Đề nghị GM sửa sv ngưng thả các loại trùm từ 9h 1h 5h.
Và ngừng rớt LKD từ các loại trùm.
LKD chỉ được bán ở web show nhằm thu hòi gold từ những pt farm gold.1 sv mà chỉ sản suất ra gold mà không có thu lại sẽ loạn.
Mở 1 NPC ở thành trường an bán đá 0% = gold và LKD ( để guil chiếm thành TA có thể gia giá thuế 20% )