,384 Vàng

  <font color="#0000FF">Cấp độ 104:


  The Best Clothes (1)
  Quần áo tốt nhất (1)
  NPC nhận nhiệm vụ: Narmer
  NPC trả nhiệm vụ: Kapra
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Nói chuyện với chủ tiệm tạp hóa Kapra
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

  The Best Clothes (2)
  Quần áo tốt nhất (2)
  NPC nhận nhiệm vụ: Kapra
  NPC trả nhiệm vụ: Kapra
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung:
  Thu thập 30 miếng Vảy xanh trong suốt
  Thu thập 50 miếng Da đen bền
  Phần thưởng: 10,510,528 điểm kinh nghiệm / 1,500 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 4,856 Vàng

  The Best Clothes (3)
  Quần áo tốt nhất (3)
  NPC nhận nhiệm vụ: Kapra
  NPC trả nhiệm vụ: Narmer
  Quái vật liên quan: Không
  Nội dung: Vận chuyển High-Class Noble's Outfit
  Phần thưởng: 5,255,264 điểm kinh nghiệm / 1,000 điểm kinh nghiệm kỹ năng / 2,428 Vàng

 4. #4
  Ngày tham gia
  Jul 2016
  Bài viết
  1

  Mặc định

  HỆ THỐNG NHIỆM VỤ TẠI THÀNH ALEXANDRIA</font>


  Hệ thống nhiệm vụ trong phiên bản mới "Anh hùng thành Alexandria" được hình thành bởi hàng trăm nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau. Sau đây sẽ hệ thống các nhiệm vụ theo các NPC có liên quan.

  I. Bác sỹ Renenutet

  <font color="#008000">1. Công cụ chữa trị vết thương:


  - Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 chiếc răng nanh Blood Hyena
  - Phần thưởng: EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Blood Hyena

  2. Đơn thuốc 1:

  - Nhiệm vụ: chuyển đơn thuốc cho Thầy thuốc của LM bảo tiêu
  - Phần thưởng: EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet và Titi
  - Quái vật liên quan: không có

  3. Công cụ nghi lễ:

  - Nhiệm vụ: thu thập 50 vật trang trí kỳ lạ từ quái vật
  - Phần thưởng: EXP 18676935/ SP 2100/ 4681 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Sand Raider

  4. Vị linh mục bị mất tích 2:

  - Nhiệm vụ: nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto
  - Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet và Maneto
  - Quái vật liên quan: không có

  5. Tin tức đau lòng 2:

  - Nhiệm vụ: nói chuyện với nhân viên tài chính Maneto
  - Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 2362 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet và Maneto
  - Quái vật liên quan: không có

  6. Sự thật về những tin đồn lạ 1:

  - Nhiệm vụ: thu thập 50 mẫu từ Dark Khepri và 50 mẫu từ Desert Bug
  - Phần thưởng: EXP 19814361/ SP 2300/ 4768 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Dark Khepri / Desert Bug

  7. Sự thật về những tin đồn lạ 2:

  - Nhiệm vụ: thu thập 50 mẫu từ Dark Sandman, 50 mẫu từ Blood Sandman và 50 mẫu từ Blood Hyena
  - Phần thưởng: EXP 63063169/ SP 3500/ 7284 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Dark Sandman / Blood Sandman / Blood Hyena

  8. Sự thật về những tin đồn lạ 3:

  - Nhiệm vụ:thu thập 50 mẫu từ Ure’uth, 50 mẫu từ Mehen và 50 mẫu từ Aker
  - Phần thưởng: EXP 64955062/ SP 3600/ 7350 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet
  - Quái vật liên quan: Ure’uth / Mehen / Aker

  9. Deranged Mentuhotep:

  - Nhiệm vụ: nói chuyện với Thống đốc Ai Cập
  - Phần thưởng: EXP 10204396/ SP 1400/ 2406 vàng
  - Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  - NPC liên quan: Renenutet và Senmute
  Quái vật liên quan: không có

  II.Thầy thuốc Titi:

  1.Đơn thuốc 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 chiếc vẩy Ure’uth
  -Phần thưởng: EXP 10510528/ SP 1500/ 4856 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Ure’uth

