Ae cho hỏi chút, bây giờ bên 3job đi buôn 1* không dc bảo vệ nữa à ?