sao tài khoản này khoảng hơn một tháng không đăng nhập lại bị mất hết đồ vậy? tài khoản này và tài khoản kimarong1 chỉ mình em biết thôi.