  2.Bông hoa chờ đợi:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 hoa loa kèn nước
  -Phần thưởng: EXP 9338467/ SP 1100/ 4681 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Sand Raider

  3.Thảo dược bí mật:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 nọc độc màu đỏ của Sand Sting
  -Phần thưởng: EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Sand Sting

  4.Đơn thuốc 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển đơn thuốc cho Bác sỹ
  -Phần thưởng: EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Renenutet
  -Quái vật liên quan: không có

  5.Ký ức về tình yêu với người chồng 2:

  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 mảnh giấy bẩn
  -Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Cruel Raider

  6.Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:
  -Nhiệm vụ: chuyển bao vàng của Titi tới Maneto
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Maneto
  -Quái vật liên quan: không có

  7.Thuốc cho đàn ngựa 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 70 chất lỏng cơ thể của Hyena
  -Phần thưởng: EXP 10510528/ SP 1500/ 48556 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  Quái vật liên quan: Blood Hyena

  8.Phiếu thanh toán thuế của Thương nhân buôn dược liệu:
  -Nhiệm vụ: chuyển bao vàng của Titi tới Maneto
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 700/ 2362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Maneto
  -Quái vật liên quan: không có

  9.Vận chuyển dược liệu cho thương nhân buôn vũ khí:
  -Nhiệm vụ: chuyển bao dược liệu tới Hemake
  -Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Hemaka
  Quái vật liên quan: không có

  10. Vận chuyển dược liệu cho chủ hàng tạp hóa:
  -Nhiệm vụ: chuyển bao dược liệu tới Melit
  -Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ 2450 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Melit
  -Quái vật liên quan: không có

  11.Ký ức về tình yêu với người chồng 3:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 bột của Weneg
  -Phần thưởng: EXP 9618622/ SP 1200/ 4725 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Weneg

  12.Phản hồi của Titi 2:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 50 cát mịn
  -Phần thưởng: EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi
  -Quái vật liên quan: Sylakenth
  13.Thuốc cho đàn ngựa 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển phương pháp khắc phục bệnh truyền nhiễm cho Nefret
  -Phần thưởng: EXP 5255264/ SP 1000/ 2428 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Nefret
  -Quái vật liên quan: không có

  14.Phản hồi của Titi 3:
  -Nhiệm vụ: chuyển phản hồi của Titi tới người quản kho
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Titi và Khamererne
  -Quái vật liên quan: không có

  III.Turian - Lính Ai Cập:

  1.Trở thành một vị thần 1:
  -Nhiệm vụ: săn 300 Unegs
  -Phần thưởng: EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Uneg

  2.Trở thành một vị thần 2:
  -Nhiệm vụ: săn 300 Sand Raider
  -Phần thưởng: EXP 2801540/ SP 250/ 14043 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Sand Raider

  3.Tập luyện khởi động cùng Tathen:
  -Nhiệm vụ: săn 300 Tathens
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Tathen

  4.Tập luyện khởi động cùng Weneg:
  -Nhiệm vụ: săn 500 Wenegs
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Weneg

  5.Tập luyện khởi động cùng Cruel Raider:
  -Nhiệm vụ: săn 500 Cruel Raiders
  -Phần thưởng: EXP 4809311/ SP 400/ 23625 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Cruel Raider

  6.Tập luyện khởi động cùng Tenen:
  -Nhiệm vụ: săn 500 Tenens
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Tenen

  7.Tập luyện khởi động cùng Wind Spider:
  -Nhiệm vụ: săn 500 Wind Spiders
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Wind Spiders

  8.Tập luyện khởi động cùng Dark Scout:
  -Nhiệm vụ: săn 500 Dark Scouts
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 500/ 23843 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm nhiều lần
  -NPC liên quan: Turian
  -Quái vật liên quan: Dark Scouts

 5. #5
  Ngày tham gia
  Apr 2015
  Bài viết
  0

  Mặc định

  XXII.Naunakt - Chủ liên minh thương nhân

  1.Sự độc quyền:
  -Nhiệm vụ: tiêu diệt 50 Sand Worm và 50 Sand Sting
  -Phần thưởng: EXP 11829691/ SP 1900/ 5031 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Naunakt
  -Quái vật liên quan: Sand Worm / Sand Sting

