Có ai biết lấy mật khẩu những acc đã từng dùng Unibot của mình ko?
Hiện là do mình dùng chung Unibot với ông kia. tin tưởng train chung bây giờ bị ỗng lấy hết đồ bán phi shop các kiểu.
Giờ ko biết làm sao để tìm được mật khẩu trong file Unibot. Ai biết xin chỉ giùm.
cảm ơn nhiều ah.