chắc lại có anh GM nào sáng nay nhận lương khủng qua, xúc động lấy tay đập vào đùi, không may đạp phải cái máy chủ nên mới xảy ra chuyện này rồi. Gia Cát Dự là thế[IMG]images/smilies/popo2_55.gif[/IMG]