GM vào trả lời dùm cái có phải sự thật ko,có ngươì kiêu mình vào web. hotro3job.com de mua set TT bằng gold rẻ hơn có ko vậy GM