nge noi gop seven 2jo lai, co ng wen lam trong do' sro, noi GM tiep tuc ra them seven moi ben 3jo dung k
ngong 3jo hoai ma k bt tin nay that k, cho sot ruot oy GM oi,