Tối Ko Biết Vì Sao Mấy Ông Qdinh Mở Web Shop Ở Sv Bạch Hổ ! Để Làm Loạn SV ! Trước Khi Mấy Ông Làm Có tham Khảo Giá Mặt Bằng Chung Của SV Không ! Các Ông Áp Dụng Bên Thanh Long Zo Bạch Hổ Để Bjo Bao Nhiêu Công Sức Của Anh Em Đổ Xuống Sông Xuống Bể Hết ! Trước Khi Làm Điều Gì Chịu Khó Mớ Cái Mắt . .. Mà Nhìn Sv Nhé ! Bảo Sao Mền Nghỉ Game Dần Dần ! LKD VK Mặt Bằng Sv Đang Là 12>13m Mấy Ông Làm Ngay Cái Webshop Gia 1m ! Bao Nhiêu Công AE Cày Cuốc Bjo Vút Cho cả Lũ G.. Ăn Ak ! Ức Trế Vcc !