em mới chơi lại, có acc tân lữ khách 116, định kéo cả dàn lên [IMG]images/smilies/rabbit/th_10.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_10.gif[/IMG] nhưng khổ nỗi cái pt som 12 của GM độ bền 8x, mà giờ này làm gì còn ai bán đá nghệ nhân 11 [IMG]images/smilies/rabbit/th_66.gif[/IMG][IMG]images/smilies/rabbit/th_66.gif[/IMG]