Các Anh, các bạn cho mình hỏi: mặc full set sun rock(cùng loại nặng, nhẹ or vải) có được gia tăng chỉ số như Son A,B không? sao mình mặc đủ bộ 6 món nhẹ, mà không thấy nó để có gia tăng chỉ số như Son A,B.
Thank!!!