Bán bot Vsro helepr = 48m gold hoặc 100k card
giao dịch trực tiếp tại Phạm Văn Đồng Từ Liêm hà Nội = 75k 1 chiếc
ingame : Myung
hotline : 01282069968
Tks !!!