Câu hỏi Thần Xạ Man Di, nằm ở map nào?

Theo tui con này ở Constantinop -> trả lời là Map Châu Âu cũng đúng mà, hay là Giữa Hai Thế Giới nhỉ?