Bạn nào có không dùng nữa thì cho mình xin được không thank.
email của mình anjh_an@yahoo.com