các bạn cho mình hỏi, muốn đổi ngôn ngữ trong game sang tiếng anh thì phải làm như nào vậy