cho mình hỏi
Lúc mình chơi ở qán thì mình vô game = cái file sro_client.exe được
Nhưng máy mình thì khi vô client thì báo lỗi X-trap vô đăng nhập được nhưng 5s sau là bị văng ra ngoài
Có ai giúp với k ạ