  2.Sự phân xử của Naunakt:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 100 phần của chiếc vòng cổ
  -Phần thưởng: EXP 11485137/ SP 1800/ 4987 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Naunakt
  -Quái vật liên quan: Evil Bug

  3.Chuyển vòng cổ cho Hemaka:
  -Nhiệm vụ: chuyển chiếc vòng cổ cho Hemaka
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Naunakt và Hemaka
  -Quái vật liên quan: không có
  4.Chuyển vòng cổ cho Khamererne:
  -Nhiệm vụ: chuyển chiếc vòng cổ cho người quản kho
  -Phần thưởng: EXP 5742568/ SP 1300/ 2493 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Naunakt và Khamererne
  -Quái vật liên quan: không có

  XXIII.Marwa - Người quản lý cảng:

  1.Quản lý các bến cảng:
  -Nhiệm vụ: tiêu diệt 100 Unegs và 100 Wenegs
  -Phần thưởng: EXP 28015403/ SP 1600/ 9362 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Marwa
  -Quái vật liên quan: Uneg / Weneg

  XXIV.Snefru - Người gác hải đăng:

  1.Vật kỷ niệm của người gác hải đăng:
  -Nhiệm vụ: tìm kiếm 5 chiếc gân khổng lồ quái dị
  -Phần thưởng: EXP 12184582/ SP 2000/ 5075 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Snefru
  -Quái vật liên quan: Akeru

  2.Gặp gỡ thống đốc 1:
  -Nhiệm vụ: trò chuyện với thống đốc Senmute
  -Phần thưởng: EXP 4669234/ SP 600/ 2340 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Snefru và Senmute
  -Quái vật liên quan: không có

  3.Cuốn sách bị thất lạc 1:
  -Nhiệm vụ: trò chuyệnvới chủ hàng tạp hóa Melit
  -Phần thưởng: EXP 4953590/ SP 800/ 2384 vàng
  -Kiểu nhiệm vụ: làm 1 lần
  -NPC liên quan: Snefru và Melit
  Quái vật liên quan: không có

 6. #6
  Ngày tham gia
  May 2016
  Bài viết
  91

  Mặc định

  Khám phá bí ẩn lăng mộ Pharaoh

  I.Nhiệm vụ để vào tầng 2 của lăng mộ Pharaoh:

  Để vào được tầng 2 của lăng mộ Pharaoh các lữ khách phải hoàn thành một chuỗi nhiệm vụ bao gồm 20 nhiệm vụ lớn nhỏ khác nhau liên quan tới các NPC: Senmute (X:- 16761| Y: - 153), bác sỹ Renenutet (X: - 16725| Y: - 386), Maneto - nhân viên tài chính (X: - 16446 |Y: - 77).

  1.Nhiệm vụ 1: Questionable Sacrifice
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 100
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt quái vật Wareneck và thu thập 50 vật phẩm đem về cho Senmute.
  -Phần thưởng: 18676935 EXP/ Skill Points 2100 / Gold 4681

  2.Nhiệm vụ 2: The Ceremonial Tool
  -NPC nhận: Bác sỹ Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 100
  -Nhiệm vụ liên quan: Questionable Sacrifice
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết Sand raider và thu thập đủ 50 vật phẩm Strange Decors
  -Phần thưởng: EXP 18676935 / Skill Points 2100 / Gold 4681

  3.Nhiệm vụ 3: His Protesting Son
  -NPC nhận: Maneto - nhân viên tài chính
  -Cấp độ cần thiết: 100
  -Nhiệm vụ liên quan: The Ceremonial Tool
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Chuyển thư tới Senmute
  -Phần thưởng: EXP 9338467 / Skill Points 1100 / Gold 2340

  4.Nhiệm vụ 4: Stopping the Ceremony
  -NPC nhận: Maneto - nhân viên tài chính
  -Cấp độ cần thiết: 100
  -Nhiệm vụ liên quan: His Protesting Son
  -Yêu cầu nhiệm vụ: săn 50 Wareneck và 50 Sand raider
  -Phần thưởng: EXP 18676935 / Skill Points 2100 / Gold 4681
  5.Nhiệm vụ 5: The Missing High Priest (1)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: Stopping the Ceremony
  -Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

