Như tiêu đề SV đã ít mem rồi nên cho full giờ xanh đi để giờ xanh bao lâu nay lại để 5h xanh AE vào sau có thiệt thòi quá không mong GM xem xét vấn đề này thà rằng từ đầu đã thế thì k nói để full time trước tới giờ rồi
Kính Mong CÁc GM xem xét Vấn Đề này sớm