Đang rảnh rỗi nên chơi SR mà không biết công thức tính sát thương của game này thế nào?

Có 2 loại vật lý và phép, nếu đánh vật lý thì dame phép dc công vào như thế nào và ngược lại

Và giờ nên chơi loại nào cho dễ train

Và nên choi Thanh Long hay Bach Ho