  6.Nhiệm vụ 6: The Missing High Priest (2)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: The Missing High Priest (1)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với Maneto
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

  7.Nhiệm vụ 7: Berenice's Traces
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: The Missing High Priest (2)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Tathen và sưu tầm 1 torn garment
  -Phần thưởng: EXP 19237244 / Skill Points 2200 / Gold 4725

  8.Nhiệm vụ 8: The Heartbreaking News (1)
  -NPC nhận: Maneto
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: Berenice's Traces
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

  9.Nhiệm vụ 9: The Heartbreaking News (2)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: The Heartbreaking News (1)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Maneto
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / GOLD 2362

  10.Nhiệm vụ 10: An Ominous Sense
  -NPC nhận: Maneto
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: The Heartbreaking News (2)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / Gold 2362

  11.Nhiệm vụ 11: Investigating the Strange Rumor
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 101
  -Nhiệm vụ liên quan: An Ominous Sense
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng: EXP 9618622 / Skill Points 1200 / GOLD 2362

  12.Nhiệm vụ 12: The Truth of the Strange Rumor (1)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 102
  -Nhiệm vụ liên quan: Investigating the Strange Rumor
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Dark Khepri và Desert Bug
  -Phần thưởng: EXP 19814361 / Skill Points 2300 / Gold 4768

  13.Nhiệm vụ 13: The Truth of the Strange Rumor (2)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 104
  -Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (1)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Dark Sadman, Blood Sadman và Blood Hyena
  -Phần thưởng: EXP 63063169 / Skill Points 3500 / Gold 7284

  14.Nhiệm vụ 14: The Truth of the Strange Rumor (3)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (2)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Sưu tầm 50 vật phẩm của Ure’uth, Mehen, Aker
  -Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 7350

  15.Nhiệm vụ 15: Deranged Mentuhotep
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: The Truth of the Strange Rumor (3)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: nói chuyện với Thống đốc Ai Cập Senmute
  -Phần thưởng: EXP 10204396/ SP 1400/ Gold 2406

  16.Nhiệm vụ 16: Proving My Abilities
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan:
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Apis (Cổng vào lăng mộ Pharaoh)
  -Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 14700


  II.Những nhiệm vụ chưa nhận được:
  (phải trong party chia điểm chia đồ)

  1.The Overdriving Heart (1)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan:
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Sphinx (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
  -Phần thưởng: EXP 64955062 / Skill Points 3600 / Gold 14700

  2.The Overdriving Heart (2)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 106
  -Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (1)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Sekhmet (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
  -Phần thưởng: EXP 66903714 / Skill Points 3700 / Gold 14831

  3.The Overdriving Heart (3)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 107
  -Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (2)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Nephthys (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
  Phần thưởng: EXP 68910826 / Skill Points 3800 / Gold 14962

  4.The Overdriving Heart (4)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 108
  -Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (3)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Horus (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
  -Phần thưởng: EXP 70978148 / Skill Points 3900 / Gold 15093

  5.The Overdriving Heart (5)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 109
  -Nhiệm vụ liên quan: The Overdriving Heart (4)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Giết boss Osiris (Trong lăng mộ Pharaoh) thu thập 1 trái tim
  -Phần thưởng: EXP 73107492 / Skill Points 4000 / Gold 15225

 7. #7
  Ngày tham gia
  Jul 2014
  Bài viết
  0

  Mặc định

  III.Nhiệm vụ vào tầng 3 của lăng mộ Pharaoh:

  Để vào được tầng 3 của lăng mộ Pharaoh, các lữ khách bắt buộc phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ để vào tầng 2 và phải hoàn thiện nhiệm vụ danh hiệu Phấn Vũ Tướng Quân (Châu Á)/ Tử Tước (Châu Âu).
  Tương tự như nhiệm vụ vào tầng 2, nhiệm vụ này được thực hiện thành chuỗi và phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu Vũ Tướng Quân/ Nam Tước.

