mình mới chơi tới cấp 10 à,sao hồi sáng chơi đc giờ vô lại báo là acc bị khóa theo qui định, mình ko spam ko làm gì hết?
mình chỉ mới biết chơi thôi ko hiểu sao bị khóa acc nữa.