mình chơi game từ hồi năm 2010,,,nhưng mỗi khi mí đỏ thì chỉ mix bule cho nó có đồng xanh xanh để train thôi..vậy mn cho mình hỏi là....vidu...một món giáp thì cần có SM TT...nhưng mình mí lên SM 5(+80%) TT 5 (+80)...nó khác biệt ntn so với SM 6 +100% TT 6 +100% ak..nhưng mak mỗi nhân vật là 1mon iteam như vậy..thì Hp và Mp nó tăng giảm ntn...ak MN cho mình hỏi là mỗi SM TT vậy thì tăng đc bao nhiêu HP Mp z..trình độ còn kém nên nhờ ae chỉ dẫn,,,