  Chi tiết về làm nhiệm vụ danh hiệu Phấn Vũ Tướng Quân/ Tử Tước cấp 105 như sau:

  1.Nhiệm vụ 1: Higher Zenith (Intermediate)
  -NPC nhận: Tôn Huyền đại tướng quân / Tương quân Ratchel
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Đã hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu vũ tướng quân
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute - Thống đốc Alexandria
  -Phần thưởng:

  2.Nhiệm vụ 2: The Acient Power Of Egypt
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Higher Zenith (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng:

  3.Nhiệm vụ 3: Intermediate Insect Ostracon
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: The Acient Power Of Egypt
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Demon Bug sưu tầm 100 Insect Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  4.Nhiệm vụ 4: Intermediate Warrior Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Insect Ostracon
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Keisas hoặc Mhont sưu tầm 100 Insect Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  5.Nhiệm vụ 5: Intermediate Fairy Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Warrior Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron sưu tầm 100 Fairy Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  6.Nhiệm vụ 6: Intermediate Beholder Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Fairy Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron sưu tầm 100 Beholder Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  7.Nhiệm vụ 7: Intermediate Beast Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beholder Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Sand Hyena và Chief Hyena sưu tầm 100 Beast Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  8.Nhiệm vụ 8: Intermediate Dead Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beast Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Mummy Of Wrath và Mummy Of Arrogance sưu tầm 100 Dead Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  9.Nhiệm vụ 9: Intermediate God Ostracon (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Dead Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 50 con trùm bất kì trong lăng mộ pharaoh tầng 2 (Sphinx, Sekhmet, Horus, Osiris, Nephthys) lấy 50 God Ostracon.
  -Phần thưởng: EXP 54129218/ SP 3100/ Gold 49437

  10.Nhiệm vụ 10: Delivering Inscriptions Of Egypt (Intermediate)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 105
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate God Ostracon (Intermediate)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Tôn Huyền - Đại tướng quân/Rachel tướng quân
  -Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ Gold 2450.

  Chi tiết về làm nhiệm vụ danh hiệu Chấn Vũ Tướng Quân/ Bá Tước cấp 110 như sau:

  1.Nhiệm vụ 1: Higher Zenith (Advance)
  -NPC nhận: Tôn Huyền đại tướng quân/ Tướng quân Ratchel
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Đã hoàn thành nhiệm vụ danh hiệu Chiêu vũ tướng quân
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Senmute – Thống đốc thành phố Alexandria
  -Phần thưởng:

  2.Nhiệm vụ 2: The Acient Power Of Egypt (Advance)
  -NPC nhận: Senmute
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Higher Zenith (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với bác sỹ Renenutet
  -Phần thưởng:

  3.Nhiệm vụ 3: Intermediate Insect Ostracon(Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: The Acient Power Of Egypt(Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Demon Bug tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Insect Ostracons (Advance)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  4.Nhiệm vụ 4: Intermediate Warrior Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Insect Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Keisas hoặc Mhont tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Insect Ostracons (Advance)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  5.Nhiệm vụ 5: Intermediate Fairy Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Warrior Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Fairy Ostracons (Advance)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  6.Nhiệm vụ 6: Intermediate Beholder Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Fairy Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Heron tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Beholder Ostracons (Advance)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  7.Nhiệm vụ 7: Intermediate Beast Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beholder Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Sand Hyena và Chief Hyena tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Beast Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  8.Nhiệm vụ 8: Intermediate Dead Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Beast Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Mummy Of Wrath và Mummy Of Arrogance tại tầng 3 lăng mộ Pharaoh sưu tầm 100 Dead Ostracons (Intermediate)
  -Phần thưởng: EXP 10825843/ SP 1600/ Gold 4900

  9.Nhiệm vụ 9: Intermediate God Ostracon (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate Dead Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt 50 con trùm bất kì trong lăng mộ pharaoh tầng 3 (Sphinx, Sekhmet, Horus, Osiris, Nephthys) lấy 50 God Ostracon.
  -Phần thưởng: EXP 54129218/ SP 3100/ Gold 49437

  10.Nhiệm vụ 10: Delivering Inscriptions Of Egypt (Advance)
  -NPC nhận: Renenutet
  -Cấp độ cần thiết: 110
  -Nhiệm vụ liên quan: Intermediate God Ostracon (Advance)
  -Yêu cầu nhiệm vụ: Nói chuyện với Tôn Huyền đại tướng quân/ Tướng quân Ratchel
  -Phần thưởng: EXP 5412921/ SP 1100/ Gold 2450

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •